Education Information

Education Information

 • 1992 - 1997 Expertise In Medicine

  Koşuyolu Kalp Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Turkey

 • 1984 - 1991 Undergraduate

  Marmara University, School Of Medicine, Turkey

Dissertations

 • 1997 Expertise In Medicine

  Koroner arter greftleme operasyonu geçirecek olgularda skopolamin+midazolam ile klonidin+midazolam premedikasyonlarının hemodinamik parametreler ve sedasyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması.

  Koşuyolu Kalp Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Foreign Languages

 • C1 Advanced English