Prof.Dr.

HAMZA ATEŞ


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilimleri

Eğitim Bilgileri

1996 - 1999

1996 - 1999

Doktora

University Of Liverpool, Liverpool Institute Of Public Administration And Management (Lıpam), Public Administration, İngiltere

1995 - 1995

1995 - 1995

Yüksek Lisans

University Of Durham-The Graduate Society, Centre For Middle Eastern Studies, Middle Eastern Studies, İngiltere

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

An Exploration of the Theory and Practice of the New Public Management: A Case Study of Turkey, with Particular Reference to the Turkish Health Sector

University Of Liverpool, Liverpool Institute Of Public Administration And Management (Lıpam), Public Administration

1995

1995

Yüksek Lisans

The Role of Bureaucracy in the Socio-Economic Development of the Middle-East: A Comparison of the Turkish and Egyptian Cases

University Of Durham-The Graduate Society, Centre For Middle Eastern And Islamic Studies , Ma İn Middle Eastern Studies

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Kamu Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2011 - 2011

2011 - 2011

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2005 - 2011

2005 - 2011

Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2000 - 2005

2000 - 2005

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

1993 - 2000

1993 - 2000

Araştırma Görevlisi

Sakarya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Kamu Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Denklik Komisyonu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi

Yükseköğretim Kurulu

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2012 - 2015

2012 - 2015

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bologna Koordinatörü

2012 - 2015

2012 - 2015

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Stratejik Planlama Kurulu Başkan Yardımcısı

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

2012 - 2015

2012 - 2015

Bölüm Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Abd

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

2012 - 2014

2012 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkan Yardımcısı

Yükseköğretim Kurulu

2010 - 2011

2010 - 2011

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001 - 2011

2001 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2001 - 2003

2001 - 2003

Dekan Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim

Lisans

Lisans

Administrative Structure of Turkey

Ön Lisans

Ön Lisans

Devlet ve Kara Alma

Lisans

Lisans

Public Administration

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Gönüllü Kuruluş Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje Üretimi ve Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim Psikolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kritik ve Analitik Düşünce

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Metropolitan Yönetimler

Doktora

Doktora

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Kamu İşletmeciliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Kuramları

Doktora

Doktora

Yönetim Teori ve Kurumlarının Gelişimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği Sürecinde İdari Reformlar II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği Sürecinde İdari Reformlar I

Lisans

Lisans

Administrative Science

Lisans

Lisans

Strategic Planning and Project Management

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiye’de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi

Lisans

Lisans

Devletin Yeniden Yapılanması

Lisans

Lisans

Yönetim ve Örgüt Kuramları

Lisans

Lisans

Kamuda Güncel Sorunlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer 1

Lisans

Lisans

İş Hayatı için İngilizce

Lisans

Lisans

Kamu Yönetimi

Lisans

Lisans

Kamu Yönetimi -II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetimde Yozlaşma ve Etik

Lisans

Lisans

Bürokrasi

Lisans

Lisans

Türk İdare Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Lisans

Lisans

Kamuda Kalite Yönetimi ve Halkla İlişkiler

Lisans

Lisans

Mesleki İngilizce-II

Lisans

Lisans

Uluslararası Örgütler

Lisans

Lisans

Kamu Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi

Lisans

Lisans

Kamu Personel Yönetimi

Lisans

Lisans

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

Yönetilen Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

Nevzat Köseoğlu'nun Milliyetçilik Anlayışı:

Ateş H.

O.Ancak(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Üniversitelerde Akademik Performans Yönetimi

ATEŞ H.

G.Çürüksulu(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Kamu Yönetiminin Geleceği

ATEŞ H.

B.DAĞ(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Kriz Ortamlarında Devlete Duyulan Güven

ATEŞ H.

N.Işıl(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Bölgeselleşme Süreci ve Avrupa Bölge Yönetimleri

ATEŞ H.

S.PARILDAR(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Kocaeli’nde Atık Yönetimi: İZAYDAŞ Örneği

ATEŞ H.

N.GÜLER(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Kent Hukuku ve Kentli Hakları

ATEŞ H.

G.AYDIN(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Belediyelerde Bireysel Performans Yönetimi

ATEŞ H.

R.Filiz(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Örgütsel İletişim ve Verimlilik İlişkisi

ATEŞ H.

C.TOSUN(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Belediyelerde Stratejik Planlama

ATEŞ H.

S.ÖZTOP(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimin Geleceğinde Etik Anlayışın Yeri

ATEŞ H.

B.ORAL(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

The Effects of Personal Factors on Health Staff's views of Performance Management

ATEŞ H. , KIRILMAZ H.

AMME IDARESI DERGISI, cilt.48, ss.97-128, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Üçüncü Yol ve Blair Döneminde İngiltere'de Kamu Reformları

ATEŞ H. , Demirel D.

AMME IDARESI DERGISI, cilt.47, ss.1-18, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

The Third Way and Public Reforms of the Blair Period in the United Kingdom

ATEŞ H. , Demirel D.

AMME IDARESI DERGISI, cilt.47, ss.1-18, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2004

2004

Management as an agent of cultural change in the Turkish public sector

ATEŞ H.

JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY, cilt.14, no.1, ss.33-58, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Bir İyi Yönetim İlkesi Olarak Katılımcılık

ATEŞ H. , Buyruk G. C.

Ombudsman Dergisi, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Learned Helplessness

ATEŞ H.

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

2008 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları ve Paydaş Analizi

ATEŞ H. , Bektaş M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Bounded Rationalty Approach

ATEŞ H. , Genç E.

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, ss.1, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

A PioneeringInstitutionfor Ombudsman: Hisbah

ATEŞ H.

Ombudsman Dergisi, ss.1-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Kadınlara Yönelik Dönüşümlerin Değerlendirilmesi

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

BJSS Balkan Journal of SocialSciences, cilt.1, ss.28-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Hükümet Sistemleri ve Özgürlük: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ATEŞ H. , Akpınar A.

Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.1-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye’de Kamu Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Performansları: İki Kriter Çerçevesinde Bir İnceleme

ATEŞ H. , Akpınar A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Türkiye’de Sol Partilerin Kamu Yönetimi Anlayışları: Ak Parti İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ATEŞ H. , Dinç Güzel H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

“(G)öçmen(Ötekileştirme ve (Ç)ok kültürlülük

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1287-1301, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

İslam ve Demokrasi Üzerine

ATEŞ H.

Tesam Akademi Dergisi, cilt.4, ss.215-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

RationalizingtheResearchTraditions in Public Administration Using thePhroneticApproach

ATEŞ H.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.11, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Turizm Algısı ve Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri

ATEŞ H.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.11, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Ortadoğu’da Su Savaşı İhtimali

ATEŞ H. , Bıyıkoğlu M.

Yeni Türkiye Dergisi, ss.392-403, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Üniversitelerdeki FETÖ Yapılanması: Türk Üniversitelerinden İhraç Edilen Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

ATEŞ H. , Akpınar A.

Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.1-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sağlık personelinin performans yönetimine ilişkin görüşleri üzerinde kişisel faktörlerin etkileri

ATEŞ H.

Amme İdaresi Dergisi, cilt.48, ss.97-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Hemşehri Derneklerinin Şehir Kültürüne Etkileri

ATEŞ H.

Şehir ve Düşünce, ss.106-115, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Overcoming Cultural Obstacles to E-government

ATEŞ H.

Journal of Knowledge, Economy and Management, cilt.4, no.2, ss.97-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Kamu Kurumlarında Performans ve Denetimin Etkinliğinin Arttırılması için Bir Alternatif: Yurttaş Şartları

ATEŞ H. , Okur Y.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.18, ss.101-125, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Sosyal Belediyecilik

ATEŞ H.

Çerçeve Dergisi, cilt.17, ss.88-95, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

Yerel Yönetişimin Yeni Araçları: Kent Konseyleri

ATEŞ H.

Birlik Dergisi (Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği Yayın Organı), cilt.33, ss.32-34, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Serving Democratic or Totalitarian Ethos?: Reconciling the Optimistic and Pessimistic Views on the Effects of Information Technology on Governance and Society

ATEŞ H.

Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management, cilt.2, no.2, ss.43-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Kamu Hizmeti Sunumu: Gönüllü Kuruluşlar Devleti İkame Edebilir mi?

ATEŞ H. , Nohutçu A.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.6, ss.245-276, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

A Story of Infitah: Egyptian Liberalisation Under Stress

ATEŞ H. , Duman M., Bayraktar Y.

Yapı Kredi Economic Review, cilt.17, no.1, ss.59-74, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Dependency Theory

ATEŞ H. , Es M., Bayraktar Y.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.19, ss.247-262, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Public Administration in the Information Age

ATEŞ H. , Bozali S.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.46-68, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Bir Meslek Okulu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Güloğlu T., ATEŞ H.

Hatay Polis Dergisi, cilt.6, ss.329-335, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ES M., ATEŞ H.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, cilt.48, ss.205-248, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusunda İdari Hayat

ATEŞ H. , Ünal S.

Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.21-42, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Towards a Distinctive Model?

ATEŞ H.

Religion, State and Society, cilt.31, no.4, ss.347-366, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Effectiveness in Government: The Intentional Action Theory in a Comparative Perspective

ATEŞ H.

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.5, ss.181-191, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Yerel Yönetimlerde Mükemmellik Modeli ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

ATEŞ H.

Öneri (Marmara Üniv. SBE) Dergisi, cilt.5, ss.93-99, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Kamu Yönetiminde Etik: Kültürel Temeller ve Örgütsel Ruhçuluk Kuramı Ekseninde Bir Analiz

ATEŞ H. , Oral B.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.55-71, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Kamu Örgütlerine Yönelik Yönetsel Bilgi ve Siyasa Aktarımı: Eleştirel bir İnceleme

ATEŞ H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.1-22, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Neoliberal Policy Reforms and Voluntary Sector in the UK

ATEŞ H.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, ss.101-111, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

İşletmeci, Girişimci ve Verimli: Yeni Bir Kamu Yönetimi ve Devlet Anlayışına Doğru

ATEŞ H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.45-60, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Using Performance Indicators in Public Administration: Lessons from the British Experience

ATEŞ H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, ss.15-27, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Do Public Choice Solutions for Bureaucratic Inefficiency Work?: Evidence from the British Case

ATEŞ H.

Maltepe Üniversitesi İİBF Dergisi, no.2, ss.33-42, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu

ATEŞ H. , BANAZILI A. M.

Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele: Türkiye Uyuşturucu Raporları Üzerinden Bir İnceleme, Düzce, Türkiye, 20 Aralık 2018, ss.1

2018

2018

14. ICKEM Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi,

ATEŞ H. , YAVUZ Ö.

Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Kullanimi İle Dönüşen Devlet: E-Devletten M-Devlete Geçiş, İstanbul, Türkiye, 20 Aralık 2018, ss.1

2018

2018

Türkiye’de Yabancıların İkameti Sorunu: İkamet İzinleri Üzerinden Bir İnceleme

ATEŞ H. , BANAZILI A. M.

İkinci Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 06 Aralık 2018, ss.1

2018

2018

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

ATEŞ H. , KAMBEROĞLU D.

Türkiye’de Belediyelerde Gelir Artırma İmkanları: Gelir VergisiÖrneği, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2018, ss.1

2018

2018

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu

ATEŞ H. , YILDIZ ÖZKURT A.

Türkiye ve Uluslararası Göç: İstatistikler Işığında bir Analiz, Türkistan, Kazakistan, 09 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

2nd Istanbul Bosphorus Internatıonal Conference On Cyberpolitics and Cybersecurity

ATEŞ H.

Feasibility and Desirability of Cyberspace Self-Government: An Evaluation, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Kadınların Toplumsal Hayata Katılımı ve Yerel Yönetimler: Türkiye İçin bir Değerlendirme

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

Beşinci Kent ve Çevre Çalışmaları: Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet ve Yerel Siyaset, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.1

2018

2018

Site Yönetimlerinin Legalizasyonu: Bir Model Önerisi

OVALI T. , ATEŞ H.

Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet-Yerel Siyaset, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.1

2018

2018

Dijital Çağ: Danimarka Dijital Büyükelçi Örneği

ATEŞ H. , YAVUZ Ö.

2nd Istanbul Bosphorus Internatıonal Conference On Cyberpolitics and Cybersecurity, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2018, ss.1

2017

2017

Türk Belediyelerinde İç Denetim Sisteminin Etkinliği: İstanbul’daki Seçilmiş Belediyelerde Bir Alan Araştırması

ATEŞ H. , Sedat İ.

International Congress of Management EconomyAndPolicy (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2017, ss.1-10

2017

2017

Adalet Ve Kalkınma Partisi İktidarında Kadın

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

International Congress of Management, EconomyandPolicy (ICOMEP 2017), İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2017, ss.1-10

2017

2017

Sosyal Ağların E-Katılım Üzerindeki Etkisi

ATEŞ H.

International Congress of Management EconomyAndPolicy (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2017, ss.1-10

2017

2017

Dijital Çağda Kamu Yönetiminin Beşeri Yönü: Dönüşüm İçin Gerekli Bilgi ve Beceriler

ATEŞ H. , Çürüksulu G.

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta, Türkiye, 01 Kasım 2017, ss.1-10

2017

2017

Bilgi Çağının Temel İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Bursa ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri Örnekleri

ATEŞ H. , Saçmalı M. H.

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta, Türkiye, 01 Kasım 2017, ss.1-10

2017

2017

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denetimin Geleceği

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 12 Ekim 2017, ss.1-10

2017

2017

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunları: İstanbul İlinde Bir Alan Araştırması

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

KAYSEM 11 (11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu), Elazığ, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.1-10

2017

2017

Yerel Yönetimlerin Mültecileri Topluma Entegrasyonunki Etkinliği: İstanbul İli İçerisinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ATEŞ H. , Akpınar A.

KAYSEM 11 (11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu), Elazığ, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.1-10

2017

2017

LearnedHelplessness” TheoryExplainNegativeAttitudesAmongPublicPersonnelTowards- New Public Management Reforms?: A Case StudyInTurkishHealthSector

ATEŞ H.

International Public Management Network 2017 (IPMN 17) Conference, Şangay, Çin, 17 Ağustos 2017, ss.1-10

2017

2017

TheQuestforDecisionMakingPhase in thePolicyProcess

ATEŞ H. , Genç E.

IPPEAN 2017 Conference, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 03 Ağustos 2017, ss.1-10

2017

2017

PublicSectorEmployment in the Age of E- Government: Intentions of Public Administration Studentsfor a Future Carrier in Public Service

ATEŞ H.

1st İstanbul Bosphorus International Conference on CyberpoliticsAndCybersecurity, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

TheFuture of Human Rights in a Changing World: Towards a Constructive Role of Islam

ATEŞ H.

International Congress of Management, EconomyandPolicy (ICOMEP 2017), İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

SomeObservations On Public Administration ReformsIn Balkan Countries

ATEŞ H.

International Congress of Management, EconomyandPolicy (ICOMEP 2017), İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

Impacts Of InformatıonTechnology On LocalGovernment: EvıdenceFromTurkey

ATEŞ H.

1st İstanbul Bosphorus International Conference on CyberpoliticsAndCybersecurity, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

WhyPublicServantsBehaveUnethically?: An Analysis in TheLight of EvidenceFromtheTurkishAuthority of Titlesand Land Registry

ATEŞ H.

International Congress of Management, EconomyandPolicy (ICOMEP 2017), İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

Evidence-Based Policy and Innovation: The Case of The Bacon Innovation Scheme in British Local Government

ATEŞ H. , Genç E.

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

Sakin Şehir Yaklaşımı ve Modern İnsanın Yaşanabilir Şehir Ütopyası

ATEŞ H.

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

Rethinking An EconomicInstrument Of IslamicPublic Management: Origin, FunctionsAndContemporaryImplications Of TheInstitution Of Ḥisbah

ATEŞ H.

InternatıonalCongress of IslamicEconomy, Finance andEthics (ISEFE’17), İstanbul, Türkiye, 29 Nisan 2017, ss.1-10

2017

2017

Türkiye'de Sol Partilerin Kamu Yönetimi Anlayışı

ATEŞ H. , Dinç Güzel H.

KAYFOR 14 (14. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu), Van, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.1-10

2017

2017

Din, Ahlak ve Değerler Alanındaki Seçmeli Dersleri Tercih Eden Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeme Nedenleri

ATEŞ H. , Evkaya C.

Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.1-10

201

201

Başkanlık Sisteminde Siyasi Partilerin ve Seçim Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler

ATEŞ H. , Lamba M.

3. Strategic Public Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 Nisan 0201, ss.1-10

2017

2017

Türk Kamu Yönetimine Ait Gelecek Öngörüleri

ATEŞ H.

II. ULUSLARARASI TESAM Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Türkiye, 01 Kasım 2017, ss.1-10

2016

2016

CivilSociety in Palestine: CurrentProblemsandFutureProspects

ATEŞ H.

theFifth Global Conference on PublicPolicyand Administration in theMiddle East, Kudüs, İsrail, 02 Aralık 2016, ss.1-10

2016

2016

From Clinton toTrump: An Analysis of theConcept of thePostmodernPresidency

ATEŞ H.

ICOMEP 2016, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016, ss.1-10

2016

2016

IslamicEconomicsandPovertyAlleviation: A Critical Analysis

ATEŞ H.

ICOMEP 2016, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016, ss.1-10

2016

2016

NizamülMülk’ünSiyasetname’si ve Koçi bey Risalesi’nde İlmiye Sınıfının Sorunları

ATEŞ H. , Özkan H. A.

Uluslararası Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2016, ss.1-10

2016

2016

Human Resources in LocalGovernmentTransformation: ProblemsandOpportunities

ATEŞ H.

2. Strategic Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2016, ss.1-10

2016

2016

FromStructuralAdjustmentto New Public Management: TheTurkishPerspective on Public Management Reform in Özal and Çiller Periods

ATEŞ H.

2nd Annual International Conference on SocialSciences (AICSS), İstanbul, Türkiye, 02 Haziran 2016, ss.1-10

2016

2016

EvaluatingIndia’s Pro-poorPolicy: LessonsforDevelopingCountries

ATEŞ H. , Genç E.

2nd Annual International Conference on SocialSciences (AICSS), İstanbul, Türkiye, 02 Haziran 2016, ss.1-10

2016

2016

Konut Algısının Değişiminde Lüks Konut Sitelerinin Rolü

ATEŞ H. , Pek E.

Birinci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD 2016), Madrid, İspanya, 19 Mayıs 2016, ss.1-10

2016

2016

Suriyeli Sığınmacıların Kültürel, Toplumsal, Ekonomik Entegrasyonu

ATEŞ H.

2. Uluslararası Ortadoğu Konferansı, Kilis, Türkiye, 28 Nisan 2016, ss.1-10

2016

2016

FromStructuralAdjustmentto New Public Management: TheTurkishPerspective on Public Management Reform

ATEŞ H.

Second International conference on Research in ScienceandTechnolog, İstanbul, Türkiye, 14 Mart 2016, ss.1-10

2015

2015

Türk Kamu Yönetimi Reformları İçin Psikolojik Bir Engel: Öğrenilmiş Çaresizlik Sendromu

ATEŞ H. , Çavuşoğlu S.

KAYFOR 13 (13. Kamu Yönetimi Forumu), Konya, Türkiye, 15 Ekim 2015, ss.1-10

2015

2015

Kamu Yönetiminde Senaryo Üretimi ve Kamu Yönetiminin gelecek Senaryoları

ATEŞ H. , Alvanoğlu S.

KAYFOR 13 (13. Kamu Yönetimi Forumu), Konya, Türkiye, 15 Ekim 2015, ss.1-10

2015

2015

An Ethics-Based Civilization: What Can Islam Contribute?

ATEŞ H.

ISCSC 2015 Conference, Rio De Janeiro, Brezilya, 10 Haziran 2015, ss.1-15

2015

2015

Some Determinants of Constructive Deviance: The Mediator Role of Psychological Ownership

ATEŞ H. , Yıldız B., Alpkan L.

15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, Lisbon, Portekiz, 07 Ocak 2015, ss.1-12

2014

2014

Geleceğin Şehrinde Sivil Toplum ve STKlar

ATEŞ H.

Geleceğin Şehri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 Aralık 2014, ss.1-10

2014

2014

SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ

ATEŞ H. , Yıldız B.

12. ICKEM, Antalya, Türkiye, 27 Kasım 2014, ss.1-13

2014

2014

Kamu Yönetimi ve Çalışma Yaşamında Esneklik

ATEŞ H. , Çöpoğlu M.

12. ICKEM, Antalya, Türkiye, 27 Kasım 2014, ss.1-14

2014

2014

Bir Öğrenilmişlik Çaresizlik Örneği: Yerel Yönetim Personelinin Değişime Adaptasyonu

ATEŞ H. , Çavuşoğlu S., Çürüksulu G.

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 Kasım 2014, ss.1-18

2014

2014

Arap Aleviliği (Nusayrilik) ve Anadolu Aleviliği’nin Siyasal Tutum Açısından Değerlendirilmesi; Hatay ve Tunceli İllerindeki Alevi Grupların Karşılaştırmalı bir Analizi

ATEŞ H. , ALVANOĞLU S.

QuoVadıs: Sosyal Bilimler –Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, “İktisat, Siyaset Ve Toplum Üçgeninde Küreselleşmenin Yerel Dinamikleri”, Artvin, Türkiye, 15 Ekim 2014, ss.1-10

2014

2014

Public Administration and Minority Rights in Turkey

ATEŞ H.

AMEPPA International Research Symposium on Traditional Institutes and Public Policy in the Modern Society(National Minorities and Public Policy in the Middle East), St Petersburg, Rusya, 19 Eylül 2014, ss.1-13

2014

2014

Çok kültürlülüğün Küresel ve Ulusal Dinamikleri: Hatay Medeniyetler Şehri Örneği

ATEŞ H. , ES M., ALVANOĞLU S.

Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 Ocak 2014, ss.1-24

2013

2013

Bilgi Çağında Kamu Yönetiminin Geleceğini Etkileyen Faktörler

ATEŞ H. , DAĞ B., ALVANOĞLU S.

ICKEM 2013 (11th International Conference on Knowledge, Economy and Management), Valleta, Malta, 27 Kasım 2013, ss.1-27

2013

2013

The Impacts of Gender Inequality in Education on Economic Growth in Turkey

YUMUŞAK İ. G. , ATEŞ H. , Bilen M.

The Asian Conference on Social Sciences ACSS, Japonya, 01 Ağustos 2013

2013

2013

Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği

ATEŞ H. , ES M., ALVAOĞLU S.

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.1-26

2013

2013

Yerel Yönetimlerde Etik

ATEŞ H.

CONSOLIDATING ETHICS IN THE PUBLIC SECTOR IN TURKEY PROJECT INTRODUCTION CONFERENCE, Türkiye, 01 Şubat 2013, ss.5

2013

2013

Belediyelerde Stratejik Planlama Ve Yönetim

ATEŞ H. , Es M., Zengin E.

Uluslararası ‘Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu’ Sempozyumu, Kırgızistan, 01 Ocak 2013, ss.453-458

2012

2012

Kadınların Toplumsal Hayata Katılımı ve Yerel Yönetimler

ATEŞ H.

Ak Parti 3. Yerel Yönetimler Sempozyumu (Aile ve Yerel Yönetimler), Ankara, Türkiye, 01 Aralık 2012

2012

2012

Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Kamu Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Algılarını Açıklayabilir mi?: Ampirik Bir Araştırma

ATEŞ H. , Yıldız B., Yıldız H.

International Joint Conference (10th ICKEM, 11th AHRD ASIA, 2nd AHRD MENA), Türkiye, 01 Kasım 2012, ss.1-14

2011

2011

Sulak Alan Projeleri ile Kırsal Kalkınmanın Uyumlaştırılması: Akşehir Gölü Rehabilitasyon Projesi Örneği

ATEŞ H. , Uzer Y.

38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları) Kongresi, Türkiye, 01 Nisan 2011, cilt.1, ss.85-104

2010

2010

Yerel Yönetimler ve Demokrasi: Sorunlardan Çözümlere

ATEŞ H.

AK Parti 1. Yerel Yönetimler Sempozyumu (Sosyal Belediyecilik),, Ankara, Türkiye, 01 Kasım 2010, ss.88-103

2010

2010

Değişim Çağında Hastane Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Profilleri

ATEŞ H. , Çetinkaya N. I. , Es M.

2. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Türkiye, 01 Nisan 2010, cilt.2, ss.69-79

2010

2010

Organizational and Cultural Challenges to E-government

ATEŞ H. , Arpacı İ.

ICEGEG 2010 Conference, Türkiye, 01 Mart 2010, cilt.1, ss.109-125

2009

2009

Gümrük Hizmetleri ve Etik

ATEŞ H.

2. Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2009, ss.1-73

2009

2009

Katılımcı Demokrasi Bağlamında Türkiye’de Siyasetin Toplumsallaşması ve Yerel Yönetimlerde Katılımcılık

ATEŞ H. , BAĞCE H.

Birinci Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, Türkiye, 01 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.346-356

2009

2009

Kamu Sektöründe Performans Yönetimi Uygulamaları: Sağlık Bakanlığı Örneği

ATEŞ H.

Birinci Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Türkiye, 01 Ağustos 2009, cilt.1, ss.152-157

2009

2009

Tapu Hizmetleri ve Etik

ATEŞ H.

1. Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı, Ankara, Türkiye, 01 Mayıs 2009, ss.1-115

2009

2009

E-Belediyecilik Konsepti Kapsamında Yalova Belediyesi Örneği

ATEŞ H. , Es M., Özcan C.

I. Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 01 Mayıs 2009, ss.1-13

2008

2008

Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Değişim

ATEŞ H.

2. İSMEK Yetişkin Eğitimi Sempozyumu (Küreselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi), İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2008, ss.9

2007

2007

Organizing the Lodging Industry: The Case of South Carolina, USA

ATEŞ H. , Güloğlu T.

The First International Conference on Changes in Social and Business Environment, Litvanya, 01 Kasım 2007, ss.1-12

2007

2007

Political Economy of Central Asian and Caucasus Republics: The New Rentier States?

ATEŞ H.

Qloballaşma Prosesinde Qafkaz ve Merkezi Asya, Azerbaycan, 01 Mayıs 2007, cilt.3, ss.1262-1270

2007

2007

Kamuda Katılım Sorunu ve Yerel Yönetimler

ATEŞ H.

Uluslararası Kent Yönetimine Yerel Paydaşların Katılımı Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.12-20

2003

2003

Türk Kamu Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret Sistemlerinin Uygulanabilirliği Sorunu

ATEŞ H. , Ünal S.

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Kasım 2003, ss.315-336

2003

2003

E-devletin Kuramsal Temelleri: Eleştirel bir Analiz

ATEŞ H.

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Kasım 2003, ss.481-500

2003

2003

A Governance Approach to Public Administration Education: Combining Non-Profit Management Education with Public Administration Programs

ATEŞ H.

Annual Conference, International Association of Schools and Institutes of Administration (IIASIA) - TODAIE, Public Administration Between Globalization and Decentralization, Türkiye, 01 Ocak 2003, ss.1-13

2002

2002

Bilgi Çağında Kamu Yönetimi: Geleneksel Bürokrasiden Bilgiselleştirilmiş Bürokrasiye Geçiş

ATEŞ H.

1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 01 Mayıs 2002, ss.965-976

2000

2000

Kamu Örgütlerine Yönelik İşletmecilik Bilgisi Transferi

ATEŞ H.

7. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Kasım 2000, ss.1-18

2000

2000

Yerel Yönetimlerde Mükemmellik Arayışları: Tilburg, Christchurch ve Diğerleri

ATEŞ H.

TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2000, ss.1-14

1998

1998

Human Resource Development in Health Reforms

ATEŞ H. , Martinez J., Martineu T.

, International Conference on Public Sector Management in 21th Century: Beyond New Public Management, İngiltere, 01 Mayıs 1998, ss.1-8

1998

1998

A Turkish New Public Management?

ATEŞ H.

International Conference on Public Sector Management in 21th Century: Beyond New Public Management, İngiltere, 01 Mayıs 1998, ss.73-92

2016

2016

Of Government : An Evaluation of Drivers of ChangeandMajorTrends

ATEŞ H.

CICAS 2016: TheFuture of Human(ity), Ontario, Kanada, 22 Temmuz 2016, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Sanat Politikası

ATEŞ H. , ÇETİNKAYA İSTİKBAL N. I.

Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.1, 2018

2018

2018

Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı Politikaları

ATEŞ H.

Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1, 2018

2018

2018

A Brief History of Administrative Reform in Turkey

ATEŞ H.

Social Sciences Researches in the Globalizing World, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcikurt, Abdullah Soykan ve Bekir Parlak, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, ss.1, 2018

2018

2018

Kamu Yönetiminde İş Ahlakı

ATEŞ H.

Temelleri ve Uygulamaları ile İş Ahlakı, Nihat Erdoğmuş, Ömer Torlak ve Kübra Bilgin Tiryaki , Editör, İgiad Yayınları., İstanbul, ss.1, 2018

2018

2018

DijitalÇağda Kamu Yönetiminin Başarılı Öğrenciler için Çekim Noktası Olma Konusundaki Performansı

ATEŞ H. , AKPINAR A.

Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Elvettin Akman vd., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.1, 2018

2017

2017

Yerel Hizmetler

ATEŞ H.

Der Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler

ATEŞ H. , Bıyıkoğlu M.

Der Yayınları, İstanbul, 2017

2016

2016

İslam ve Kalkınma: İnançsal, Tarihsel ve Teorik Temeller Üzerine Bir Değerlendirme

ATEŞ H. , Bektaş M.

İslam Ekonomisi ve Finansı, Erdoğan S., Gedikli A., Yıldırım D. Ç. , Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.1-20, 2016

2016

2016

ImpactAssessment as a SystematicToolBased on ResultsinPublic Management DecisionMaking

ATEŞ H. , Akbulut F.

New Public Management in Turkey, Yüksel Demirkaya, Editör, Routledge, New York, ss.3-24, 2016

2016

2016

Kamu Yönetimi Reformları

ATEŞ H. , Öztop S., Lamba M.

Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Erdoğan S., Gedikli A., Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.1-20, 2016

2014

2014

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВА МЕНЬШИНСТВ В ТУРЦИИ (Public Administration andMinorityRights in Turkey)

ATEŞ H.

Russia in the Global World, Almanac № 4 (27), Editör, Statepolytechnicuniversity Publishing House, St. Petersburg, ss.1-20, 2014

2012

2012

Avrupa Birliğ'nde Tarımsal Yapı, Tarımsal Üretim ve Tarımsal Politikalar

ATEŞ H. , YUMUŞAK İ. G.

Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar, Ertekin, Meriç Subaşı, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.184-210, 2012

2012

2012

Avrupa Birliği ve Tarım Politikası

YUMUŞAK İ. G. , ATEŞ H.

Tarımsal Üretim Ve Politikalar, M. Subaşı Erkekin, Editör, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2012

2011

2011

Mülki İdare ve İç Güvenliğin Denetimi

ATEŞ H.

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2011

2011

2011

Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi

ATEŞ H. , Es M., Uzer Y.

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2011

2011

2011

Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi

ATEŞ H. , Köseoğlu Ö.

İlke Yayınevi, İstanbul, 2011

2011

2011

Evrensel Değerler ve İslami Demokrasi

ATEŞ H.

21. Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları, Yılmaz Bingöl, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.249-262, 2011

2010

2010

Bir Yönetişim Modeli Örneği: Kamu Hastane Birliği

ATEŞ H. , Kırılmaz H.

Bir Yönetişim Modeli Örneği: Kamu Hastane Birliği, Aydın A.H., Taş İ.E., Kılıç M., Gül Z., Editör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş, ss.229-250, 2010

2009

2009

Ethics and Custom Services

ATEŞ H. , Güloğlu T., Es M.

Academic Researches on Public Ethics, Volume 2, Eryılmaz, B. and Doig, A., Editör, Council Of Europe, Ankara, ss.341-401, 2009

2009

2009

Ethics in Title / Land Registry

ATEŞ H. , Bağce H. E. , Şen M. L.

Academic Researches on Public Ethics, Volume 1, Eryılmaz, B. and Doig, A., Editör, Council Of Europe, Ankara, ss.11-102, 2009

2008

2008

Postmodern Toplum, Devlet ve Kamu Yönetimi

ATEŞ H.

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Nohutçu A., Balcı B., Öztürk N.K., Coşkun B., Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.387-414, 2008

2008

2008

Postbürokratik Kamu Yönetimi

ATEŞ H.

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Nohutçu A., Balcı A., Öztürk N.K., Coşkun B., Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.83-107, 2008

2008

2008

Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Hesap verebilirlik

ATEŞ H.

Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Parlak, B., Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.300-339, 2008

2008

2008

Süreklilikten Değişime İl Özel İdareleri

ATEŞ H. , Es M.

Türkiye’de Yerel Yönetimler, Bozlağan R., Demirkaya Y., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.205-222, 2008

2007

2007

Belediyelerde Performans Yönetimi: Uygulamada Başarı için Öneriler

ATEŞ H.

Kamu Yönetimi Yazıları, Eryılmaz B., Eken M., Şen M.L., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.71-99, 2007

2007

2007

Performans Bilgisinin Kullanım Alanları

ATEŞ H. , Engin H.

Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği, Ateş H., Kırılmaz H., Aydın S., Editör, Asil Yayınevi, Ankara, ss.84-110, 2007

2007

2007

Giriş: Kavramlar, Tartışmalar ve Genel Çerçeve

ATEŞ H.

Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi, Ateş H., Kırılmaz H., Aydın S., Editör, Asil Yayınevi, Ankara, ss.1-20, 2007

2005

2005

Serbia and Montenegro

ATEŞ H.

Foreign Policy of States: A Handbook of World Affairs, Gieler, W., Inat, K. and Kullmann, C., Editör, Tasam, İstanbul, ss.431-440, 2005

2004

2004

Modernlik ile Postmodernlik Arasında Kamu Yönetimi

ATEŞ H.

Modernlik ve Modernleşme Sürecinde Türkiye, Erdumlu, G., Editör, Babil Yayınevi, Ankara, ss.61-110, 2004

2004

2004

Kamu Yönetiminde Güven Sorunu ve Halkın Devlete Güveni

ATEŞ H.

Çağdaş Kamu Yönetimi II, Acar, M., Özgür H., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.300-320, 2004

2004

2004

Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Bütçe

ATEŞ H. , Çetin D.

Çağdaş Kamu Yönetimi II, Acar M., Özgür H., Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.390-417, 2004

Desteklenen Projeler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Adapazarı Belediyesi Kurumsal Gelişim Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H.

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Local Government Reforms- International Comparison

AB Destekli Diğer Projeler

ATEŞ H.

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

"Türkiye'de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi" (Consolidating Ethics in the Public Sector)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H.

2015 - 2015

2015 - 2015

Ahlak-merkezli bir Medeniyet İmkanı ve İslamın Katkısı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2014 - 2015

2014 - 2015

İSKİ İnsan Kaynakları Planlaması Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H.

2013 - 2014

2013 - 2014

BİR BAŞKA YAŞAM MÜMKÜN

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H.

2011 - 2012

2011 - 2012

Kartepe Belediyesi Sosyal Doku Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2011 - 2011

2011 - 2011

Dilovası’nda Dezavantajlı Grupların İstihdam Edilebilirliği Araştırması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H.

2011 - 2011

2011 - 2011

Dilovası Sosyal Doku Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2010 - 2011

2010 - 2011

Yalova İlinde İşgücü Piyasası Araştırması ve Analizi Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H.

2010 - 2010

2010 - 2010

Gümrük Hizmetlerinde Etik Projesi

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2009 - 2009

2009 - 2009

İzmit Belediyesi Kurumsal Dönüşüm Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2008 - 2009

2008 - 2009

Tapu Hizmetlerinde Etik Projesi

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2007 - 2009

2007 - 2009

Improvement of Civilian Oversight of Internal Security Sector Project

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

ATEŞ H.

2005 - 2008

2005 - 2008

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2005 - 2007

2005 - 2007

Akşehir Gölü Rehabilitasyon Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2005 - 2006

2005 - 2006

Saraybahçe Belediyesi Personeli Hizmetiçi Eğitim Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

2001 - 2004

2001 - 2004

Kocaeli İlindeki Mahalli İdareler Personeli Görevde Yükselme Eğitimi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ATEŞ H. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Çalışma Dünyası Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Avrasya İncelemeleri Dergisi [AVİD-Journal of Eurasian Studies]

Danışma Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

International Journal of Civilization Studies

Baş Editör

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

The Journal of Social Policy and Society (TJSPS)

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Paradoks Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Denetişim Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Bütçe Dünyası Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management

Yayın Kurul Üyesi

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Öneri (Marmara Üniv. SBE) Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - 2012

2010 - 2012

Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO Sosyal Bilimler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - 2010

2008 - 2010

Türk İdare Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2013

Nisan 2013

Trakya Üniversiitesi SBE Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

TÜBİTAK Projesi

Nisan 2013

Nisan 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Şubat 2013

Şubat 2013

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2012

Aralık 2012

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Eylül 2012

Eylül 2012

Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Öneri (Marmara SBE) Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Öneri (Marmara SBE) Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Denetişim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2011

Eylül 2011

Denetişim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2014 - 2015

2014 - 2015

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

İSKİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

2013 - 2014

2013 - 2014

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Kartepe Belediyesi

2011 - 2011

2011 - 2011

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

2009 - 2010

2009 - 2010

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

İzmit Belediyesi

2008 - 2010

2008 - 2010

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Proje Değerlendirme ve İzleme

2005 - 2008

2005 - 2008

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2007 - 2007

2007 - 2007

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği

Ödüller

Aralık 2003

Aralık 2003

Yurtdışı Yayın Desteği

TÜBADavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu

Oturum Başkanı

Düzce-Türkiye

2018

2018

İkinci Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi

Oturum Başkanı

Düzce-Türkiye

2018

2018

Kamu Yönetiminde Teknoloji Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018

2018

Genç Akademisyenler Buluşması, Akademik Platform

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

2018

2018

Avrasya Göç Sempozyumu

Oturum Başkanı

Almati-Kazakistan

2018

2018

Kartepe Zirvesi

Oturum Başkanı

Kocaeli-Türkiye

2018

2018

KKTC için İdeal Yönetim Sistemi Tartışması: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Gazimagusa-Kıbrıs (Kktc)

2018

2018

Ombudsmanlık Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

14th International Conference on Knowledge

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

TASAM ve Sudan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Eğitim Konseyi İşbirliği, üst yönetiicler eğitimi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Tarihten Günümüze Romanlar Sempozyumu

Moderatör

Bursa-Türkiye

2015

2015

Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü sempozyumu

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

II. Strategic Public Management Symposium

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

KAYFOR13

Oturum Başkanı

Konya-Türkiye

2015

2015

Yeni Büyükşehirlerde Sivil Toplum Kapasitesi gelişiyor

Davetli Konuşmacı

Aydın-Türkiye

2015

2015

Yeni Büyükşehirlerde Sivil Toplum Kapasitesi gelişiyor

Davetli Konuşmacı

Muğla-Türkiye

2013

2013

EBSAD Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Seminerleri

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2013

2013

EBSAD Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Seminerleri

Davetli Konuşmacı

Malatya-Türkiye

2013

2013

Gümrük Hizmetlerinde Etik Araştırma Sonuçlarının Uygulanması Çalıştayı

Panelist

Ankara-Türkiye

2013

2013

Tapu Hizmetlerinde Etik Araştırma Sonuçlarının Uygulanması Çalıştayı

Panelist

Ankara-Türkiye

2013

2013

Workshop on Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Consolidating Ethics in the Public Sector Project Introduction Conference

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2012

2012

International Caspian Forum

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

4. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

12. 9th International Congress of Knowledge, Economy and Management

Oturum Başkanı

-Bosna-Hersek

2011

2011

Altıncı Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM

Oturum Başkanı

Adıyaman-Türkiye

2010

2010

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 7. Ufuk Turu Buluşmaları

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2010

2010

İkinci Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2010

2010

8. International Knowledge, Economy and Management Congress

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

AK Parti Siyaset Akademisi

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

2009

2009

Ak Parti Siyaset Akademisi

Davetli Konuşmacı

Sakarya-Türkiye

2009

2009

Ak Parti Siyaset Akademisi

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

2009

2009

Birinci Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,

Panelist

Antalya-Türkiye

2009

2009

6. 7th International Congress of Knowledge, Economy and Management

Oturum Başkanı

Yalova-Türkiye

2009

2009

Ak Parti Siyaset Akademisi

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2009

2009

İç Güvenlik Hizmetlerinde Sivil Denetimin Artırılması Projesi Sonuç Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

Tekirdağ Belediyesi Stratejik Planlama ve Organizasyon Yapısının Yenilenmesi Projesi Açılış Sempozyumu

Moderatör

Tekirdağ-Türkiye

2009

2009

Civilian Oversight of Internal Security Units Conference

Davetli Konuşmacı

Erzurum-Türkiye

2008

2008

Sağlıklı Kentler Birliği 4. Yıl Konferansı (Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği)

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

2008

2008

Belediyelerde Kapasite Artırımı Projesi 2. Atölye Çalışması

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Okulu

Davetli Konuşmacı

Bursa-Türkiye

2008

2008

Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar Konferansı

Oturum Başkanı

Sakarya-Türkiye

2007

2007

38. ICANAS (Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Kongresi

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

2007

2007

Beşinci Kamu Yönetimi Forumu

Oturum Başkanı

Kocaeli-Türkiye

2007

2007

International congress on the “Caucasus and Central Asia in the Globalization Process

Oturum Başkanı

-Azerbaycan

2007

2007

Deniz Harb Okulu Hizmetiçi Eğitim Seminerleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

AB Politikaları Enstitüsü, AB Temel Eğitimi ve Kapasite Geliştirme Programı

Panelist

Yalova-Türkiye

2006

2006

Samsun Belediyeleri Ortak Hizmet içi Eğitim Programı

Davetli Konuşmacı

Samsun-Türkiye

2006

2006

Van Valiliği ve Kamu Araştırmaları Vakfı Van İli Yerel Yönetimler Hizmetiçi Eğitim Programı

Davetli Konuşmacı

Van-Türkiye

2005

2005

"Effective Public Service Symposium" organised by Public Sector International (PSI)'

Davetli Konuşmacı

Kocaeli-Türkiye

Burslar

1993 - Devam Ediyor

1993 - Devam Ediyor

Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Kasım-2015

Kasım 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jürisi - İçişleri Bakanlığı

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jürisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Eylül-2015

Eylül 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jürisi - Sayıştay Başkanlığı

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Uludağ Üniversitesi

Mart-2014

Mart 2014

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez savunma jürisi - Süleyman Demirel Üniversitesi

Şubat-2014

Şubat 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Emniyet Genel Müdürlüğü

Şubat-2014

Şubat 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Cumhuriyet Üniversitesi

Şubat-2014

Şubat 2014

Akademik Kadroya Atama

Profesör kadrosu atama jürisi - Mustafa Kemal Üniversitesi

Şubat-2014

Şubat 2014

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez savunma jürisi - Sakarya Üniversitesi

Şubat-2014

Şubat 2014

Akademik Kadroya Atama

Profesör kadrosu atama jürisi - Sakarya Üniversitesi

Şubat-2014

Şubat 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Tunceli Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçent Kadrosuna Atama - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

İdari Personel Sınavı

MARKA Uzman Personel Seçme Mülakat Sınavı - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Gazi Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Gazi Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

İdari Personel Sınavı

MARKA Personel Alımı Sınavı - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Nisan-2013

Nisan 2013

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Yarışma

Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı MDP Destekleri - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Nisan-2013

Nisan 2013

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Akademik Personel Sınavı

SBK ABD Doktora Yeterlilik Sınavı - Kocaeli Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Akademik Kadroya Atama

Karş. Sy. ABD Doçent Kadrosuna Atama - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Fatih Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Danıştay Başkanlığı

Ocak-2013

Ocak 2013

Akademik Kadroya Atama

Yönetim Bil. ABD Prof. Kadrosuna Atama - Abant İzzet Baysal Üniv

Aralık-2012

Aralık 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Aralık-2012

Aralık 2012

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

Aralık-2012

Aralık 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Kasım-2012

Kasım 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Ekim-2012

Ekim 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Ekim-2012

Ekim 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2012

Ağustos 2012

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - Süleyman Şah Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Bingöl Emniyet Müdürlüğü

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Polis Akademisi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Erzurum Emniyet Müdürlüğü

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Milli Eğitim Bakanlığı

Mayıs-2012

Mayıs 2012

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Nisan-2012

Nisan 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Fatih Üniversitesi

Kasım-2011

Kasım 2011

Akademik Kadroya Atama

Profesör Atama Jürisi - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi başkanlık veya üyeliği - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Mayıs-2010

Mayıs 2010

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Ankara Üniversitesi

Mart-2010

Mart 2010

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Ekim-2009

Ekim 2009

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Ağustos-2009

Ağustos 2009

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Uludağ Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Nisan-2009

Nisan 2009

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Uludağ Üniversitesi

Kasım-2008

Kasım 2008

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Eylül-2008

Eylül 2008

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Temmuz-2007

Temmuz 2007

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Nisan-2007

Nisan 2007

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Mart-2007

Mart 2007

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Mart-2007

Mart 2007

Yarışma

Belediye Proje Yarışması Jürisi - Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Akademik Kadroya Atama

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Ekim-2005

Ekim 2005

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Temmuz-2005

Temmuz 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Temmuz-2005

Temmuz 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Temmuz-2005

Temmuz 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Temmuz-2005

Temmuz 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Temmuz-2005

Temmuz 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Kasım-2004

Kasım 2004

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2004

Haziran 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2003

Haziran 2003

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

Kasım-2001

Kasım 2001

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

İSMAM Gönüllü Kuruluşlar Araştırmaları Birimi

www.medeniyet.edu.tr/medeniyet_arastirmalari_merkezi_ismam.html

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Siyaset Araştırmaları Birimi

http://www.medeniyet.edu.tr/Enstituler_ve_Arastirma_Merkezleri_siyaset_arastirmalari_birimi.html

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi

http://ikder.org/ikder/sayfa.asp?id=54

İKDER, Turkey

1997 - Devam Ediyor

1997 - Devam Ediyor

International Public Management Network

http://www.ipmn.net

University of St. Gallen, Switzerland