Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Linguistics

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Ders görevlendirmesi

  Istanbul University

 • 2013 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, Linguistics

 • 2015 - 2016 Other Academic Duty

  Istanbul Arel University, Faculty Of Scıence And Letters, Department Of Turkısh Language And Lıterature

 • 2013 - 2015 Ders Görevlendirmesi

  Kirklareli University, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2011 - 2012 Konuk Öğretim Üyesi

  Pekin Merkezi Milletler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi, Uygur Dili Ve Edebiyatı

 • 2007 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Georg-August-Universitaet Göttingen, Edebiyat Fakültesi, Seminar Für Turkologie Und Zentralasienkunde // Türkoloji Ve Orta Asya Araştırmaları Bölümü

 • 1993 - 2004 Öğretim Görevlisi

  Szeged Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Altayistik Bölümü