Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Osmanlı Devletinin Timurlular İle İlişkileri”

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-19, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alan Hayrunnisa, “Timur’un Sefer Politikası”, MSÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 24-35, İstanbul 1995

Mimar Sinan Üniversitesi Fen/ Edebiyat Dergisi, ss.24-35, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Timurlu Kültürel İlişkileri Alimler, Şairler, sanatkarlar,

Zamanının Aşan Medeniyet Özbekistan, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.151-161

"Timurlu Kurumu Olarak Nüvisendegan-ı Tacik (Vezirlik)"

XI. Milli Türkoloji Kongresi 11-13 2014, İstanbul, Türkiye, 01 Ağustos 2015, cilt.2, no.2, ss.207-222

Emir Timur ve Şahsiyeti

1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 09 Ekim 2012, ss.43-62

“Timurlu Döneminde Hükümranlık Anlayışı”,

Ölümünün 600. Yılında Emir Timur ve Mirası Uluslar arası Sempozyumu,, Türkiye, 01 Haziran 2007, ss.13-23

“Timurlular Devrinde Hukuk ve Uygulanması'

M.Ü. Türkiyat A.M., Hapishaneler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2006, ss.38-47

“XV-XVI. Asırlarda Orta Asya’da İhraç Ürünü Olarak Meyveler”

Marmara Ünv Türkiyat A. M., Türk Kültüründe Meyve Semp. Meyve Kitabı (ed. Emine G. Naskalı, D.Herkmen), İstanbul 2006, s.473-482,, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2006, ss.473-482

“Timurlularda Hükümdar ve Ailesi”,

Tarih Boyunca Hükümdar ve Saray Hayatı, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2006, ss.63-77

Timurlularda Vezirlik Müessesi”,

XIV. Türk Tarih Kongresi, Türkiye, 01 Haziran 2005, ss.97-106

Osmanlı Timurlu ilmî Münasebetleri Örneğinde Organize İlmî Çalışmalarda Siyasî İstikrarın Rolü”,

Osmanlı Dünyasında Bilim Eğitim Milletlerarası Kongresi İstanbul 12-15 Nisan 1999, Türkiye, 01 Haziran 2001, ss.23-24

“Osmanlı-Timurlu ilmi Münasebetleri

Emir Temür Paneli, Ankara, Türkiye, 01 Haziran 1997, cilt.405, ss.16-26

Kitap & Kitap Bölümleri

Bozkırdan Cennet Bahçesine Timurlular

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020

Timurlular

Türk Dünyası Kültür Tarihi, Ahmet Kanlıdere- İlyas Kemaloğlu, Editör, Ötüken Neşriyat, İstanbul, ss.405-424, 2020

Sıradan ve İstisnai Bir Sima: Emir Timur Güregen

Türk Tarihinde Liderler, Okan Yeşilot,Bihter Gürışık Köksal, Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.309-332, 2019

Timurlular

Ortak Türk Tarihi, Bilgehan Atsız Gökdağ,Saadettin Y. Gömeç,Osman Karatay, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.345-400, 2019

"Timurlular"

İslam Tarih ve Medeniyeti 9 Müslüman Türk Devletleri, M.Hanefi Palabıyık,Osman Çetin, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.125-186, 2018

"Türk Tarihinde Hanedan Kuruluş Geleneği ve Timurlu Hanedanındaki Tezahürü"

Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka'ya Armağan, Musa Şamil Yüksel, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.439-449, 2017

13-16. Asır Türk Dünyasında Göç ve Nüfus Hareketleri

Türk İslam Dünyasında Göç ve Yönetimi, Çeviker A.-Bal F, Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.77-100, 2016

Çağatay Hanlığı

Avrasyanın Sekiz Asrı Cengizoğulları, Alan H.- Kemaloğlu İ, Editör, Ötüken, İstanbul, ss.68-97, 2016

İlhanlılar

Avrasya'nın Sekiz Asrı Cengizoğulları, Alan H.- Kemaloğlu İ, Editör, Ötüken Yayınevi, İstanbul, ss.150-179, 2016

Timurlular

Avrasyanın Sekiz Asrı Cengizoğulları, Alan H.- Kemaloğlu İ, Editör, Ötüken, İstanbul, ss.180-247, 2016

Emir Timur ve İpek Yolu

İpek Yolu, Taşağıl Ahmet, Editör, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.257-277, 2015

İdari Genelekte Süreklilik ve Kırılma

Prof. Dr. Erdoğan Merçil Armağanı, "Uyumaz E, Piyadeoğlu C, Usta A.", Editör, Bilge, İstanbul, 2013

"Divan-ı Lugat'it- Türk'ün Tarih Araştırmalarındaki Yeri"

İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasınana Prof. Dr. Gülçin Çandarlığoğlu'na Armağan, "Alan, Hayrunnisa, A. Kara, O.Yorulmaz", Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.207-212, 2008

Cengiz Han Sonrası Asyasında Politik Geleneğe Dair”287-297, Ankara 2002.

Türkler 8, Güzel Hasan Celal, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.287-297, 2002

“Bir Timurlu Hanımı Gevherşad ve Tarhani Emirler” , İzmir 1999.

Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, Ersan, M., Editör, Akademi, İzmir, ss.232-248, 1999

Ansiklopedide Bölümler

Sahipkıran

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ans., ss.448-449, 2016

Zünnun Argun

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.574-575, 2013

Tavacı

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.177-178, 2011

Mangıtlar

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.570-571, 2003

Diğer Yayınlar