Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

“Osmanlı Devletinin Timurlular İle İlişkileri”

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.1-19, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Alan Hayrunnisa, “Timur’un Sefer Politikası”, MSÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 24-35, İstanbul 1995

Mimar Sinan Üniversitesi Fen/ Edebiyat Dergisi, no.2, pp.24-35, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Timurlu Kültürel İlişkileri Alimler, Şairler, sanatkarlar,

Zamanının Aşan Medeniyet Özbekistan, İstanbul, Turkey, 15 - 16 June 2018, vol.1, no.1, pp.151-161

"Timurlu Kurumu Olarak Nüvisendegan-ı Tacik (Vezirlik)"

XI. Milli Türkoloji Kongresi 11-13 2014, İstanbul, Turkey, 01 August 2015, vol.2, no.2, pp.207-222

Emir Timur ve Şahsiyeti

1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 09 October 2012, pp.43-62

“Timurlu Döneminde Hükümranlık Anlayışı”,

Ölümünün 600. Yılında Emir Timur ve Mirası Uluslar arası Sempozyumu,, Turkey, 01 June 2007, pp.13-23

“Timurlular Devrinde Hukuk ve Uygulanması'

M.Ü. Türkiyat A.M., Hapishaneler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2006, pp.38-47

“XV-XVI. Asırlarda Orta Asya’da İhraç Ürünü Olarak Meyveler”

Marmara Ünv Türkiyat A. M., Türk Kültüründe Meyve Semp. Meyve Kitabı (ed. Emine G. Naskalı, D.Herkmen), İstanbul 2006, s.473-482,, İstanbul, Turkey, 01 June 2006, pp.473-482

“Timurlularda Hükümdar ve Ailesi”,

Tarih Boyunca Hükümdar ve Saray Hayatı, İstanbul, Turkey, 01 May 2006, pp.63-77

Timurlularda Vezirlik Müessesi”,

XIV. Türk Tarih Kongresi, Turkey, 01 June 2005, pp.97-106

Osmanlı Timurlu ilmî Münasebetleri Örneğinde Organize İlmî Çalışmalarda Siyasî İstikrarın Rolü”,

Osmanlı Dünyasında Bilim Eğitim Milletlerarası Kongresi İstanbul 12-15 Nisan 1999, Turkey, 01 June 2001, pp.23-24

“Osmanlı-Timurlu ilmi Münasebetleri

Emir Temür Paneli, Ankara, Turkey, 01 June 1997, vol.405, pp.16-26

Books & Book Chapters

Bozkırdan Cennet Bahçesine Timurlular

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020

Timurlular

in: Türk Dünyası Kültür Tarihi, Ahmet Kanlıdere- İlyas Kemaloğlu, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.405-424, 2020

Sıradan ve İstisnai Bir Sima: Emir Timur Güregen

in: , Okan Yeşilot,Bihter Gürışık Köksal, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.309-332, 2019

Timurlular

in: Ortak Türk Tarihi, Bilgehan Atsız Gökdağ,Saadettin Y. Gömeç,Osman Karatay, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.345-400, 2019

"Timurlular"

in: İslam Tarih ve Medeniyeti 9 Müslüman Türk Devletleri, M.Hanefi Palabıyık,Osman Çetin, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.125-186, 2018

"Türk Tarihinde Hanedan Kuruluş Geleneği ve Timurlu Hanedanındaki Tezahürü"

in: Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka'ya Armağan, Musa Şamil Yüksel, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.439-449, 2017

13-16. Asır Türk Dünyasında Göç ve Nüfus Hareketleri

in: Türk İslam Dünyasında Göç ve Yönetimi, Çeviker A.-Bal F, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.77-100, 2016 Sustainable Development

Çağatay Hanlığı

in: Avrasyanın Sekiz Asrı Cengizoğulları, Alan H.- Kemaloğlu İ, Editor, Ötüken, İstanbul, pp.68-97, 2016

İlhanlılar

in: Avrasya'nın Sekiz Asrı Cengizoğulları, Alan H.- Kemaloğlu İ, Editor, Ötüken Yayınevi, İstanbul, pp.150-179, 2016

Timurlular

in: Avrasyanın Sekiz Asrı Cengizoğulları, Alan H.- Kemaloğlu İ, Editor, Ötüken, İstanbul, pp.180-247, 2016

Emir Timur ve İpek Yolu

in: İpek Yolu, Taşağıl Ahmet, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.257-277, 2015

İdari Genelekte Süreklilik ve Kırılma

in: Prof. Dr. Erdoğan Merçil Armağanı, "Uyumaz E, Piyadeoğlu C, Usta A.", Editor, Bilge, İstanbul, 2013

"Divan-ı Lugat'it- Türk'ün Tarih Araştırmalarındaki Yeri"

in: İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasınana Prof. Dr. Gülçin Çandarlığoğlu'na Armağan, "Alan, Hayrunnisa, A. Kara, O.Yorulmaz", Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.207-212, 2008

Cengiz Han Sonrası Asyasında Politik Geleneğe Dair”287-297, Ankara 2002.

in: Türkler 8, Güzel Hasan Celal, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.287-297, 2002

“Bir Timurlu Hanımı Gevherşad ve Tarhani Emirler” , İzmir 1999.

in: Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, Ersan, M., Editor, Akademi, İzmir, pp.232-248, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Sahipkıran

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ans., pp.448-449, 2016

Zünnun Argun

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.574-575, 2013

Tavacı

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.177-178, 2011

Mangıtlar

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.570-571, 2003

Other Publications