Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Aralık 2019 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Biruni Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Şubat 2019 Akademik Kadroya Atama

  İstinye Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Şubat 2019 Akademik Kadroya Atama

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Ocak 2019 Akademik Kadroya Atama

  Altınbaş Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Ekim 2017 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi

  Doktora Yeterlilik Sınavı

 • Ağustos 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Düzce Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi

 • Ocak 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Biyoistatistik Yüksek Lisans Tez Savunması

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Biotech Studies

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor Ege Tıp Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2008 - Devam Ediyor Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Drgisi-Biyoistatistik Alan Editörü

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2011 - 2016 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Baş Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

  Üye

 • 2001 - Devam Ediyor Biyoistatistik Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2016 TÜBİTAK Projesi

  1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Düzce Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2015 TÜBİTAK Projesi

  3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Düzce Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2015 TÜBİTAK Projesi

  1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Düzce Üniversitesi, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Ekim 2019 21. Ulusal ve 4. Uluslarararsı Biyoistatistik Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Ankaralı H.

  Antalya, Türkiye

 • Mart 2019 2. ULUSLARARASI İSTATİSTİK MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Ankaralı H.

  İstanbul, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2015 - 2015İkili İşbirliği Anlaşması, Ders Verme

  Islamic University in Uganda, Uganda

 • 2014 - 2014İkili İşbirliği Anlaşması, Ders Verme

  Islamic University in Uganda, Uganda