Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2012 Korelatif Görüntüleme Sempozyumu-Toraks ve Akciğer Maliğniteleri

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 4. PET/BT sempozyumu

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2011 Tiroid Kanseri Tanı ve Tedavi Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 23.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 Kanserde Yeni Görüntüleme ve Tedavi Yöntemleri Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 PET/BT sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2009 Siyami Ersek Hastanesi Bilimsel Günleri III

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 III Siyami Ersek Hastanesi Bilimsel Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 8th International Nuclear Oncology congres& 20. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 19.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2006 7th International Nuclear Oncology congres& 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 7th International Nuclear Oncology congres& 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine- Çift kan Örneklemesiyle GFR Hesaplaması Kursu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 European School of Nuclear Medicine-34th Seminar

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2005 18th Annual Congress of the European association of Nuclear Medicine-EANM'05

  Katılımcı

  Istanbul, Türkiye

 • 2005 Nükleer Tıp PET Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2004 Nükleer Kardioloji: İleri Klinik Uygulamalar Kursu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2003 Nükleer Kardioloji: İTemel kavramlar ve Klinik Uygulamalar Kursu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2003 XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2003 XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi- Beyin Perfüzyon SPECT

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2003 XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi- Onkoloji Olgularında Klinik Problem Çözme

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2003 XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi- D.E.X.A Uygulamaları ve Osteoporoz Kursu

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2002 15th Annual Congress of the European association of Nuclear Medicine-EANM'02

  Katılımcı

  Vienna, Avusturya

 • 2002 Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Tıp Eğitiminde Değişim Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2001 XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2000 The VII th Asia and Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology& The IV th International Congress of Nuclear Oncology

  Katılımcı

  Istanbul, Türkiye

 • 2000 European School of Nuclear Medicine-15th Seminar of European School of Nuclear Medicine

  Katılımcı

  Istanbul, Türkiye

 • 2000 European Association of Nuclear Medicine Congress

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 1999 European Association of Nuclear Medicine Congress

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 1998 Tiroid Hastalıkları Kursu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 1998 Osteoporoz sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 35

h-indeksi (WOS): 4