Prof.

HAMZA ATEŞ


Faculty of Political Sciences

Political Science and Public Administration

Management Sciences

Education Information

1996 - 1999

1996 - 1999

Doctorate

University Of Liverpool, Liverpool Institute Of Public Administration And Management (Lıpam), Public Administration, United Kingdom

1995 - 1995

1995 - 1995

Post Graduate

University Of Durham-The Graduate Society, Centre For Middle Eastern Studies, Middle Eastern Studies, United Kingdom

1988 - 1992

1988 - 1992

Under Graduate

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

An Exploration of the Theory and Practice of the New Public Management: A Case Study of Turkey, with Particular Reference to the Turkish Health Sector

University Of Liverpool, Liverpool Institute Of Public Administration And Management (Lıpam), Public Administration

1995

1995

Post Graduate

The Role of Bureaucracy in the Socio-Economic Development of the Middle-East: A Comparison of the Turkish and Egyptian Cases

University Of Durham-The Graduate Society, Centre For Middle Eastern And Islamic Studies , Ma İn Middle Eastern Studies

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

French

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Arabic

Research Areas

Public Administration

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

2011 - 2011

2011 - 2011

Professor

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2005 - 2011

2005 - 2011

Associate Professor

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2000 - 2005

2000 - 2005

Assistant Professor

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

1993 - 2000

1993 - 2000

Research Assistant

Sakarya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Denklik Komisyonu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi

Yükseköğretim Kurulu

2016 - Continues

2016 - Continues

BAP Scientific Commissioner

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2012 - Continues

2012 - Continues

Manager of Research and Application Center

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

2013 - 2015

2013 - 2015

Academic Performance D. Board Member

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2012 - 2015

2012 - 2015

Coordinator of The Rectorate

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bologna Koordinatörü

2012 - 2015

2012 - 2015

Rectorate Commissioner

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Stratejik Planlama Kurulu Başkan Yardımcısı

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Social Sciences Institute, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Abd

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Social Sciences Institute

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkan Yardımcısı

Yükseköğretim Kurulu

2010 - 2011

2010 - 2011

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010 - 2011

2010 - 2011

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2001 - 2011

2001 - 2011

Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2001 - 2003

2001 - 2003

Vice Dean

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Kamu Yönetimi

Post Graduate

Post Graduate

Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim

Under Graduate

Under Graduate

Administrative Structure of Turkey

Associate Degree

Associate Degree

Devlet ve Kara Alma

Under Graduate

Under Graduate

Public Administration

Post Graduate

Post Graduate

Gönüllü Kuruluş Yönetimi

Post Graduate

Post Graduate

Proje Üretimi ve Yönetimi

Post Graduate

Post Graduate

Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler

Post Graduate

Post Graduate

Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim

Post Graduate

Post Graduate

Stratejik Yönetim

Post Graduate

Post Graduate

Yönetim Psikolojisi

Post Graduate

Post Graduate

Seminer

Post Graduate

Post Graduate

Kritik ve Analitik Düşünce

Post Graduate

Post Graduate

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Post Graduate

Post Graduate

Uzmanlık Alan Dersi

Post Graduate

Post Graduate

Metropolitan Yönetimler

Doctorate

Doctorate

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Kamu İşletmeciliği

Post Graduate

Post Graduate

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama

Post Graduate

Post Graduate

Kamu Yönetimi Kuramları

Doctorate

Doctorate

Yönetim Teori ve Kurumlarının Gelişimi

Post Graduate

Post Graduate

Avrupa Birliği Sürecinde İdari Reformlar II

Post Graduate

Post Graduate

Avrupa Birliği Sürecinde İdari Reformlar I

Under Graduate

Under Graduate

Administrative Science

Under Graduate

Under Graduate

Strategic Planning and Project Management

Post Graduate

Post Graduate

Türkiye’de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi

Under Graduate

Under Graduate

Devletin Yeniden Yapılanması

Under Graduate

Under Graduate

Yönetim ve Örgüt Kuramları

Under Graduate

Under Graduate

Kamuda Güncel Sorunlar

Post Graduate

Post Graduate

Seminer 1

Under Graduate

Under Graduate

İş Hayatı için İngilizce

Under Graduate

Under Graduate

Kamu Yönetimi

Under Graduate

Under Graduate

Kamu Yönetimi -II

Post Graduate

Post Graduate

Yönetimde Yozlaşma ve Etik

Under Graduate

Under Graduate

Bürokrasi

Under Graduate

Under Graduate

Türk İdare Tarihi

Post Graduate

Post Graduate

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Under Graduate

Under Graduate

Kamuda Kalite Yönetimi ve Halkla İlişkiler

Under Graduate

Under Graduate

Mesleki İngilizce-II

Under Graduate

Under Graduate

Uluslararası Örgütler

Under Graduate

Under Graduate

Kamu Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi

Under Graduate

Under Graduate

Kamu Personel Yönetimi

Under Graduate

Under Graduate

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

Advising Theses

2015

2015

Post Graduate

Nevzat Köseoğlu'nun Milliyetçilik Anlayışı:

Ateş H.

O.Ancak(Student)

2015

2015

Post Graduate

Üniversitelerde Akademik Performans Yönetimi

ATEŞ H.

G.Çürüksulu(Student)

2012

2012

Post Graduate

Kamu Yönetiminin Geleceği

ATEŞ H.

B.DAĞ(Student)

2010

2010

Post Graduate

Kriz Ortamlarında Devlete Duyulan Güven

ATEŞ H.

N.Işıl(Student)

2009

2009

Post Graduate

Bölgeselleşme Süreci ve Avrupa Bölge Yönetimleri

ATEŞ H.

S.PARILDAR(Student)

2008

2008

Post Graduate

Kocaeli’nde Atık Yönetimi: İZAYDAŞ Örneği

ATEŞ H.

N.GÜLER(Student)

2008

2008

Post Graduate

Kent Hukuku ve Kentli Hakları

ATEŞ H.

G.AYDIN(Student)

2008

2008

Post Graduate

Belediyelerde Bireysel Performans Yönetimi

ATEŞ H.

R.Filiz(Student)

2006

2006

Post Graduate

Örgütsel İletişim ve Verimlilik İlişkisi

ATEŞ H.

C.TOSUN(Student)

2006

2006

Post Graduate

Belediyelerde Stratejik Planlama

ATEŞ H.

S.ÖZTOP(Student)

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2015

2015

The Effects of Personal Factors on Health Staff's views of Performance Management

ATEŞ H. , KIRILMAZ H.

AMME IDARESI DERGISI, vol.48, no.4, pp.97-128, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier

2014

2014

Üçüncü Yol ve Blair Döneminde İngiltere'de Kamu Reformları

ATEŞ H. , Demirel D.

AMME IDARESI DERGISI, vol.47, no.3, pp.1-18, 2014 (Journal Indexed in SSCI)

2014

2014

The Third Way and Public Reforms of the Blair Period in the United Kingdom

ATEŞ H. , Demirel D.

AMME IDARESI DERGISI, vol.47, no.3, pp.1-18, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

2004

2004

Management as an agent of cultural change in the Turkish public sector

ATEŞ H.

JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY, vol.14, no.1, pp.33-58, 2004 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Yönetişim ve İçi Boş(altılan) Devlet: Devletsiz Kamu Yönetimine Doğru

Ateş H. , Şahin B.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.75, no.1, pp.235-257, 2020 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Modern, Postmodern ve Postbürokratik Kamu Yönetimi Yaklaşımları

Ateş H. , Banazılı M.

ASSAM-UHAD, vol.6, no.13, pp.55-64, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Elektronik Devletten Mobil Devlete Geçiş: Fırsatlar, Tehditler ve Uygulama Örnekleri

Ateş H. , Öznur Y.

Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management, vol.14, no.2, pp.155-177, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Sağlık Göstergelerinin Ekonomik Büyümede Rolü: Türki Cumhuriyetler Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi

Ateş H. , Kırılmaz H., Ünsal A.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.35-56, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Bir İyi Yönetim İlkesi Olarak Katılımcılık

ATEŞ H. , Buyruk G. C.

Ombudsman Dergisi, no.9, pp.1, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

2008 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları ve Paydaş Analizi

ATEŞ H. , Bektaş M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.2, pp.1, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Learned Helplessness

ATEŞ H.

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.1, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Bounded Rationalty Approach

ATEŞ H. , Genç E.

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, no.1, pp.1, 2018 (National Refreed University Journal)

2017

2017

A PioneeringInstitutionfor Ombudsman: Hisbah

ATEŞ H.

Ombudsman Dergisi, no.6, pp.1-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Kadınlara Yönelik Dönüşümlerin Değerlendirilmesi

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

BJSS Balkan Journal of SocialSciences, vol.1, pp.28-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Hükümet Sistemleri ve Özgürlük: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ATEŞ H. , Akpınar A.

Strategic Public Management Journal, vol.3, pp.1-22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Türkiye’de Kamu Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Performansları: İki Kriter Çerçevesinde Bir İnceleme

ATEŞ H. , Akpınar A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.4, pp.1-20, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Türkiye’de Sol Partilerin Kamu Yönetimi Anlayışları: Ak Parti İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ATEŞ H. , Dinç Güzel H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.4, pp.1-20, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

“(G)öçmen(Ötekileştirme ve (Ç)ok kültürlülük

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.1287-1301, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

İslam ve Demokrasi Üzerine

ATEŞ H.

Tesam Akademi Dergisi, vol.4, pp.215-224, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

RationalizingtheResearchTraditions in Public Administration Using thePhroneticApproach

ATEŞ H.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.11, pp.1-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Turizm Algısı ve Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri

ATEŞ H.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.11, pp.1-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Ortadoğu’da Su Savaşı İhtimali

ATEŞ H. , Bıyıkoğlu M.

Yeni Türkiye Dergisi, no.82, pp.392-403, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Üniversitelerdeki FETÖ Yapılanması: Türk Üniversitelerinden İhraç Edilen Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

ATEŞ H. , Akpınar A.

Strategic Public Management Journal, vol.3, pp.1-30, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Sağlık personelinin performans yönetimine ilişkin görüşleri üzerinde kişisel faktörlerin etkileri

ATEŞ H.

Amme İdaresi Dergisi, vol.48, no.4, pp.97-128, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Hemşehri Derneklerinin Şehir Kültürüne Etkileri

ATEŞ H.

Şehir ve Düşünce, no.7, pp.106-115, 2015 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Overcoming Cultural Obstacles to E-government

ATEŞ H.

Journal of Knowledge, Economy and Management, vol.4, pp.97-108, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Kamu Kurumlarında Performans ve Denetimin Etkinliğinin Arttırılması için Bir Alternatif: Yurttaş Şartları

ATEŞ H. , Okur Y.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, pp.101-125, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Sosyal Belediyecilik

ATEŞ H.

Çerçeve Dergisi, vol.17, no.49, pp.88-95, 2009 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Yerel Yönetişimin Yeni Araçları: Kent Konseyleri

ATEŞ H.

Birlik Dergisi (Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği Yayın Organı), vol.33, no.60, pp.32-34, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

Serving Democratic or Totalitarian Ethos?: Reconciling the Optimistic and Pessimistic Views on the Effects of Information Technology on Governance and Society

ATEŞ H.

Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management, vol.2, pp.43-53, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Kamu Hizmeti Sunumu: Gönüllü Kuruluşlar Devleti İkame Edebilir mi?

ATEŞ H. , Nohutçu A.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.245-276, 2006 (National Refreed University Journal)

2006

2006

A Story of Infitah: Egyptian Liberalisation Under Stress

ATEŞ H. , Duman M., Bayraktar Y.

Yapı Kredi Economic Review, vol.17, pp.59-74, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

Dependency Theory

ATEŞ H. , Es M., Bayraktar Y.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.247-262, 2005 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Public Administration in the Information Age

ATEŞ H. , Bozali S.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.46-68, 2005 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Bir Meslek Okulu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Güloğlu T., ATEŞ H.

Hatay Polis Dergisi, vol.6, no.6, pp.329-335, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2004

2004

Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ES M., ATEŞ H.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol.48, pp.205-248, 2004 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusunda İdari Hayat

ATEŞ H. , Ünal S.

Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.21-42, 2004 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Towards a Distinctive Model?

ATEŞ H.

Religion, State and Society, vol.31, pp.347-366, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

Effectiveness in Government: The Intentional Action Theory in a Comparative Perspective

ATEŞ H.

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.5, no.2, pp.181-191, 2003 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Kamu Yönetiminde Etik: Kültürel Temeller ve Örgütsel Ruhçuluk Kuramı Ekseninde Bir Analiz

ATEŞ H. , Oral B.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.55-71, 2003 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Yerel Yönetimlerde Mükemmellik Modeli ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

ATEŞ H.

Öneri (Marmara Üniv. SBE) Dergisi, vol.5, no.19, pp.93-99, 2003 (National Refreed University Journal)

2002

2002

Kamu Örgütlerine Yönelik Yönetsel Bilgi ve Siyasa Aktarımı: Eleştirel bir İnceleme

ATEŞ H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.27, pp.1-22, 2002 (National Refreed University Journal)

2002

2002

Neoliberal Policy Reforms and Voluntary Sector in the UK

ATEŞ H.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.101-111, 2002 (National Refreed University Journal)

2001

2001

İşletmeci, Girişimci ve Verimli: Yeni Bir Kamu Yönetimi ve Devlet Anlayışına Doğru

ATEŞ H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.25, pp.45-60, 2001 (National Refreed University Journal)

2001

2001

Using Performance Indicators in Public Administration: Lessons from the British Experience

ATEŞ H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.2, pp.15-27, 2001 (National Refreed University Journal)

2001

2001

Do Public Choice Solutions for Bureaucratic Inefficiency Work?: Evidence from the British Case

ATEŞ H.

Maltepe Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.33-42, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

COVID-19 Pandemisinde Türk Sağlık Sisteminin Performansı

Ateş H. , Kırılmaz H.

Online International COVID-19 Conference (CONCOVID) , İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2020

2020

2020

Suriyeli Sığınmacıların Çalışma Hayatı ve İstihdam Sorunu: Gaziantep Örneği

Ateş H. , Demir M.

Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 16 April 2020

2020

2020

Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Değişim

Ateş H. , Demir M.

7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 January 2020

2019

2019

Gelişmekte Olan Toplumların Kamu Yönetiminde Reform Arayışları: Küreselleşme Olgusu Kapsamında Bir Değerlendirme

Ateş H. , Banazılı A. M.

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 September 2019

2019

2019

E-Katılım ve Yönetişimin Yeni Aracı Olarak Sosyal Medya

Ateş H. , Serpin A. T.

3rd Bosphorus International Conferenceon Cyberpolitics, Cybersecurity and International Relations, İstanbul, Turkey, 27 - 30 June 2019

2019

2019

Özgür ve Açık Kaynak Yazılımların Küresel Kamu Malı Olarak Değerlendirilmesi

Ateş H. , Çığman M. Z.

3rd Bosphorus Interantional Conference on Cyberpoltics, Cybersecurity and International Relations, İstanbul, Turkey, 27 - 30 June 2019

2019

2019

E-bureaucracy: A breakdown from Weberian Bureaucracy or a New Version of it?

Ateş H.

3. Cybersecurity and Cyber Politics Symposium, İstanbul, Turkey, 27 June 2019

2019

2019

Göç ve Güvenlik: Düzce Örneği

Ateş H. , Coşkun A.

KAYSEM 13, Gaziantep, Turkey, 18 April 2019, pp.802-815

2019

2019

Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin Müfredatının Şekillenmesindeki Faktörler

Ateş H. , Akpınar A.

16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 16), Kayseri, Turkey, 21 February 2019, pp.173-174

2018

2018

14. ICKEM Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi,

ATEŞ H. , YAVUZ Ö.

Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Kullanimi İle Dönüşen Devlet: E-Devletten M-Devlete Geçiş, İstanbul, Turkey, 20 December 2018, pp.1

2018

2018

Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele: Türkiye Uyuşturucu Raporları Üzerinden Bir İnceleme

Ateş H. , Banazılı A. M.

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu, Düzce, Turkey, 20 December 2018, pp.1

2018

2018

Türkiye’de Yabancıların İkameti Sorunu: İkamet İzinleri Üzerinden Bir İnceleme

ATEŞ H. , BANAZILI A. M.

İkinci Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, İstanbul, Turkey, 06 December 2018, pp.1

2018

2018

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

ATEŞ H. , KAMBEROĞLU D.

Türkiye’de Belediyelerde Gelir Artırma İmkanları: Gelir VergisiÖrneği, Antalya, Turkey, 01 November 2018, pp.1

2018

2018

Türkiye ve Uluslararası Göç: İstatistikler Işığında Bir Analiz

Ateş H. , Yıldız Özkurt A.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Astana, Kazakhstan, 09 October 2018, pp.1

2018

2018

Türkiye’de Kırdan Kente Göçün Nedenleri ve Sonuçları

Ateş H. , Kırılmaz H., Kırılmaz Kılıç S.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Astana, Kazakhstan, 09 October 2018

2018

2018

Feasibility and Desirability of Cyberspace Self-Government: An Evaluation

Ateş H.

2nd Istanbul Bosphorus Internatıonal Conference On Cyberpolitics and Cybersecurity, İstanbul, Turkey, 11 May 2018, pp.1

2018

2018

Dijital Çağ: Danimarka Dijital Büyükelçi Örneği

Ateş H. , Yavuz Ö.

2nd Istanbul Bosphorus International Conference On Cyberpolitics and Cybersecurity, İstanbul, Turkey, 11 May 2018

2018

2018

Site Yönetimlerinin Legalizasyonu: Bir Model Önerisi

OVALI T. , ATEŞ H.

Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet-Yerel Siyaset, İstanbul, Turkey, 16 April 2018, pp.1

2018

2018

Kadınların Toplumsal Hayata Katılımı ve Yerel Yönetimler: Türkiye İçin bir Değerlendirme

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

Beşinci Kent ve Çevre Çalışmaları: Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet ve Yerel Siyaset, İstanbul, Turkey, 16 April 2018, pp.1

2018

2018

Dijital Çağ: Danimarka Dijital Büyükelçi Örneği

ATEŞ H. , YAVUZ Ö.

2nd Istanbul Bosphorus Internatıonal Conference On Cyberpolitics and Cybersecurity, İstanbul, Turkey, 11 May 2018, pp.1

2018

2018

Türkiye’de İç Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Ateş H. , Kırılmaz H., Kılıç Kırılmaz S.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Astana, Kazakhstan, 09 October 2018, pp.496-508

2018

2018

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve İmar Mevzuatında Stratejik Mekânsal Planlama

Ateş H. , Buyruk Gökçe C.

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 01 November 2018, pp.355-362

2018

2018

Paydaşlar ve Vatandaşların Belediye İmajı: Türk Belediyelerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Ateş H. , Yavuz Ö.

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 01 November 2018, pp.965-987

2018

2018

Türkiye’de Belediyelerde Gelir Artırma İmkanları: Gelir Vergisi Örneği

Ateş H. , Kamberoğlu D.

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 01 November 2018, pp.1443-1460

2017

2017

Adalet Ve Kalkınma Partisi İktidarında Kadın

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

International Congress of Management, EconomyandPolicy (ICOMEP 2017), İstanbul, Turkey, 17 November 2017, pp.1-10

2017

2017

Türk Belediyelerinde İç Denetim Sisteminin Etkinliği: İstanbul’daki Seçilmiş Belediyelerde Bir Alan Araştırması

ATEŞ H. , Sedat İ.

International Congress of Management EconomyAndPolicy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 17 November 2017, pp.1-10

2017

2017

Sosyal Ağların E-Katılım Üzerindeki Etkisi

ATEŞ H.

International Congress of Management EconomyAndPolicy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 17 November 2017, pp.1-10

2017

2017

Dijital Çağda Kamu Yönetiminin Beşeri Yönü: Dönüşüm İçin Gerekli Bilgi ve Beceriler

ATEŞ H. , Çürüksulu G.

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta, Turkey, 01 November 2017, pp.1-10

2017

2017

Bilgi Çağının Temel İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Bursa ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri Örnekleri

ATEŞ H. , Saçmalı M. H.

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta, Turkey, 01 November 2017, pp.1-10

2017

2017

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denetimin Geleceği

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 12 October 2017, pp.1-10

2017

2017

Yerel Yönetimlerin Mültecileri Topluma Entegrasyonunki Etkinliği: İstanbul İli İçerisinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ATEŞ H. , Akpınar A.

KAYSEM 11 (11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu), Elazığ, Turkey, 28 September 2017, pp.1-10

2017

2017

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunları: İstanbul İlinde Bir Alan Araştırması

ATEŞ H. , Yavuz Ö.

KAYSEM 11 (11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu), Elazığ, Turkey, 28 September 2017, pp.1-10

2017

2017

LearnedHelplessness” TheoryExplainNegativeAttitudesAmongPublicPersonnelTowards- New Public Management Reforms?: A Case StudyInTurkishHealthSector

ATEŞ H.

International Public Management Network 2017 (IPMN 17) Conference, Şangay, China, 17 August 2017, pp.1-10

2017

2017

TheQuestforDecisionMakingPhase in thePolicyProcess

ATEŞ H. , Genç E.

IPPEAN 2017 Conference, New York, United States Of America, 03 August 2017, pp.1-10

2017

2017

WhyPublicServantsBehaveUnethically?: An Analysis in TheLight of EvidenceFromtheTurkishAuthority of Titlesand Land Registry

ATEŞ H.

International Congress of Management, EconomyandPolicy (ICOMEP 2017), İstanbul, Turkey, 20 May 2017, pp.1-10

2017

2017

PublicSectorEmployment in the Age of E- Government: Intentions of Public Administration Studentsfor a Future Carrier in Public Service

ATEŞ H.

1st İstanbul Bosphorus International Conference on CyberpoliticsAndCybersecurity, İstanbul, Turkey, 18 May 2017, pp.1-10

2017

2017

TheFuture of Human Rights in a Changing World: Towards a Constructive Role of Islam

ATEŞ H.

International Congress of Management, EconomyandPolicy (ICOMEP 2017), İstanbul, Turkey, 20 May 2017, pp.1-10

2017

2017

Impacts Of InformatıonTechnology On LocalGovernment: EvıdenceFromTurkey

ATEŞ H.

1st İstanbul Bosphorus International Conference on CyberpoliticsAndCybersecurity, İstanbul, Turkey, 18 May 2017, pp.1-10

2017

2017

SomeObservations On Public Administration ReformsIn Balkan Countries

ATEŞ H.

International Congress of Management, EconomyandPolicy (ICOMEP 2017), İstanbul, Turkey, 20 May 2017, pp.1-10

2017

2017

Evidence-Based Policy and Innovation: The Case of The Bacon Innovation Scheme in British Local Government

ATEŞ H. , Genç E.

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 May 2017, pp.1-10

2017

2017

Sakin Şehir Yaklaşımı ve Modern İnsanın Yaşanabilir Şehir Ütopyası

ATEŞ H.

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 May 2017, pp.1-10

2017

2017

Türkiye'de Sol Partilerin Kamu Yönetimi Anlayışı

ATEŞ H. , Dinç Güzel H.

KAYFOR 14 (14. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu), Van, Turkey, 27 April 2017, pp.1-10

2017

2017

Rethinking An EconomicInstrument Of IslamicPublic Management: Origin, FunctionsAndContemporaryImplications Of TheInstitution Of Ḥisbah

ATEŞ H.

InternatıonalCongress of IslamicEconomy, Finance andEthics (ISEFE’17), İstanbul, Turkey, 29 April 2017, pp.1-10

2017

2017

Din, Ahlak ve Değerler Alanındaki Seçmeli Dersleri Tercih Eden Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeme Nedenleri

ATEŞ H. , Evkaya C.

Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 April 2017, pp.1-10

201

201

Başkanlık Sisteminde Siyasi Partilerin ve Seçim Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler

ATEŞ H. , Lamba M.

3. Strategic Public Management Symposium, İstanbul, Turkey, 13 April 0201, pp.1-10

2017

2017

Türk Kamu Yönetimine Ait Gelecek Öngörüleri

ATEŞ H.

II. ULUSLARARASI TESAM Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 01 November 2017, pp.1-10

2016

2016

CivilSociety in Palestine: CurrentProblemsandFutureProspects

ATEŞ H.

theFifth Global Conference on PublicPolicyand Administration in theMiddle East, Kudüs, Israel, 02 December 2016, pp.1-10

2016

2016

From Clinton toTrump: An Analysis of theConcept of thePostmodernPresidency

ATEŞ H.

ICOMEP 2016, İstanbul, Turkey, 26 November 2016, pp.1-10

2016

2016

IslamicEconomicsandPovertyAlleviation: A Critical Analysis

ATEŞ H.

ICOMEP 2016, İstanbul, Turkey, 26 November 2016, pp.1-10

2016

2016

NizamülMülk’ünSiyasetname’si ve Koçi bey Risalesi’nde İlmiye Sınıfının Sorunları

ATEŞ H. , Özkan H. A.

Uluslararası Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 October 2016, pp.1-10

2016

2016

Human Resources in LocalGovernmentTransformation: ProblemsandOpportunities

ATEŞ H.

2. Strategic Management Symposium, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, pp.1-10

2016

2016

FromStructuralAdjustmentto New Public Management: TheTurkishPerspective on Public Management Reform in Özal and Çiller Periods

ATEŞ H.

2nd Annual International Conference on SocialSciences (AICSS), İstanbul, Turkey, 02 June 2016, pp.1-10

2016

2016

EvaluatingIndia’s Pro-poorPolicy: LessonsforDevelopingCountries

ATEŞ H. , Genç E.

2nd Annual International Conference on SocialSciences (AICSS), İstanbul, Turkey, 02 June 2016, pp.1-10

2016

2016

Konut Algısının Değişiminde Lüks Konut Sitelerinin Rolü

ATEŞ H. , Pek E.

Birinci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD 2016), Madrid, Spain, 19 May 2016, pp.1-10

2016

2016

Suriyeli Sığınmacıların Kültürel, Toplumsal, Ekonomik Entegrasyonu

ATEŞ H.

2. Uluslararası Ortadoğu Konferansı, Kilis, Turkey, 28 April 2016, pp.1-10

2016

2016

FromStructuralAdjustmentto New Public Management: TheTurkishPerspective on Public Management Reform

ATEŞ H.

Second International conference on Research in ScienceandTechnolog, İstanbul, Turkey, 14 March 2016, pp.1-10

2015

2015

Türk Kamu Yönetimi Reformları İçin Psikolojik Bir Engel: Öğrenilmiş Çaresizlik Sendromu

ATEŞ H. , Çavuşoğlu S.

KAYFOR 13 (13. Kamu Yönetimi Forumu), Konya, Turkey, 15 October 2015, pp.1-10

2015

2015

Kamu Yönetiminde Senaryo Üretimi ve Kamu Yönetiminin gelecek Senaryoları

ATEŞ H. , Alvanoğlu S.

KAYFOR 13 (13. Kamu Yönetimi Forumu), Konya, Turkey, 15 October 2015, pp.1-10

2015

2015

An Ethics-Based Civilization: What Can Islam Contribute?

ATEŞ H.

ISCSC 2015 Conference, Rio De Janeiro, Brazil, 10 June 2015, pp.1-15

2015

2015

Some Determinants of Constructive Deviance: The Mediator Role of Psychological Ownership

ATEŞ H. , Yıldız B., Alpkan L.

15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, Lisbon, Portugal, 07 January 2015, pp.1-12

2014

2014

Geleceğin Şehrinde Sivil Toplum ve STKlar

ATEŞ H.

Geleceğin Şehri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 December 2014, pp.1-10

2014

2014

SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ

ATEŞ H. , Yıldız B.

12. ICKEM, Antalya, Turkey, 27 November 2014, pp.1-13

2014

2014

Kamu Yönetimi ve Çalışma Yaşamında Esneklik

ATEŞ H. , Çöpoğlu M.

12. ICKEM, Antalya, Turkey, 27 November 2014, pp.1-14

2014

2014

Bir Öğrenilmişlik Çaresizlik Örneği: Yerel Yönetim Personelinin Değişime Adaptasyonu

ATEŞ H. , Çavuşoğlu S., Çürüksulu G.

Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 November 2014, pp.1-18

2014

2014

Arap Aleviliği (Nusayrilik) ve Anadolu Aleviliği’nin Siyasal Tutum Açısından Değerlendirilmesi; Hatay ve Tunceli İllerindeki Alevi Grupların Karşılaştırmalı bir Analizi

ATEŞ H. , ALVANOĞLU S.

QuoVadıs: Sosyal Bilimler –Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, “İktisat, Siyaset Ve Toplum Üçgeninde Küreselleşmenin Yerel Dinamikleri”, Artvin, Turkey, 15 October 2014, pp.1-10

2014

2014

Public Administration and Minority Rights in Turkey

ATEŞ H.

AMEPPA International Research Symposium on Traditional Institutes and Public Policy in the Modern Society(National Minorities and Public Policy in the Middle East), St Petersburg, Russia, 19 September 2014, pp.1-13

2014

2014

Çok kültürlülüğün Küresel ve Ulusal Dinamikleri: Hatay Medeniyetler Şehri Örneği

ATEŞ H. , ES M., ALVANOĞLU S.

Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 January 2014, pp.1-24

2013

2013

Bilgi Çağında Kamu Yönetiminin Geleceğini Etkileyen Faktörler

ATEŞ H. , DAĞ B., ALVANOĞLU S.

ICKEM 2013 (11th International Conference on Knowledge, Economy and Management), Valleta, Malta, 27 November 2013, pp.1-27

2013

2013

The Impacts of Gender Inequality in Education on Economic Growth in Turkey

YUMUŞAK İ. G. , ATEŞ H. , Bilen M.

The Asian Conference on Social Sciences ACSS, Japan, 01 August 2013

2013

2013

Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği

ATEŞ H. , ES M., ALVAOĞLU S.

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Hatay, Turkey, 01 May 2013, pp.1-26

2013

2013

Yerel Yönetimlerde Etik

ATEŞ H.

CONSOLIDATING ETHICS IN THE PUBLIC SECTOR IN TURKEY PROJECT INTRODUCTION CONFERENCE, Turkey, 01 February 2013, pp.5

2013

2013

Belediyelerde Stratejik Planlama Ve Yönetim

ATEŞ H. , Es M., Zengin E.

Uluslararası ‘Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu’ Sempozyumu, Kyrgyzstan, 01 January 2013, pp.453-458

2012

2012

Kadınların Toplumsal Hayata Katılımı ve Yerel Yönetimler

ATEŞ H.

Ak Parti 3. Yerel Yönetimler Sempozyumu (Aile ve Yerel Yönetimler), Ankara, Turkey, 01 December 2012

2012

2012

Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Kamu Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Algılarını Açıklayabilir mi?: Ampirik Bir Araştırma

ATEŞ H. , Yıldız B., Yıldız H.

International Joint Conference (10th ICKEM, 11th AHRD ASIA, 2nd AHRD MENA), Turkey, 01 November 2012, pp.1-14

2011

2011

Sulak Alan Projeleri ile Kırsal Kalkınmanın Uyumlaştırılması: Akşehir Gölü Rehabilitasyon Projesi Örneği

ATEŞ H. , Uzer Y.

38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları) Kongresi, Turkey, 01 April 2011, vol.1, pp.85-104

2010

2010

Yerel Yönetimler ve Demokrasi: Sorunlardan Çözümlere

ATEŞ H.

AK Parti 1. Yerel Yönetimler Sempozyumu (Sosyal Belediyecilik),, Ankara, Turkey, 01 November 2010, pp.88-103

2010

2010

Değişim Çağında Hastane Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Profilleri

ATEŞ H. , Çetinkaya N. I. , Es M.

2. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Turkey, 01 April 2010, vol.2, pp.69-79

2010

2010

Değişim Çağında Hastane Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Profilleri

Ateş H. , Çetinkaya İstikbal N. I. , Es M.

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2010, pp.69-79

2010

2010

Organizational and Cultural Challenges to E-government

ATEŞ H. , Arpacı İ.

ICEGEG 2010 Conference, Turkey, 01 March 2010, vol.1, pp.109-125

2009

2009

Katılımcı Demokrasi Bağlamında Türkiye’de Siyasetin Toplumsallaşması ve Yerel Yönetimlerde Katılımcılık

ATEŞ H. , BAĞCE H.

Birinci Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, Turkey, 01 October 2009, vol.1, no.1, pp.346-356

2009

2009

Gümrük Hizmetleri ve Etik

ATEŞ H.

2. Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı, Ankara, Turkey, 01 October 2009, pp.1-73

2009

2009

Kamu Sektöründe Performans Yönetimi Uygulamaları: Sağlık Bakanlığı Örneği

ATEŞ H.

Birinci Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Turkey, 01 August 2009, vol.1, pp.152-157

2009

2009

E-Belediyecilik Konsepti Kapsamında Yalova Belediyesi Örneği

ATEŞ H. , Es M., Özcan C.

I. Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, Yalova, Turkey, 01 May 2009, pp.1-13

2009

2009

Tapu Hizmetleri ve Etik

ATEŞ H.

1. Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı, Ankara, Turkey, 01 May 2009, pp.1-115

2008

2008

Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Değişim

ATEŞ H.

2. İSMEK Yetişkin Eğitimi Sempozyumu (Küreselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi), İstanbul, Turkey, 01 May 2008, pp.9

2007

2007

Organizing the Lodging Industry: The Case of South Carolina, USA

ATEŞ H. , Güloğlu T.

The First International Conference on Changes in Social and Business Environment, Lithuania, 01 November 2007, pp.1-12

2007

2007

Political Economy of Central Asian and Caucasus Republics: The New Rentier States?

ATEŞ H.

Qloballaşma Prosesinde Qafkaz ve Merkezi Asya, Azerbaijan, 01 May 2007, vol.3, pp.1262-1270

2007

2007

Kamuda Katılım Sorunu ve Yerel Yönetimler

ATEŞ H.

Uluslararası Kent Yönetimine Yerel Paydaşların Katılımı Sempozyumu, Turkey, 01 January 2007, pp.12-20

2003

2003

Türk Kamu Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret Sistemlerinin Uygulanabilirliği Sorunu

ATEŞ H. , Ünal S.

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 01 November 2003, pp.315-336

2003

2003

E-devletin Kuramsal Temelleri: Eleştirel bir Analiz

ATEŞ H.

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 01 November 2003, pp.481-500

2003

2003

A Governance Approach to Public Administration Education: Combining Non-Profit Management Education with Public Administration Programs

ATEŞ H.

Annual Conference, International Association of Schools and Institutes of Administration (IIASIA) - TODAIE, Public Administration Between Globalization and Decentralization, Turkey, 01 January 2003, pp.1-13

2002

2002

Bilgi Çağında Kamu Yönetimi: Geleneksel Bürokrasiden Bilgiselleştirilmiş Bürokrasiye Geçiş

ATEŞ H.

1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 01 May 2002, pp.965-976

2000

2000

Kamu Örgütlerine Yönelik İşletmecilik Bilgisi Transferi

ATEŞ H.

7. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ankara, Turkey, 01 November 2000, pp.1-18

2000

2000

Yerel Yönetimlerde Mükemmellik Arayışları: Tilburg, Christchurch ve Diğerleri

ATEŞ H.

TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 October 2000, pp.1-14

1998

1998

A Turkish New Public Management?

ATEŞ H.

International Conference on Public Sector Management in 21th Century: Beyond New Public Management, United Kingdom, 01 May 1998, pp.73-92

1998

1998

Human Resource Development in Health Reforms

ATEŞ H. , Martinez J., Martineu T.

, International Conference on Public Sector Management in 21th Century: Beyond New Public Management, United Kingdom, 01 May 1998, pp.1-8

2016

2016

Of Government : An Evaluation of Drivers of ChangeandMajorTrends

ATEŞ H.

CICAS 2016: TheFuture of Human(ity), Ontario, Canada, 22 July 2016, pp.1-10

Books & Book Chapters

2020

2020

Düzce İli Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliğinin Değerlendirilmesi Projesi

Ateş H. , Zavalsız Ş.

in: Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliği: Düzce Örneği, Zülkif Dağlı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

2020

2020

Sosyal Kalkınma Projelerinde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Sorunu

Ateş H.

in: Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projelerinin Etkinlik ve Verimliliği: Düzce Örneği, Zülkif Dağlı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

2019

2019

İslam Medeniyeti ve Modern Dünya

Bakar O., Ateş H. (Editor)

İnsan Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Türk Kamu Yönetimi

Ateş H.

Savaş Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Kırım: Göç ve Sürgün

Ateş H. (Editor) , Koçak A. (Editor)

Akıl Fikir Yayınevi, İstanbul, 2019

2019

2019

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele: Mevzuat Üzerinden Bir Değerlendirme

Ateş H. , Öznur Y.

in: İklim Değişikliği ve Kentler, Yıldız Aksoy, Editor, Dakam Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Kırsal Alan Yönetişiminde Unutulan Boyut: Sulak Alanların Korunması ve Verimli Kullanımı

Ateş H.

in: Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ayşegül Mengi,Deniz İşçioğlu, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Son 150 Yılda Kitlesel Dış Göçlerin Türkiye’de Siyasi, İktisadi ve Sosyal Alana Etkileri

Ateş H.

in: Kırım: Göç ve Sürgün, Hamza Ateş,Ahmet Koçak, Editor, Akıl Fikir Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Türk Kamu Yönetiminin Genel Özellikleri

Ateş H. , Banazılı M.

in: Türk Kamu Yönetimi, Hamza Ateş, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

AB’nde Tarımsal Yapı ve Politikalar

Ateş H. , Yumuşak İ. G.

in: Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar, Meriç Subaşı Ertekin, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2019

2018

2018

Yeni Sistemde Yerel Yönetimler

Ateş H. , Çöpoğlu M., Bıyıkoğlu M.

Savaş Yayınları, Ankara, 2018

2018

2018

Sanat Politikası

Ateş H. , Çetinkaya İstikbal N. I.

in: Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Bursa, pp.1, 2018

2018

2018

A Brief History of Administrative Reform in Turkey

ATEŞ H.

in: Social Sciences Researches in the Globalizing World, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcikurt, Abdullah Soykan ve Bekir Parlak, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, pp.1, 2018

2018

2018

Kamu Yönetiminde İş Ahlakı

ATEŞ H.

in: Temelleri ve Uygulamaları ile İş Ahlakı, Nihat Erdoğmuş, Ömer Torlak ve Kübra Bilgin Tiryaki , Editor, İgiad Yayınları., İstanbul, pp.1, 2018

2018

2018

Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı Politikaları

ATEŞ H.

in: Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1, 2018

2018

2018

Başkanlık Sisteminde Siyasi Partilerin ve Seçim Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler

Ateş H. , Lamba M.

in: Başkanlık Sistemi ve Karşılaştırmalı Yönetim Gelenekleri, Yüksel Demirkaya, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

2018

2018

Giriş

Ateş H.

in: Göçmenler, Yerel Halk ve Paydaşların Gözüyle Göç Yönetimi: Düzce Örneği, Hamza Ateş,Turgay Ovalı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2018

2018

2018

Dijital Çağda Kamu Yönetiminin Başarılı Öğrenciler İçin Çekim Noktası Olma Konusundaki Performansı

Ateş H. , Akpınar A.

in: Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Elvettin Akman,Nilüfer Negiz,Çiğdem Akman,Hakan Mehmet Kiriş, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, 2018

2018

2018

Yerel Yönetimlerin Kadınların Toplumsal ve Siyasal Hayata Katılımını Özendirici İşlevi

Ateş H. , Yavuz Ö., Dağlı Z.

in: Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Prof. Dr. Ayşegül Mengi,Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.137-166, 2018

2018

2018

Site Yönetimlerinin Legalizasyonu: Bir Model Önerisi

Ateş H. , Ovalı T.

in: Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Prof. Dr. Ayşegül Mengi,Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.329-346, 2018

2018

2018

Public Policy in Turkey: Success and Failure in Education Reform Policies

Ateş H.

in: Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, A. Farazmand, Editor, Springer, London/Berlin , İstanbul, 2018

2017

2017

Yerel Hizmetler

ATEŞ H.

Der Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler

ATEŞ H. , Bıyıkoğlu M.

Der Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Sakin Şehir (Cıttaslow) Kavramı ve Modern İnsanın Yaşanabilir Şehir Ütopyası

Ateş H.

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Menaf Turan,Mahmut Güler, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

Din, Ahlak Ve Değerler Alanındaki Seçmeli Dersleri Tercih Eden Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeme Nedenleri

Ateş H. , Evkaya C.

in: Geleceğin İmam Hatip Okulları - Cilt 2, İlhan Erdem,İbrahim Aşlamacı, Editor, İnönü Üniversitesi Matbaası, Malatya, 2017

2016

2016

İslam ve Kalkınma: İnançsal, Tarihsel ve Teorik Temeller Üzerine Bir Değerlendirme

ATEŞ H. , Bektaş M.

in: İslam Ekonomisi ve Finansı, Erdoğan S., Gedikli A., Yıldırım D. Ç. , Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.1-20, 2016

2016

2016

Impact Assessment as a Systematic Tool Based on Results in Public Management Decision Making

Ateş H. , Akbulut F.

in: New Public Management in Turkey, Yüksel Demirkaya, Editor, Routledge, New-York, pp.3-24, 2016

2016

2016

Kamu Yönetimi Reformları

Ateş H. , Öztop S. , Lamba M.

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Erdoğan S., Gedikli A., Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.1-20, 2016

2016

2016

Etki Değerlendirmesi ve Kamu Yönetiminde Karar Alma Sürecindeki Rolü

Ateş H. , Karabulut F.

in: Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi: Yerel Yönetim Reformu, Yüksel Demirkaya, Editor, WALD, İstanbul, pp.435-462, 2016

2014

2014

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВА МЕНЬШИНСТВ В ТУРЦИИ (Public Administration andMinorityRights in Turkey)

ATEŞ H.

in: Russia in the Global World, Almanac № 4 (27), Editor, Statepolytechnicuniversity Publishing House, St. Petersburg, pp.1-20, 2014

2012

2012

Avrupa Birliğ'nde Tarımsal Yapı, Tarımsal Üretim ve Tarımsal Politikalar

ATEŞ H. , YUMUŞAK İ. G.

in: Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar, Ertekin, Meriç Subaşı, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.184-210, 2012

2012

2012

Avrupa Birliği ve Tarım Politikası

YUMUŞAK İ. G. , ATEŞ H.

in: Tarımsal Üretim Ve Politikalar, M. Subaşı Erkekin, Editor, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2012

2011

2011

Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi

ATEŞ H. , Es M., Uzer Y.

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2011

2011

2011

Mülki İdare ve İç Güvenliğin Denetimi

ATEŞ H.

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2011

2011

2011

Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi

ATEŞ H. , Köseoğlu Ö.

İlke Yayınevi, İstanbul, 2011

2011

2011

Evrensel Değerler ve İslami Demokrasi

ATEŞ H.

in: 21. Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları, Yılmaz Bingöl, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.249-262, 2011

2010

2010

Bir Yönetişim Modeli Örneği: Kamu Hastane Birliği

ATEŞ H. , Kırılmaz H.

in: Bir Yönetişim Modeli Örneği: Kamu Hastane Birliği, Aydın A.H., Taş İ.E., Kılıç M., Gül Z., Editor, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Kahramanmaraş, pp.229-250, 2010

2009

2009

Ethics and Custom Services

Ateş H. , Güloğlu T., Es M.

in: Academic Researches on Public Ethics, Volume 2, Eryılmaz,B. and Doig,A., Editor, Council Of Europe, Ankara, pp.341-401, 2009

2009

2009

Ethics in Title / Land Registry

ATEŞ H. , Bağce H. E. , Şen M. L.

in: Academic Researches on Public Ethics, Volume 1, Eryılmaz, B. and Doig, A., Editor, Council Of Europe, Ankara, pp.11-102, 2009

2008

2008

Postmodern Toplum, Devlet ve Kamu Yönetimi

ATEŞ H.

in: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Nohutçu A., Balcı B., Öztürk N.K., Coşkun B., Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.387-414, 2008

2008

2008

Postbürokratik Kamu Yönetimi

ATEŞ H.

in: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Nohutçu A., Balcı A., Öztürk N.K., Coşkun B., Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.83-107, 2008

2008

2008

Yeni Kamu İşletmeciliği Bağlamında Hesap verebilirlik

ATEŞ H.

in: Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Parlak, B., Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.300-339, 2008

2008

2008

Süreklilikten Değişime İl Özel İdareleri

ATEŞ H. , Es M.

in: Türkiye’de Yerel Yönetimler, Bozlağan R., Demirkaya Y., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.205-222, 2008

2007

2007

Belediyelerde Performans Yönetimi: Uygulamada Başarı için Öneriler

ATEŞ H.

in: Kamu Yönetimi Yazıları, Eryılmaz B., Eken M., Şen M.L., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.71-99, 2007

2007

2007

Performans Bilgisinin Kullanım Alanları

ATEŞ H. , Engin H.

in: Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği, Ateş H., Kırılmaz H., Aydın S., Editor, Asil Yayınevi, Ankara, pp.84-110, 2007

2007

2007

Giriş: Kavramlar, Tartışmalar ve Genel Çerçeve

ATEŞ H.

in: Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi, Ateş H., Kırılmaz H., Aydın S., Editor, Asil Yayınevi, Ankara, pp.1-20, 2007

2005

2005

Serbia and Montenegro

ATEŞ H.

in: Foreign Policy of States: A Handbook of World Affairs, Gieler, W., Inat, K. and Kullmann, C., Editor, Tasam, İstanbul, pp.431-440, 2005

2004

2004

Modernlik ile Postmodernlik Arasında Kamu Yönetimi

ATEŞ H.

in: Modernlik ve Modernleşme Sürecinde Türkiye, Erdumlu, G., Editor, Babil Yayınevi, Ankara, pp.61-110, 2004

2004

2004

Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Bütçe

ATEŞ H. , Çetin D.

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, Acar M., Özgür H., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.390-417, 2004

2004

2004

Kamu Yönetiminde Güven Sorunu ve Halkın Devlete Güveni

ATEŞ H.

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, Acar, M., Özgür H., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.300-320, 2004

Supported Projects

2015 - Continues

2015 - Continues

Adapazarı Belediyesi Kurumsal Gelişim Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H.

2013 - Continues

2013 - Continues

Local Government Reforms- International Comparison

EU Supported Other Project

ATEŞ H.

2012 - Continues

2012 - Continues

"Türkiye'de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi" (Consolidating Ethics in the Public Sector)

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H.

2015 - 2015

2015 - 2015

Ahlak-merkezli bir Medeniyet İmkanı ve İslamın Katkısı

Project Supported by Higher Education Institutions

ATEŞ H. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

AlSiyasah AlShariyah Yönetimi: Ekonomik Kalkınma Projesi

Project Supported by Higher Education Institutions

YUMUŞAK İ. G. (Executive), ATEŞ H. , KAYADİBİ S.

2014 - 2015

2014 - 2015

SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ

Project Supported by Higher Education Institutions

ATEŞ H. (Executive) , YILDIZ B., YILDIZ H.

2014 - 2015

2014 - 2015

İSKİ İnsan Kaynakları Planlaması Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H.

2013 - 2014

2013 - 2014

BİR BAŞKA YAŞAM MÜMKÜN

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H.

2011 - 2012

2011 - 2012

Kartepe Belediyesi Sosyal Doku Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H. (Executive)

2011 - 2011

2011 - 2011

Dilovası’nda Dezavantajlı Grupların İstihdam Edilebilirliği Araştırması

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H.

2011 - 2011

2011 - 2011

Dilovası Sosyal Doku Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H. (Executive)

2010 - 2011

2010 - 2011

Yalova İlinde İşgücü Piyasası Araştırması ve Analizi Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H.

2010 - 2010

2010 - 2010

Gümrük Hizmetlerinde Etik Projesi

EU Framework Program Project

ATEŞ H. (Executive)

2009 - 2009

2009 - 2009

İzmit Belediyesi Kurumsal Dönüşüm Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H. (Executive)

2008 - 2009

2008 - 2009

Tapu Hizmetlerinde Etik Projesi

EU Framework Program Project

ATEŞ H. (Executive)

2005 - 2008

2005 - 2008

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H. (Executive)

2005 - 2007

2005 - 2007

Akşehir Gölü Rehabilitasyon Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H. (Executive)

2005 - 2006

2005 - 2006

Saraybahçe Belediyesi Personeli Hizmetiçi Eğitim Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H. (Executive)

2001 - 2004

2001 - 2004

Kocaeli İlindeki Mahalli İdareler Personeli Görevde Yükselme Eğitimi

Project Supported by Other Official Institutions

ATEŞ H. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Çalışma Dünyası Dergisi

Evaluation Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Avrasya İncelemeleri Dergisi [AVİD-Journal of Eurasian Studies]

Advisory Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

International Journal of Civilization Studies

First Editor

2011 - Continues

2011 - Continues

The Journal of Social Policy and Society (TJSPS)

Evaluation Committee Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Evaluation Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Evaluation Committee Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Evaluation Committee Member

2008 - Continues

2008 - Continues

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Advisory Committee Member

2008 - Continues

2008 - Continues

Denetişim Dergisi

Advisory Committee Member

2008 - Continues

2008 - Continues

Paradoks Dergisi

Evaluation Committee Member

2008 - Continues

2008 - Continues

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Evaluation Committee Member

2008 - Continues

2008 - Continues

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Evaluation Committee Member

2007 - Continues

2007 - Continues

Bütçe Dünyası Dergisi

Advisory Committee Member

2007 - Continues

2007 - Continues

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Advisory Committee Member

2007 - Continues

2007 - Continues

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management

Publication Committee Member

2007 - Continues

2007 - Continues

Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

2007 - Continues

2007 - Continues

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Evaluation Committee Member

2007 - Continues

2007 - Continues

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Evaluation Committee Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Öneri (Marmara Üniv. SBE) Dergisi

Evaluation Committee Member

2003 - Continues

2003 - Continues

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Evaluation Committee Member

2002 - Continues

2002 - Continues

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

Evaluation Committee Member

2010 - 2012

2010 - 2012

Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO Sosyal Bilimler Dergisi

Evaluation Committee Member

2008 - 2010

2008 - 2010

Türk İdare Dergisi

Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

April 2013

April 2013

Trakya Üniversiitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2013

April 2013

Project Supported by Higher Education Institutions

April 2013

April 2013

TUBITAK Project

February 2013

February 2013

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2013

February 2013

Avrasya İncelemeleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2013

February 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2012

December 2012

Project Supported by Higher Education Institutions

September 2012

September 2012

Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2012

June 2012

Öneri (Marmara SBE) Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2012

April 2012

Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2012

February 2012

Denetişim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2012

February 2012

Öneri (Marmara SBE) Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2012

January 2012

Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2011

September 2011

Denetişim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2014 - 2015

2014 - 2015

Project Consultancy

İSKİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

2013 - 2014

2013 - 2014

Scientific Consultancy

Gebze Organize Sanayi Bölgesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Scientific Consultancy

Kartepe Belediyesi

2011 - 2011

2011 - 2011

Project Consultancy

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

2011 - 2011

2011 - 2011

Project Consultancy

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

2009 - 2010

2009 - 2010

Scientific Consultancy

İzmit Belediyesi

2008 - 2010

2008 - 2010

Project Consultancy

TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Proje Değerlendirme ve İzleme

2005 - 2008

2005 - 2008

Scientific Consultancy

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2007 - 2007

2007 - 2007

Project Consultancy

Marmara ve Boğazları Belediyeleri Birliği

Awards

December 2003

December 2003

Yurtdışı Yayın Desteği

TÜBAEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Kamu Yönetiminde Teknoloji Çalıştayı

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2018

2018

İkinci Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi

Session Moderator

Düzce-Turkey

2018

2018

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu

Session Moderator

Düzce-Turkey

2018

2018

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

Session Moderator

Adana-Turkey

2018

2018

Genç Akademisyenler Buluşması, Akademik Platform

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2018

2018

Kartepe Zirvesi

Session Moderator

Kocaeli-Turkey

2018

2018

Avrasya Göç Sempozyumu

Session Moderator

Almati-Kazakhstan

2018

2018

KKTC için İdeal Yönetim Sistemi Tartışması: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Çalıştayı

Invited Speaker

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

2018

2018

Ombudsmanlık Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2018

2018

14th International Conference on Knowledge

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2018

2018

TASAM ve Sudan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Eğitim Konseyi İşbirliği, üst yönetiicler eğitimi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2015

2015

Tarihten Günümüze Romanlar Sempozyumu

Moderator

Bursa-Turkey

2015

2015

KAYFOR13

Session Moderator

Konya-Turkey

2015

2015

II. Strategic Public Management Symposium

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2015

2015

Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü sempozyumu

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2015

2015

Yeni Büyükşehirlerde Sivil Toplum Kapasitesi gelişiyor

Invited Speaker

Muğla-Turkey

2015

2015

Yeni Büyükşehirlerde Sivil Toplum Kapasitesi gelişiyor

Invited Speaker

Aydın-Turkey

2013

2013

EBSAD Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Seminerleri

Invited Speaker

Adana-Turkey

2013

2013

EBSAD Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Seminerleri

Invited Speaker

Malatya-Turkey

2013

2013

Gümrük Hizmetlerinde Etik Araştırma Sonuçlarının Uygulanması Çalıştayı

Panelists

Ankara-Turkey

2013

2013

Tapu Hizmetlerinde Etik Araştırma Sonuçlarının Uygulanması Çalıştayı

Panelists

Ankara-Turkey

2013

2013

Workshop on Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2013

2013

Consolidating Ethics in the Public Sector Project Introduction Conference

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2012

2012

International Caspian Forum

Attendee

İstanbul-Turkey

2012

2012

4. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi

Attendee

İstanbul-Turkey

2011

2011

12. 9th International Congress of Knowledge, Economy and Management

Session Moderator

-Bosnia And Herzegovina

2011

2011

Altıncı Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM

Session Moderator

Adıyaman-Turkey

2010

2010

8. International Knowledge, Economy and Management Congress

Session Moderator

İstanbul-Turkey

2010

2010

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 7. Ufuk Turu Buluşmaları

Invited Speaker

Antalya-Turkey

2010

2010

İkinci Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,

Session Moderator

Antalya-Turkey

2010

2010

AK Parti Siyaset Akademisi

Invited Speaker

Kocaeli-Turkey

2009

2009

Ak Parti Siyaset Akademisi

Invited Speaker

Kocaeli-Turkey

2009

2009

Birinci Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,

Panelists

Antalya-Turkey

2009

2009

Ak Parti Siyaset Akademisi

Invited Speaker

Sakarya-Turkey

2009

2009

6. 7th International Congress of Knowledge, Economy and Management

Session Moderator

Yalova-Turkey

2009

2009

Ak Parti Siyaset Akademisi

Invited Speaker

Kayseri-Turkey

2009

2009

İç Güvenlik Hizmetlerinde Sivil Denetimin Artırılması Projesi Sonuç Çalıştayı

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2009

2009

Tekirdağ Belediyesi Stratejik Planlama ve Organizasyon Yapısının Yenilenmesi Projesi Açılış Sempozyumu

Moderator

Tekirdağ-Turkey

2009

2009

Civilian Oversight of Internal Security Units Conference

Invited Speaker

Erzurum-Turkey

2008

2008

Sağlıklı Kentler Birliği 4. Yıl Konferansı (Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği)

Invited Speaker

Kocaeli-Turkey

2008

2008

Belediyelerde Kapasite Artırımı Projesi 2. Atölye Çalışması

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2008

2008

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Okulu

Invited Speaker

Bursa-Turkey

2008

2008

Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar Konferansı

Session Moderator

Sakarya-Turkey

2007

2007

38. ICANAS (Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Kongresi

Session Moderator

Ankara-Turkey

2007

2007

Beşinci Kamu Yönetimi Forumu

Session Moderator

Kocaeli-Turkey

2007

2007

International congress on the “Caucasus and Central Asia in the Globalization Process

Session Moderator

-Azerbaijan

2007

2007

Deniz Harb Okulu Hizmetiçi Eğitim Seminerleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2007

2007

AB Politikaları Enstitüsü, AB Temel Eğitimi ve Kapasite Geliştirme Programı

Panelists

Yalova-Turkey

2006

2006

Samsun Belediyeleri Ortak Hizmet içi Eğitim Programı

Invited Speaker

Samsun-Turkey

2006

2006

Van Valiliği ve Kamu Araştırmaları Vakfı Van İli Yerel Yönetimler Hizmetiçi Eğitim Programı

Invited Speaker

Van-Turkey

2005

2005

"Effective Public Service Symposium" organised by Public Sector International (PSI)'

Invited Speaker

Kocaeli-Turkey

Scholarships

1993 - Continues

1993 - Continues

Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu

University

Citations

Total Citations (WOS): 15

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

November-2015

November 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Jürisi - İçişleri Bakanlığı

October-2015

October 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Jürisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

September-2015

September 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Jürisi - Sayıştay Başkanlığı

May-2014

May 2014

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Uludağ Üniversitesi

March-2014

March 2014

Doctorate

Doktora Tez savunma jürisi - Süleyman Demirel Üniversitesi

February-2014

February 2014

Appointment Academic Staff

Profesör kadrosu atama jürisi - Sakarya Üniversitesi

February-2014

February 2014

Doctorate

Doktora Tez savunma jürisi - Sakarya Üniversitesi

February-2014

February 2014

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Cumhuriyet Üniversitesi

February-2014

February 2014

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Tunceli Üniversitesi

February-2014

February 2014

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Emniyet Genel Müdürlüğü

February-2014

February 2014

Appointment Academic Staff

Profesör kadrosu atama jürisi - Mustafa Kemal Üniversitesi

January-2014

January 2014

Appointment Academic Staff

Doçent Kadrosuna Atama - Marmara Üniversitesi

January-2014

January 2014

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İstanbul Üniversitesi

May-2013

May 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Gazi Üniversitesi

May-2013

May 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Gazi Üniversitesi

May-2013

May 2013

Administrative Staff Examination

MARKA Uzman Personel Seçme Mülakat Sınavı - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

May-2013

May 2013

Administrative Staff Examination

MARKA Personel Alımı Sınavı - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

April-2013

April 2013

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

April-2013

April 2013

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

April-2013

April 2013

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

April-2013

April 2013

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

April-2013

April 2013

Competition

Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı MDP Destekleri - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

February-2013

February 2013

Appointment Academic Staff

Karş. Sy. ABD Doçent Kadrosuna Atama - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

February-2013

February 2013

Academic Staff Examination

SBK ABD Doktora Yeterlilik Sınavı - Kocaeli Üniversitesi

February-2013

February 2013

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

February-2013

February 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

January-2013

January 2013

Appointment Academic Staff

Yönetim Bil. ABD Prof. Kadrosuna Atama - Abant İzzet Baysal Üniv

January-2013

January 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Danıştay Başkanlığı

January-2013

January 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - Fatih Üniversitesi

December-2012

December 2012

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

December-2012

December 2012

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

December-2012

December 2012

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - Artvin Çoruh Üniversitesi

November-2012

November 2012

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

October-2012

October 2012

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

October-2012

October 2012

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

August-2012

August 2012

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - Süleyman Şah Üniversitesi

June-2012

June 2012

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

June-2012

June 2012

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

June-2012

June 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Erzurum Emniyet Müdürlüğü

June-2012

June 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Milli Eğitim Bakanlığı

June-2012

June 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Bingöl Emniyet Müdürlüğü

June-2012

June 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Polis Akademisi

May-2012

May 2012

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Fatih Üniversitesi

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

November-2011

November 2011

Appointment Academic Staff

Profesör Atama Jürisi - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi başkanlık veya üyeliği - Kocaeli Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

May-2010

May 2010

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Ankara Üniversitesi

March-2010

March 2010

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

October-2009

October 2009

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Sakarya Üniversitesi

August-2009

August 2009

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

July-2009

July 2009

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

June-2009

June 2009

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2009

June 2009

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Uludağ Üniversitesi

June-2009

June 2009

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

April-2009

April 2009

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Uludağ Üniversitesi

November-2008

November 2008

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Sakarya Üniversitesi

September-2008

September 2008

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

July-2007

July 2007

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

June-2007

June 2007

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2007

June 2007

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2007

June 2007

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2007

June 2007

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

April-2007

April 2007

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

March-2007

March 2007

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

March-2007

March 2007

Competition

Belediye Proje Yarışması Jürisi - Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Appointment Academic Staff

Yrd. Doç. Atama Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

October-2005

October 2005

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

July-2005

July 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

July-2005

July 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

July-2005

July 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

July-2005

July 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

July-2005

July 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

November-2004

November 2004

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

YL Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2004

June 2004

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

June-2003

June 2003

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kocaeli Üniversitesi

November-2001

November 2001

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - Sakarya Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2014 - Continues

2014 - Continues

İSMAM Gönüllü Kuruluşlar Araştırmaları Birimi

www.medeniyet.edu.tr/medeniyet_arastirmalari_merkezi_ismam.html

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2013 - Continues

2013 - Continues

Siyaset Araştırmaları Birimi

http://www.medeniyet.edu.tr/Enstituler_ve_Arastirma_Merkezleri_siyaset_arastirmalari_birimi.html

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2011 - Continues

2011 - Continues

Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi

http://ikder.org/ikder/sayfa.asp?id=54

İKDER, Turkey

1997 - Continues

1997 - Continues

International Public Management Network

http://www.ipmn.net

University of St. Gallen, Switzerland