Education Information

Doctorate, Ataturk University, Turkey 2000 - 2006
Post Graduate, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, Turkey 1995 - 1997
Under Graduate, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği, Turkey 1990 - 1994

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School, Teacher Training in Social Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Istanbul Medeniyet University, Faculty of Education Sciences, Basic training, 2018 - Continues
Associate Professor, Sakarya University, Faculty Of Educatıon, Department Of Basıc Educatıon, 2012 - 2018
Assistant Professor, Sakarya University, Faculty Of Educatıon, Department Of Basıc Educatıon, 2006 - 2012
Lecturer, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 1999 - 2006

Academic and Administrative Experience

Head of Ethics Committee, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Basic training, 2020 - Continues
Manager of Research and Application Center, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Basic training, 2019 - Continues
BAP Scientific Commissioner, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Basic training, 2019 - Continues
Member of the Senate, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Basic training, 2018 - Continues
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Basic training, 2018 - Continues
Fakülte Kurulu Üyesi, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Basic training, 2018 - Continues
Head of Department, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Basic Training, 2018 - 2020
Head of Department, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Basic training, 2019 - 2019
Sakarya Üniversitesi, 2015 - 2018
Member of the Senate, Sakarya University, 2015 - 2018
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Sakarya University, 2013 - 2016
Sakarya Üniversitesi, 2013 - 2015
Head of Department, Sakarya University, Faculty Of Educatıon, Department Of Basıc Educatıon, 2012 - 2015
Deputy Head of Department, Sakarya University, Faculty Of Educatıon, Department Of Prımary School, 2012 - 2013

Courses

Topluma Hizmet Uygulamaları, Under Graduate, 2019 - 2020
Eğitim Kurumları-Çevre İlişkileri ve İletişim, Post Graduate, 2020 - 2021
Karakter ve Değer Eğitimi, Under Graduate, 2019 - 2020
Araştırma Yöntemleri ve Etik, Post Graduate, 2019 - 2020
Sınıf Yönetimi, Under Graduate, 2019 - 2020
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Under Graduate, 2018 - 2019
İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi, Post Graduate, 2017 - 2018
Sosyal Bilgiler Öğretimi, Under Graduate, 2017 - 2018
Vatandaşlık Eğitimi, Post Graduate, 2017 - 2018
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Under Graduate, 2016 - 2017
Sosyal Bilgilerin Temelleri, Under Graduate, 2016 - 2017
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Doctorate, 2015 - 2016

Advising Theses

Sağlam H. İ. , İlkokul Öğrencilerinin Sorumluluk Bilincinin İncelenmesi, Post Graduate, B.Kaplancı(Student), 2018
Sağlam H. İ. , İlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Post Graduate, N.İlksen(Student), 2017
Sağlam H. İ. , İlkokul Öğrencilerinin Sözlü Tarihe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Post Graduate, S.Sayımlı(Student), 2017
Sağlam H. İ. , İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kantinini Bilinçli Kullanma Durumlarının İncelenmesi, Post Graduate, D.Özdemir(Student), 2017
Sağlam H. İ. , İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Aile Birliğine Önem Vermeleri İle Hoşgörü Eğilimleri Arasındaki İlişki, Post Graduate, T.Tunar(Student), 2017
Sağlam H. İ. , Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnsani Değerlere Sahip Olma Düzeylerinin İncelenmesi, Post Graduate, U.Keskin(Student), 2014
Sağlam H. İ. , İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Zaman, Süreklilik Ve Değişimi Algılama Becerilerinin Araştırılması, Post Graduate, R.Özen(Student), 2010
Sağlam H. İ. , İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Tutum Ve Empatik Eğilim Düzeylerine Sosyal Bilgiler Dersinin Etkisi, Post Graduate, S.Nazlı(Student), 2010
Sağlam H. İ. , Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeyleri, Post Graduate, E.Akbulut(Student), 2010

Jury Memberships

Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Istanbul Medeniyet University, March, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Istanbul Medeniyet University, March, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Istanbul Medeniyet University, March, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Marmara Üniversitesi, February, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Marmara Üniversitesi, February, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Marmara Üniversitesi, February, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, January, 2021
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, January, 2021
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Anadolu Üniversitesi, November, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Istanbul Medeniyet University, November, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Istanbul Medeniyet University, November, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Istanbul Medeniyet University, November, 2020
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Sakarya Üniversitesi, July, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, March, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, January, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, January, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, January, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, January, 2020
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, January, 2020
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Anadolu Üniversitesi, January, 2020
Doctorate, Doctorate, Anadolu Üniversitesi, December, 2019
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, November, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, August, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, August, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, August, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, August, 2019
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, March, 2019
Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, January, 2019
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, December, 2018
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, December, 2018
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, July, 2018
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, July, 2018
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, July, 2018
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, July, 2018
Doctorate, Doctorate, Sakarya Üniversitesi, June, 2018
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, December, 2017
Doctorate, Doctorate, Sakarya Üniversitesi, December, 2016
Doctorate, Doctorate, Anadolu Üniversitesi, May, 2016

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Activities in Scientific Journals

International Journal of Psychology and Educational Studies, Committee Member, 2018 - Continues
Journal of Family Counseling and Education, Committee Member, 2017 - Continues
The Journal of Turk and İslam Word Social Studies, Committee Member, 2017 - Continues
Turkish History Education Journal, Advisory Committee Member, 2012 - Continues
Sakarya University Journal of Education, First Editor, 2015 - 2018

Scientific Refereeing

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL STUDIES, Other Indexed Journal, March 2021
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, February 2021
MİLLİ EĞİTİM, National Scientific Refreed Journal, December 2020
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Journal Indexed in ESCI, November 2020
PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, Journal Indexed in ESCI, June 2020
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Journal Indexed in ESCI, June 2020
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Other Journals, June 2020
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN EDUCATION, Other Journals, May 2020
INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, Journal Indexed in ESCI, April 2020
TUBITAK Project, 4005 - Science and Society Innovative Education Practices, Nigde Omer Halisdemir University, Turkey, March 2020
TUBITAK Project, 4005 - Science and Society Innovative Education Practices, Harran University, Turkey, March 2020
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, February 2020
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Other Indexed Journal, January 2020
TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, National Scientific Refreed Journal, December 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, July 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, July 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, May 2019
SAKARYA JOURNAL OF EDUCATION, Other Indexed Journal, April 2019
SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, Other Indexed Journal, March 2019
TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, National Scientific Refreed Journal, January 2019
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, October 2018
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Other Indexed Journal, April 2018
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Other Indexed Journal, December 2017
TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, National Scientific Refreed Journal, August 2017
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, Journal Indexed in SSCI, October 2016
KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, Other Indexed Journal, April 2016
AKADEMİK BAKIŞ, Other Indexed Journal, February 2016
AKADEMİK BAKIŞ, Other Indexed Journal, January 2016

Tasks In Event Organizations

Sağlam H. İ. , VIII. Internetional Graduate Education Symposium, Scientific Congress, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), Mayıs 2017
Sağlam H. İ. , V. Sakarya'da Eğitim Araştırmaları Kongresi, Scientific Congress, Sakarya, Turkey, Nisan 2016
Sağlam H. İ. , Akgün Ö. E. , VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Scientific Congress, Sakarya, Turkey, Mayıs 2015
Sağlam H. İ. , I. Eğitim Kongresi, Scientific Congress, Antalya, Turkey, Kasım 2014

Edit Congress and Symposium Activities

Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayı, Attendee, Ankara, Turkey, 2019
EPDAD Sürekli Eğitim Çalıştayı, Working Group, İstanbul, Turkey, 2019
II. Sosyal Bilimler Çalıştayı, Moderator, Kocaeli, Turkey, 2019
VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2017
16 th International Primary Teacher Education Symposium, Attendee, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 2017
Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Çalıştayı, Working Group, İstanbul, Turkey, 2016
Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
Çağın Sorunları Karşısında Eğitim, Invited Speaker, Bayburt, Turkey, 2014
IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, Attendee, Nevşehir, Turkey, 2013
II. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, Attendee, İstanbul, Turkey, 2010
IETC 2010, Session Moderator, İstanbul, Turkey, 2010
INTIMETS, Working Group, Sakarya, Turkey, 2008

Citations

Total Citations (WOS):26
h-index (WOS):2

Invited Talks

Uzaktan Öğretimin Geleceği Toplantıları- Öğretmenlik Eğitimi , Conference, Biruni Üniversitesi, Turkey, January 2021

Awards

Sağlam H. İ. , Teşekkür Belgesi, Epdad, December 2020
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği, Tübitak, November 2018
Sağlam H. İ. , Yayın Kurulu Plaketi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, August 2018
Sağlam H. İ. , Rektörlük Teşekkür Plaketi, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, May 2018
Sağlam H. İ. , Teşekkür Belgesi, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, December 2016
Sağlam H. İ. , Bronz Madalya, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü, June 2016
Sağlam H. İ. , Teşekkür, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, February 2014
Sağlam H. İ. , Bölüm Kurulu Hizmet Plaketi, Sakarya Üniversitesi İlköğretim Bölüm Başkanlığı, June 2013
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği Ödülü, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, December 2012
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği, Tübitak, December 2012
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği, Teşvik Ödülü, December 2011
Sağlam H. İ. , Yayın Teşvik Ödülü, Yayın Teşviği, November 2011
Sağlam H. İ. , Yayın Teşviği Ödülü, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, October 2011
Sağlam H. İ. , Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Taktir Belgesi, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, May 2007
Sağlam H. İ. , Teşekkür Plaketi, Ktü Rize Eğitim Fakültesi Dekanlığı, November 2006

Visual Activities

Sağlam H. İ. , Öğretmen Olmak, Radio Program, 2020 - 2020