Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2016 - 2017Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae Suşlarinin Genotipik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2015 - 2017HIV enfeksiyonu taşıyan hastaların terinin HIV enfeksiyonunu açısından bulaştırıcılığının araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  KALCIOĞLU M. T. (Yürütücü) , SARGIN F., VAHABOĞLU H.

 • 2009 - 2011Ülkemizde farklı coğrafi bölgelerde bulunan III basamak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinden enfeksiyon etkeni olarak izole edilmiş acinetobacter baumannii izolatlarının moleküler epidemiyolojik olarak tiplendirilmesi ve yaygın epidemik klonların mlst tiplerinin belirlenmesi

 • 2005 - 2007Yoğun bakım ünitelerinden izole edilmiş olan P. aeruginosa suşlarında beta-laktam antibiyotik direnci ile ilişkili integronların tanımlanması

  TÜBİTAK Projesi

  VAHABOĞLU H.