Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2015 Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 2014 V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2014 III. Sağlık Tesisleri Verimlilik Sempozyumu

  Attendee

  Edirne, Turkey

 • 2014 Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Anne Ölümlerini Önleme SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2013 4. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2012 Sağlık Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2011 Ar-Ge 2. Çalıştayı: Sağlık Araştırmalarında Kaynak Geliştirme

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Doğuma Hazırlık (Lamaze) Paneli

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Ruh Sağlığı Hastaneleri Sempozyumu 2010

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliği Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Sağlık Yöneticileri Zirvesi

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Sağlıkta Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2009 IX. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 2007 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2006 Cinsel Mutluluk Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2005 3. Uluslararası–10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2005 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2004 Meme Kanserine Multidisipliner YaklaşımSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey