Dr.Öğr.Üyesi

HELİN SARI ERTEM


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası ilişkiler Bölümü

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngilizce Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

1998 - 2000

1998 - 2000

Yüksek Lisans

City University, London, Journalism, International Journalism, İngiltere

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngilizce Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Türk Dış Politikası

Lisans

Lisans

Uluslararası İlişkilere Giriş II

Lisans

Lisans

Uluslararası İlişkilere Giriş I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Seçilmiş Konular