Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1998 - 2004Araştırma Görevlisi

  Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Bölümü, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi

 • 2019 - Devam Ediyor Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

 • 2016 - 2019BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) Sağlık Bilimleri Bilim Kurulu Üyesi

Yönetilen Tezler

 • Medikal Onkoloji Uzmanlarının, KÜÇÜKKOLBAŞI H. , S.Karcı(Öğrenci), Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2018
 • Matriks Metalloproteinazların Yirmi Yaş Dişinin Gömülü Kalması Üzerine Etkisinin Dentin Dokusunda Araştırılması, KÜÇÜKKOLBAŞI H. , N.Burcu(Öğrenci), Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2016
 • Matriks Metalloproteinazlar Yirmi Yaş Dişinin Gömülü Kalması Üzerine Etkisinin İmmunohistokimyasal Analizi, KÜÇÜKKOLBAŞI H. , H.Korkmaz(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Behçet Hastalıklı ve Rekürrent Aftöz Stomatitli Hastaların Serum ve Tükürüklerinde Antioksidan Savunma Sistemi, Nitrik Oksit ve Lipid Peroksidasyon Seviyelerinin Değerlendirilmesi, KÜÇÜKKOLBAŞI H. , D.Kızıloğlu(Öğrenci), Doktora, 2007