Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

“Yeni Sağ” ve Sosyal Devlet: Thatcher Dönemi Britanyası’nda Konut Politikası

AMME İDARESİ DERGİSİ, vol.46, no.3, pp.89-111, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Bir 'İnsan Hakkı' Olarak 'Çevre Hakkı' ve Türk Hukukundaki Yeri

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.33-52, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Fransa’da Konut Politikası: Tarihî Süreç ve Bugünkü Durum

Emek ve Toplum, vol.6, no.14, pp.68-88, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Privacy Concerns of Public Employees on the Internet: A Study in Bursa

Research Journal of Business and Management, vol.2, no.3, pp.334-347, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği

İdealkent, no.1, pp.96-111, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Politik Ekolojinin Karanlık Yüzü: Nazi Ekolojisi Üzerine Notlar

Liberal Düşünce, vol.14, no.56, pp.197-213, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The ‘Green New Deal’ as a Democratic Socialist Move in the U.S.

Fifth International Mediterranean Social Sciences Congress, Podgorica, Montenegro, 18 - 20 June 2019, pp.81

Privacy Concerns of Public Employees on the Internet

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2015, pp.364-373

İnsan-Tabiat İlişkilerinin Dönüşümü Üzerine Bazı Mülâhazalar

Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2009, pp.205-218

Books & Book Chapters

Konut Politikası: Ülke Deneyimleri

İdealkent Yayınları, Ankara, 2022

Küresel Kent-Bölge ve Yönetimi: Sınıraşan Bir Örnek Olarak Öresund

in: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konularında Bilimsel Değerlendirmeler, Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Yayınları, Bursa, pp.257-271, 2022

Küresel Kent-Bölgelerin Yükselişi: İnterdisipliner Bir Analiz

in: Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları, Yüksel Akay Ünvan,Ruhi İnan, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.357-371, 2022

Anavatan Partisi Hükümetleri Döneminde Yerel Yönetimler

in: Türkiye'de Merkez Sağ Partilerin Yerel Yönetim Politikaları, Oğuz Kaan, Editor, İskenderiye Kitap, İstanbul, pp.97-139, 2021

İnsan-Doğa İlişkileri Bağlamında Çevre Olgusu

in: Çevre Bilimleri, Abdullah Yılmaz, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.32-54, 2021

Nazi Ekolojisi

in: Yeşil ve Siyaset: Siyasal Ekoloji Üzerine Yazılar, Orçun İmga,Hakan Olgun, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.271-293, 2017

Ekofeminizm: Kadın-Doğa İlişkisi ve Ataerkil Tahakküm

in: Yeşil ve Siyaset: Siyasal Ekoloji Üzerine Yazılar, Orçun İmga,Hakan Olgun, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.387-421, 2017

Other Publications