Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Aristotle's Dunamis Transformed: On Avicennas Natural Isti'dâd and tahayyu'

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.2, no.3, pp.37-76, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müteahhir Dönem Mantık Düşüncesinde Tanımın Birliği Sorunu: Molla Hüsrev'in Nakdu'l-efkâr fî reddi'l-enzâr'ı Bağlamında Bir Tahlil

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.22, pp.97-122, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebu Hayyan et-Tevhidi'de Bilgi-Fiil İlişkisi ve İlahi İnayet

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.18, pp.119-130, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

Yazının Ufku Kayıtların Dili: İslam Dünyasında Yazı Kültürü ve Carullah Efendi'nin Notları

in: OSMANLI KİTAP KÜLTÜRÜ - Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları, Berat Açıl, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.49-67, 2015

el-Fihrist'te Felsefe Tarihi: Kadîm'in Muhdes'e Yolculuğu

in: Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakat Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Müstakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.57-95, 2014

Gazali'nin Felsefi Kelamı

Klasik Yayınları, İstanbul, 2012