Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aristotle's Dunamis Transformed: On Avicennas Natural Isti'dâd and tahayyu'

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.2, ss.37-76, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müteahhir Dönem Mantık Düşüncesinde Tanımın Birliği Sorunu: Molla Hüsrev'in Nakdu'l-efkâr fî reddi'l-enzâr'ı Bağlamında Bir Tahlil

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.97-122, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu Hayyan et-Tevhidi'de Bilgi-Fiil İlişkisi ve İlahi İnayet

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.119-130, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Yazının Ufku Kayıtların Dili: İslam Dünyasında Yazı Kültürü ve Carullah Efendi'nin Notları

OSMANLI KİTAP KÜLTÜRÜ - Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları, Berat Açıl, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.49-67, 2015

el-Fihrist'te Felsefe Tarihi: Kadîm'in Muhdes'e Yolculuğu

Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakat Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Müstakim Arıcı, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.57-95, 2014

Gazali'nin Felsefi Kelamı

Klasik Yayınları, İstanbul, 2012