Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

  • 2012 - 2018Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri