Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Deniz Ticaretinde Elektronik Konişmento Ve Siber Güvenlik

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.10, ss.75-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5312 Sayılı Kanuna Göre Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Zararların Tazmini

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.4, no.1, ss.311-357, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Recovery of an Indemnity Premium and Liability for Damages in Combined Transportation

Medeniyet Law Review (MLR), cilt.2, ss.67-85, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Limited Şirketlerde Müdürün, Atanması

Legal Hukuk Dergisi, cilt.15, ss.4867-4906, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemi Acentesi Ücret Tarifesi Ve Buna Aykırılığın Yaptırımı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.61-80, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küresel Finansal Krizin Gemi Finansmanına Etkileri

Banka ve Finans Hukuku Dergisi, cilt.2, ss.3-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Costa Concordia Kazasının Sonuçları

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, cilt.25, ss.137-149, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Finans Krizinin Etkilediği Gemi Finansmanına Dair Hukuki Sorunlar

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.707-721, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Hukukunda İrtibat Bürosu Ve Özellikleri

İzmir Barosu Dergisi, cilt.83, ss.167-200, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Taşımacılığında Freight Forwarder

Legal Hukuk Dergisi, cilt.4, no.1, ss.67-89, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Hakem Kararında Kararlaştırılan Bileşik Faizin Türk Kamu Düzeni Karşısında Uygulanabilirliği

Legal Hukuk Dergisi, cilt.3, no.9, ss.3339-3352, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Zorunlu Sigorta Ve Tıp Hukukunda Uygulaması

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.897-932

Küresel Ekonomik Krizin Gemi Finansmanına Etkileri ve Bunun Hukuki Sonuçları

Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kırklareli, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2012, ss.55-75

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkish Private Law

Turkish Maritime Law, KORKUSUZ Refik,KAYALI Ferna İpekel, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.277-336, 2018

Introduction to Turkish Law

Turkish Maritime Law, KORKUSUZ Refik,KAYALI Ferna İpekel, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.307-324, 2014