Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon Yönetimi Toplantısı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 2. ULUSLARARASI İSTATİSTİK MATEMATİK VE ANALİTİK YÖNTEMLER KONGRESİ

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 2. Uluslararasi istatistik matematik ve analitik yöntemler kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Tıpta Büyük Veri Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Ocak 2020 DİYABETİK RETİNOPATİDE FARKLI MAKİNE ÖĞRENMESİ TEKNİKLERİNİN KULLANILARAK TANI KOYMADAKİ DOĞRULUK ÖLÇÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Kongre Bilim Kurulu

 • Mayıs 2016 Atıf Başarı Birincilik Ödülü

  Düzce Üniversitesi

 • Eylül 2014 Tobit Regresyon Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulama

  Biyoistatistik Derneği

 • Eylül 2014 Rapamisin’in Sıçanlarda Maternal Agresyon Üzerindeki Etkileri

  Fizyoloji Derneği

 • Ocak 2005 The relationship between the risk of lung cancer and the exon 5 (ILE105VAL) polymorphism of glutathione S-transferase P1 (GSTP1) gene

  Erciyes Üniversitesi

 • Ocak 2004 Prevalence of essential tremor: Door-to-door neurologic exams in Mersin Province, Turkey,

  Bruce S. Schoenberg International A Neuroepidemiology, Usa,

 • Ocak 2002 5-HT2A reseptör geni 1438G/A ve 102T/C polimorfizminin irritabıl barsak sendromuyla ilişkisi

  Türk Gastroenteroloji Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3105

h-indeksi (WOS): 27

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2019 Dijital Core

  Konferans

  Yeşil Core, Türkiye

 • Haziran 2014 Etik, Biyoistatistik ve Bilimsel Araştırma Türleri

  Konferans

  Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Türkiye

 • Mayıs 2010 Nörolojik bilimlerde araştırma yöntemleri

  Seminer

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye