Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Notion of "Crime Due to Duty" in the Law No. 4483

Terazi Hukuk Dergisi, vol.15, no.170, pp.2010-2019, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Administrative Responsibility Regarding Protection of Personal Data

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.387-401, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Problem of Legal Personality of The Independent Sports Federations

İstanbul Spor Hukuku Dergisi, vol.1, no.1, pp.181-196, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu: İtiraz mı İstinaf mı?

LEGAL HUKUK DERGİSİ, no.185, pp.1-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İdari İşlemin Geri Alınması Sebebi Olarak Açık Hata

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.81-97, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Yasama Kısıntısı

HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ, vol.8, no.20, pp.247-266, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yarı Başkanlık Sistemlerinde Devlet Başkanını Ön Plana Çıkaran Unsurlar: Fransa Örneği ve Türkiye

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.18, pp.267-297, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Anayasa Mahkemesinin (02.04.2014 Tarihli) "Twitter Kararı"

Kamu Hukuku Arşivi, vol.14, no.1, pp.1-4, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İdarenin Şeffaflık ve Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Arasındaki Menfaat Dengesi

Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 05 December 2019, pp.181-192

Plan Notu Yoluyla İmar Hakları Transferi

I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 May 2017, pp.221-227

Books & Book Chapters

Hukuki Perspektiften Eğitimde Özerklik Kavramı

in: Eğitimde Özerklik, İbrahim Hakan Karataş,Mevlüt Kara, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.69-84, 2022 Creative Commons License

Turkish Administrative Law

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.67-90, 2021

Turkish Administrative Jurisdiction

in: Turkish Public Law, Prof. Dr. Refik Korkusuz,Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.91-108, 2021

Madde 31

in: Açıklamalı ve İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Prof. Dr. Zehreddin Aslan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.274-339, 2019

Other Publications

Hukuk Devleti

Other, pp.41-62, 2011