Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2016 İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2015 Timur ve Timuriler Devrinde Semerkand (T/23 Çev. Sabor Rasul)

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Şubat 2015 Belleten Türk Tarih Kurumu

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2015 Marmara Üniverisetisi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2015 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Mayıs 2014 Marmara Ü. Türkiyat Ens. DergisiSelçuklu Veziri Nizamü'l- Mülk'ün Vasiyeti

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2014 Marmara Üniverisetisi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2013 Türkiyat Mecmuası

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2013 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2013 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Ekim 2013

 • Ağustos 2013 Tarih Dergisi (İstanbul Üniverisetisi)

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Ağustos 2013 Ayaz İshaki İdil Ural Tarihi

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Temmuz 2013 Belleten Türk Tarih Kurumu

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2013 Belleten Türk Tarih Kurumu

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2012 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2009 İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2006 İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi