Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Books & Book Chapters

Reformları Müzakere Etmek: 19. Yüzyıl Muş Sancağı'nda Eski Elitler, Yeni Düzen

in: Osmanlı Devleti'nde Yurtluk-Ocaklık ve Hükümet Sancaklar, Erdal Çiftçi,Veysel Gürhan,Mehmet Rezan Ekinci, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.353-376, 2022

19. Yüzyılın İlk Yarısında Muş Sancağı'nın İdari, İktisadi ve Demografik Yapısı

in: Muş Tarihi, Murat Alanoğlu,Mustafa Alican,Mehmet Özalper, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.203-222, 2022