Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Türkiye 2000 - 2006
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, Türkiye 1995 - 1997
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği, Türkiye 1990 - 1994

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2006 - 2012
Öğretim Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 1999 - 2006

Akademik İdari Deneyim

Etik Kurul Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2020 - Devam Ediyor
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2019 - Devam Ediyor
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2019 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2018 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2018 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2018 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2018 - 2020
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim, 2019 - 2019
Sakarya Üniversitesi, 2015 - 2018
Senato Üyesi, Sakarya Üniversitesi, 2015 - 2018
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Sakarya Üniversitesi, 2013 - 2016
Sakarya Üniversitesi, 2013 - 2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2012 - 2015
Bölüm Başkan Yardımcısı, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 2012 - 2013

Verdiği Dersler

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2019 - 2020
Eğitim Kurumları-Çevre İlişkileri ve İletişim, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Karakter ve Değer Eğitimi, Lisans, 2019 - 2020
Araştırma Yöntemleri ve Etik, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2019 - 2020
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Lisans, 2018 - 2019
İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans, 2017 - 2018
Vatandaşlık Eğitimi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Lisans, 2016 - 2017
Sosyal Bilgilerin Temelleri, Lisans, 2016 - 2017
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Doktora, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

Sağlam H. İ. , İlkokul Öğrencilerinin Sorumluluk Bilincinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, B.Kaplancı(Öğrenci), 2018
Sağlam H. İ. , İlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans, N.İlksen(Öğrenci), 2017
Sağlam H. İ. , İlkokul Öğrencilerinin Sözlü Tarihe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans, S.Sayımlı(Öğrenci), 2017
Sağlam H. İ. , İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kantinini Bilinçli Kullanma Durumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans, D.Özdemir(Öğrenci), 2017
Sağlam H. İ. , İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Aile Birliğine Önem Vermeleri İle Hoşgörü Eğilimleri Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans, T.Tunar(Öğrenci), 2017
Sağlam H. İ. , Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnsani Değerlere Sahip Olma Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, U.Keskin(Öğrenci), 2014
Sağlam H. İ. , İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Zaman, Süreklilik Ve Değişimi Algılama Becerilerinin Araştırılması, Yüksek Lisans, R.Özen(Öğrenci), 2010
Sağlam H. İ. , İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutum Ve Empatik Eğilim Düzeylerine Sosyal Bilgiler Dersinin Etkisi, Yüksek Lisans, S.Nazlı(Öğrenci), 2010
Sağlam H. İ. , Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeyleri, Yüksek Lisans, E.Akbulut(Öğrenci), 2010

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Marmara Üniversitesi, Şubat, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Marmara Üniversitesi, Şubat, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Marmara Üniversitesi, Şubat, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ocak, 2021
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ocak, 2021
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Anadolu Üniversitesi, Kasım, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kasım, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kasım, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kasım, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Sakarya Üniversitesi, Temmuz, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mart, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ocak, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Anadolu Üniversitesi, Ocak, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Anadolu Üniversitesi, Aralık, 2019
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kasım, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ağustos, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ağustos, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ağustos, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ağustos, 2019
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mart, 2019
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ocak, 2019
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Aralık, 2018
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Aralık, 2018
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Temmuz, 2018
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Temmuz, 2018
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Temmuz, 2018
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Temmuz, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Sakarya Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Anadolu Üniversitesi, Mayıs, 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

International Journal of Psychology and Educational Studies, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
Journal of Family Counseling and Education, Editörler Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor
The Journal of Turk and İslam Word Social Studies, Editörler Kurulu Üyesi, 2017 - Devam Ediyor
Turkish History Education Journal, Danışma Kurul Üyesi, 2012 - Devam Ediyor
Sakarya University Journal of Education, Baş Editör, 2015 - 2018

Bilimsel Hakemlikler

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL STUDIES, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2021
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
MİLLİ EĞİTİM, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2020
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ESCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, ESCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ESCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Diğer Dergiler, Haziran 2020
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN EDUCATION, Diğer Dergiler, Mayıs 2020
INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, ESCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
TÜBİTAK Projesi, 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye, Mart 2020
TÜBİTAK Projesi, 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Harran Üniversitesi, Türkiye, Mart 2020
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2020
TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2019
SAKARYA JOURNAL OF EDUCATION, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2019
SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2018
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2017
TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2017
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2016
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2016
AKADEMİK BAKIŞ, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2016
AKADEMİK BAKIŞ, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2016

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Sağlam H. İ. , VIII. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Sempozyumu , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), Mayıs 2017
Sağlam H. İ. , V. Sakarya'da Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Sakarya, Türkiye, Nisan 2016
Sağlam H. İ. , Akgün Ö. E. , VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Sakarya, Türkiye, Mayıs 2015
Sağlam H. İ. , I. Eğitim Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Kasım 2014

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2019
EPDAD Sürekli Eğitim Çalıştayı, Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2019
II. Sosyal Bilimler Çalıştayı, Moderatör, Kocaeli, Türkiye, 2019
VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2017
16 th International Primary Teacher Education Symposium, Katılımcı, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 2017
Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Çalıştayı, Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2016
Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
Çağın Sorunları Karşısında Eğitim, Davetli Konuşmacı, Bayburt, Türkiye, 2014
IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2013
II. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2010
IETC 2010, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 2010
INTIMETS, Çalışma Grubu, Sakarya, Türkiye, 2008

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):26
h-indeksi (WOS):2

Davetli Konuşmalar

Uzaktan Öğretimin Geleceği Toplantıları- Öğretmenlik Eğitimi , Konferans, Biruni Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2021

Ödüller

Sağlam H. İ. , Teşekkür Belgesi, Epdad, Aralık 2020
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği, Tübitak, Kasım 2018
Sağlam H. İ. , Yayın Kurulu Plaketi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Ağustos 2018
Sağlam H. İ. , Rektörlük Teşekkür Plaketi, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Mayıs 2018
Sağlam H. İ. , Teşekkür Belgesi, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, Aralık 2016
Sağlam H. İ. , Bronz Madalya, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü, Haziran 2016
Sağlam H. İ. , Teşekkür, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Şubat 2014
Sağlam H. İ. , Bölüm Kurulu Hizmet Plaketi, Sakarya Üniversitesi İlköğretim Bölüm Başkanlığı, Haziran 2013
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği Ödülü, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Aralık 2012
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği, Tübitak, Aralık 2012
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği, Teşvik Ödülü, Aralık 2011
Sağlam H. İ. , Yayın Teşvik Ödülü, Yayın Teşviği, Kasım 2011
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği Ödülü, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Ekim 2011
Sağlam H. İ. , Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Taktir Belgesi, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Mayıs 2007
Sağlam H. İ. , Teşekkür Plaketi, Ktü Rize Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Kasım 2006

Yayıncılık Etkinlikleri

Sağlam H. İ. , Öğretmen Olmak, Radyo Programı, 2020 - 2020