Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examining the Relationship between Caring for Family Unity and Levels of Tolerance Tendencies of Primary School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.43, sa.195, ss.119-136, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

AN INVESTIGATION ON TEACHING MATERIALS USED IN SOCIAL STUDIES LESSON

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.10, sa.1, ss.36-44, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Investigation on the Level of Conscious Consumerism of Primary School Students in Terms of Various Variables

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.10, sa.4, ss.2553-2568, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Covid-19 Pandemic Through The Eyes of Witnesses: An Oral History Study

European Journal of Education Studies, cilt.7, sa.12, ss.1-19, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kantinini Bilinçli Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi

Elementary Education Online, cilt.17, sa.4, ss.1944-1959, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Examining the Sense of Responsibility of the Primary School Students in Terms of School Satisfaction and School Attachment

Journal of Family Counseling and Education, cilt.1, sa.1, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Oral History Attitude Scale (OHAS) Validity and Reliability Study

International Journal of Psychology and Educational Studies, cilt.5, sa.1, ss.1-8, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Turkish Social Studies Teachers’ Opinions About Performance Tasks in Elementary Education

International Journal of Psychology and Educational Studies, cilt.4, sa.1, ss.1-12, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Öğretmenlerin Görüşleri Işığında Aile Birliğini Korumada Değerlerin Rolüne Fenemolojik Bir Bakış

Sakarya University Journal of Education, cilt.7, sa.1, ss.78-90, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Investigation of Primary School Teachers' Opinions Related to the Current Events

International Journal of Psychology and Educational Studies, cilt.3, sa.3, ss.44-49, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), cilt.1, sa.1, ss.24-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Study of Prospective Teachers’ Consumption Patterns on Special Days

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.7, ss.1529-1532, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin “Zaman Ve Kronolojiyi Algılama” Becerisini Öğretme Deneyimlerine Fenomonolojik Bir Bakış

Turkish History Education Journal, cilt.4, sa.1, ss.49-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlkokullarda Serbest Kıyafet Uygulamasının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.480-491, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin 60-66 Aylık Çocukların İlkokula Başlamasıyla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.2, ss.167-179, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğrenme Öğretme Süreci Ölçeğinin (YSBÖSÖ) Geliştirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.24, ss.97-112, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler İçeriğine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, sa.3, ss.738-751, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Vatandaşlık Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Journal of Social Studies Education Research, cilt.3, sa.2, ss.71-85, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeyleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.39-50, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.81-101, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Değişim ve Sürekliliği Algılayışı

Akademik Bakış Dergisi, cilt.4, ss.1-15, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilinçli Tüketicilik Düzeyi Ölçeği Çalışması

International Journal of Human Sciences, cilt.7, sa.1, ss.1190-1200, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.1069-1083, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf ve Aday Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarına Bakışı

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.184-197, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Aktif Öğrenmeyi Temel Alan Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansımaları

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.271-285, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü

Milli Eğitim, cilt.146, ss.67-71, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaöğretim Öğrencilerinin Gençliğin Değer Krizine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

International Congress on Social Sciences, Skopje, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.726-732 Creative Commons License

Lisansüstü Öğrencilerin ve Öğretim Elemanlarının Gözünde Lisansüstü Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

VIII. Internetional Graduate Education Symposium, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 18 Mayıs 2017, ss.109-117 Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine Öğretmen Adaylarının Görüşleri Işığında Fenemolojik Bir Bakış

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 20 Nisan 2016, ss.558-564 Creative Commons License

Aile Birliğini Önemseme Ölçeğinin (ABÖÖ) Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Aile Birliğini Önemseme Düzeylerinin İncelenmesi

Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2014, ss.363-388 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenliğine Bakış

I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 17 Haziran 1994, ss.1-6 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

Sosyal Bilgilerde Planlama

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İ. H. Demircioğlu,S. Kaymakçı ve E. Demircioğlu, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.577-591, 2019 Creative Commons License

İlkokulda İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi öĞRETİMİ

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, R. Turan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.219-229, 2017 Creative Commons License

Toplum, Birey ve Doğaya Bütüncül Bakış: Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi Öğretimi, M. Gültekin, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-14, 2015 Creative Commons License

Eğitimin Toplumsal Temelleri

Eğitim Bilime Giriş, A. Çiçek Sağlam, Editör, Maya Yayın Dağıtım, Ankara, ss.63-82, 2009 Creative Commons License