Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Health Service Quality And Patient Safety Within Medical Tourism

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.28-44, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

18 Yaş Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesine Etkileri

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.7, no.19, pp.23-37, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Huzurevindeki Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.6, no.18, pp.85-101, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Doğal Gebelikler İle İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal Bakım Gereksinimleri

Aile ve Toplum: Egitim Kültür ve Araştırma Dergisi, vol.6, no.23, pp.75-86, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adolesan Dönem Riskli Davranışları ve Politikalar

Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 April 2015, pp.655-656

Alkol-Madde Kullanan Adolesanların Üreme Sağlığı Durumları

12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 05 March 2015, pp.76

Prenatal Bakım: Önemi ve İzlem Sayısı

1. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 02 November 2009, pp.29

Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesine Etkisi

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Düzce, Turkey, 04 June 2009, pp.362-364

Gebelikte Şiddet

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Düzce, Turkey, 04 June 2009, pp.321-322

Şiddetin Gençlerdeki Diğer Yüzü: Flört Şiddeti

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Düzce, Turkey, 04 June 2009, pp.333-334

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda Cinsel Disfonksiyon Görülme Sıklığı

IX. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 15 January 2009, pp.453-454

Doğal ve İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal Bakım Gereksinimleri

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 19 April 2007, pp.285

Normal ve Riskli Gebeliklerde NIC/NOC Hemşirelik Bakım Modellerinin Kullanımı

3. Uluslararası–10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 07 September 2005, pp.71

Other Publications