Education Information

Dissertations

  • 2014 Doctorate

    İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı

    Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

  • 2007 Postgraduate

    Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve FElsefî Kişiliği

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi