Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Sarantis Archigenes (Serandi Arsizen), Pellegrino Rossi and the spread of the classical approach in the Ottoman Empire

EUROPEAN JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT, vol.21, no.3, pp.421-447, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

An Ottoman Classical Political Economist: Sarantis Archigenes and His Tasarrufat-i Mulkiye

MIDDLE EASTERN STUDIES, vol.47, no.2, pp.329-342, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Arap Baharı'nın Dünya ve Türkiye Ticari İlişkilerine Etkileri

Çerçeve, no.57, pp.44-56, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’dan Brezilya ve Arjantin’e Emek Göçü ve Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Durumu (1850-1915)

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.28, no.1, pp.71-103, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Zonguldak’ta Nüfus, Ticaret Ve Sanayi (1920–1932)

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.12, pp.137-152, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul Boğaziçi Sahillerinde Sanayileşmeye Gösterilen Tepkiler

Toplumsal Tarih, no.169, pp.56-59, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Milli Fabrikacılar Cemiyeti ve 1917 Sanayi Sayımı

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, no.4, pp.209-236, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

II. Abdülhamit Döneminde Zonguldak Kazası’nın Kuruluşuna Dair Belgeler

Toplumsal Tarih, no.153, pp.84-88, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İş Dünyasının Profili

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.19, no.216, pp.62-75, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sultan Reşad Döneminde Amerika'daki Osmanlı Göçmenleri: Terk Edilen Vatan ile Yakınlaşma

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslarası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 November 2017, pp.0-10

Siyah Kıtanın Beyaz Göçmenleri:Osmanlı Lübnan'ından Batı Afrika'ya Göç

21.Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı-2, İstanbul, Turkey, 10 October 2017 Sustainable Development

A “Heterodox” Economist in Ottoman Economic Thought: Musa Akyigitzade

European Society for the History of Economic Thought XXth Annual Conference, Paris, France, 26 May 2016, pp.1-15

Inequality From the Perspective of An Ottoman Liberal: Sakizli Ohannes Pasha and His “Wealth of Nations”

European Society for the History of Economic Thought XXth Annual Conference, Paris, France, 26 May 2016, pp.1-15

Osmanlı Suriyesi'nden Avustralya'ya Göç

2nd International Middle East Congress, Kilis, Turkey, 28 April 2016, pp.1-10 Sustainable Development

Ottoman Migration to Australia between 1880 and 1918

WEHC 2015, 17th World Economic History Congress, Kyoto, Japan, 03 August 2015, pp.1-15

Great Depression (1929) in İstanbul and a Turkish Style Contribution to the Solution of the Crisis: Sale Coupons

International Conference on Economic and Social Studies, Bosnia And Herzegovina, 01 June 2013

Osmanlı Döneminde Balkan Kökenli İşgücünün ve İşletmecilerin Ereğli Madenlerinin Gelişimine Katkıları

Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girisimcilik Sempozyumu, Turkey, 01 April 2011, pp.525-534

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İstanbul’da Sanayi ve Ticaret (1920-1930)

İkinci İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ, Turkey, 01 June 2010

I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Zonguldak’ta Yaşanan Hayat Pahalılığı

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 September 2007

Osmanlı İstanbul’unda Haliç ve Çevresinde Kirlilik Sorunu

Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyum, İstanbul, Turkey, 01 September 2004, pp.583-590

1929 Ekonomik Krizinde İstanbul’da Yaşanan Hayat Pahalılığı

8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 01 December 2002

Özel Girişimle Sanayileşme Döneminde Sanayide Yabancı Sermayenin Boyutu (1923–1932),(Ford’un Montaj Fabrikası)

TMMOB Sanayi Kongresi 2001 “Küreselleşme ve Sanayileşme, İstanbul, Turkey, 01 December 2001, pp.35-44 Sustainable Development

Türk Tarımında Ekonomik Sınıfların Oluşumunda Devlet Faktörü

6.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 01 November 1999

Books & Book Chapters

BATI AFRİKA ÜLKELERİNE ORT DOĞU’DAN GÖÇ

in: DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 5, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.233-248, 2018

Kuzey Afrika Ülkelerinde Devlet ve Ekonomi: Tunus,Cezayir ve Fas

in: Dünya Siyasetinde Afrika 4, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.365-389, 2017

Küresel Göç Dalgası Döneminde Osmanlıların Latin Amerika’ya Göçü: Şili Örneği

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika, Ermağan İ., Editor, Nobel Açık Akademi Yayınları, İstanbul, pp.504-0, 2017

Osmanlı Suriyesi ve Lübnanı'ndan Avustralya'ya Göç

in: Türk- İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Abdullatif Çeviker-Faruk Bal, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.183-0, 2016 Sustainable Development

TÜTÜN İDARESİNİN REJİ’DEN TEKEL’E DÖNÜŞÜMÜNÜN HİKÂYESİ

in: Mucizeden Belaya Yolculuk Tütün, Mercimek H. Vakıf, Akçiçek İ. Eren, Editor, Tarihçi Kitabevi, Istanbil, pp.536-0, 2014

Bugünün Bilgileri İle Kemal'in Türkiye'si

in: Madencilik Arayışları, Lütfü Tınç, Editor, Boyut Yayıncılık, İstanbul, pp.96-103, 2012

Mena Bölgesinde Uygulanan İktisat Politikalarını Belirleyen Faktörler

in: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, Hamdi Genç-Ferhat Sayım , Editor, Mkm Yayınları, İstanbul, pp.21-27, 2011

Maden Havzasında Modern Bir Kentin İnşası: Zonguldak (1840–1920)

in: Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, Özvar Erol, Bilgin Arif , Editor, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul, pp.403-422, 2008

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Turkiye Diyanet Vakfı, pp.501-502, 2013

Other Publications