Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Din Eğitimine Gadameryan Bir Bakış

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.18, ss.415-445, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Din Eğitiminin Nihai Gayesi Olarak Hikmet: Kavramsal Bir Analiz (Hikmah as the Ultimate Goal of the Religious Education: A Conceptual Analysis)

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi (International Congress on Islamic Education), İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.39

Knowing with the Other: The Encounter Experience

2017 REA Annual Meeting, St. Louis, Missiouri, Amerika Birleşik Devletleri, 03 Kasım 2017, ss.1-2

A Step toward Hope in Religious Education: The Relational Experience

REA 2016 Annual Meeting, Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri, 04 Kasım 2016, ss.1-2

Anlamı Dönüştüren Bir Faktör Olarak "Tecrübe" (“Experience" As a Factor Transforming the Meaning)

1 st International Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 Mayıs 2016, ss.60-71

Geleceğin Din Eğitimi: Türkiye'de Yorumlayıcı Din Eğitiminin İmkanı

Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 12 Kasım 2015, ss.4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri

IV.Türkiye Lisansütü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Türkiye, 14 Mayıs 2015, cilt.5, ss.215-231

Kitap & Kitap Bölümleri