Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Types of Bread Preferred by Adult Individuals and Bread's Place in Daily Nutrition

Progress In Nutrition, cilt.23, sa.3, ss.2021096, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

0-6 Aylık bebeklerin büyüme gelişme ve beslenme özelliklerinin değerlendirilmesi

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.29-35, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Beslenmesi ve Sağlıklı Atıştırmalıklar

Klinik Tıp Pediatri Dergisi, cilt.11, sa.5, ss.255-261, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İstanbul’da Bir Grup Morbid Obez Bireyin Antropometrik Ölçümlerinin ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi

Turkish World Implementation and Research Center Public Health Journal, cilt.4, sa.2, ss.143-153, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Geriatrik Bilimler Dergisi / Journal of Geriatric Science, cilt.2, sa.1, ss.20-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İrritable Bağırsak Sendromunda Güncel Diyet Yaklaşımları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-6, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelikte Beslenmenin Kordon Kanı Yağ Asidi Düzeylerine Etkisi

Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, cilt.24, sa.1, ss.15-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Diyet Yaklaşımları

Güncel Gastroenteroloji, cilt.21, sa.1, ss.73-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

9-12 Aylık Bebeklerde Demir, Çinko ve Kalsiyum Tüketimi

Turkiye Klinikleri J Health Sci, cilt.1, sa.1, ss.8-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Comparison Of Nutritional Status And Lipid Profiles Between Revision Workers And Professional Metrobus Drivers Working In A Mega City, Istanbul.

International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research, cilt.6, sa.1, ss.41-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Anemi İlişkisi

BESLENME VE DİYET DERGİSİ, cilt.43, sa.1, ss.66-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Consumption and Preferences of Fruits and Vegetables in Turkish Adults

The 13th European Nutrition Conference, Dublin, İrlanda, 15 - 18 Ekim 2019, cilt.79, sa.604, ss.1 Creative Commons License

Examination of the effects of omega-3 fatty acid supplementation on gestational age and neonatal development in the last trimester

7th International Congress on Maternal Infant Nutrition in the First 1000 Days, İstanbul, Türkiye, 27 Mart 2019, cilt.1, sa.1, ss.148-149

Determination Of The Nutritional Status Of A Group Of Elderly People Living In Nursing Homes

17th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 09 Ekim 2017, cilt.1, sa.38, ss.120

The Impact Of Omega-3 Support During Pregnancy And Lactation On Breastmilk Content

17th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 09 Ekim 2017, cilt.1, sa.41, ss.123

Evaluation Of Nutrition Status Of 6-12 Months Old Infants

17th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 09 Ekim 2017, cilt.1, sa.39, ss.121

Examination Of The Effects Of Omega-3 Fatty Acid Supplementation On Gestational Age And Neonatal Development

17th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 09 Ekim 2017, cilt.1, sa.40, ss.122

Dietary polyamines and obesity: polyamine metabolic enzymes involve in obesity

15th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 05 Ekim 2015, cilt.1, sa.61, ss.1

Relationship Between Nutrition, Inflammatory Bowel Disease and Anemia

15th International Nutrition & Diagnostics Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 05 Ekim 2015, cilt.1, sa.108, ss.1

Tarhana is a Good Source for Hunger Challange

3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosna-Hersek, 01 Ekim 2015, cilt.1, sa.232, ss.64

Poliamine Content of Traditional Dishes Consumed by Turkish Population

3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosna-Hersek, 01 Ekim 2015, cilt.1, sa.231, ss.457

Potential Effects of Traditional Turkish Fermented Foods on Gut Microbiota

3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarejevo, Bosna-Hersek, 01 Ekim 2015, cilt.1, sa.279, ss.563

Determination of Chocolate Consumption in Adults

7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2014, sa.270, ss.1

Iron, zinc and calcium consumption in 9-12 months old infants

IX. International Nutrition & Dietetics Congress, İstanbul, Türkiye, 02 Nisan 2014, cilt.1, sa.44, ss.217

Kitap & Kitap Bölümleri

Gebelikte Probiyotikler ve Omega-3 Yağ Asitlerinin Önemi

Gebelik ve Laktasyon Dönemlerinde Beslenme, Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU,Dr. Öğr. Üyesi Hilal HIZLI GÜLDEMİR, Editör, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, ss.47-57, 2020 Creative Commons License

Malnütrisyon ve Kaşekside Tıbbi Beslenme Tedavisi

Vakalarla Öğreniyorum: Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-2, Prof. Dr. Nevin ŞANLIER, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.46-73, 2019

Alt Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi

Krause Besin&Beslenme Bakım Süreci, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.525-559, 2019 Creative Commons License

Beslenme ve Pozitif Güç

Pozitif Güçlenme ve İyi Hissetmek, Okanlı A, Editör, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.26-30, 2019

Adölesan Dönemde Anemi: Demir

Adölesan Sağlığı ve Beslenme, Garipağaoğlu M., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.31-35, 2019

Adölesan Dönemde Kemik Sağlığı: Kalsiyum ve D Vitamini

Adölesan Sağlığı ve Beslenme, Garipağaoğlu M., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.36-42, 2019

Diğer Yayınlar