Prof.Dr.

HANDAN ANKARALI


TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Eğitim Bilgileri

1993 - 2000

1993 - 2000

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyometri Ve Genetik Anabilim Dalı, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyometri Ve Genetik Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2000

2000

Doktora

Diskriminant Analizi ve Lojistik Regresyon

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyometri Ve Genetik Anabilim Dalı

1993

1993

Yüksek Lisans

Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyometri Ve Genetik Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

2016 - 2017

2016 - 2017

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Sağkalım Çözümlemesinde Kullanılan Çok Değişkenli Zayıflık Modelleri: Meme Kanserli Hastalar Üzerine Bir Uygulama

ANKARALI H. (Eş Danışman)

Ö.Pasin(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Sağlık alanında yapılan araştırmalarda kümeleme algoritmalarının kullanımı: Bir uygulama

ANKARALI H.

Ö.Pasin(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Koroner arter hastalığının risk faktörlerinin irdelenmesinde alternatif bir yaklaşım: Genetik algoritmalar

ANKARALI H. (Eş Danışman)

H.Şenol(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Tıbbi araştırmalarda destek vektör makinelerinin kullanımı

ANKARALI H.

Ö.Akşehirli(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Veri madenciliğine genel bakış ve Random Forests yönteminin incelenmesi: Sağlık alanında bir uygulama

ANKARALI H. (Eş Danışman)

M.Akman(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Cevap yüzeyi yöntemleri

ANKARALI H.

S.Kul(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Sınıflama ve regresyon ağaçları,

ANKARALI H.

G.Örekici(Öğrenci)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Drgisi-Biyoistatistik Alan Editörü

Editörler Kurulu ÜyesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2628

h-indeksi (WOS): 25

Jüri Üyelikleri

Ekim-2017

Ekim 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2015

Ağustos 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi - Düzce Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Biyoistatistik Yüksek Lisans Tez Savunması - Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü