Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2022 - Continues MEDENİYET KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR BELLETENİ

  Assistant Editor

Scientific Refereeing

 • October 2021 Uluslararası “Günümüz Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Yenilikçi Eğilimler: Kuram, Yöntem ve Teknikler” Sempozyumu

  Conference Paper (Full Text)

Tasks In Event Organizations

 • Ekim 2021 NATIONAL LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH SYMPOSIUM

  Scientific Congress

 • Ekim 2021 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “INNOVATIVE TRENDS IN CONTEMPORARY LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH: THEORIES, METHODS AND TECHNIQUES"

  Scientific Congress

 • Eylül 2021 International Modernism and Postmodernism Studies Conference

  Scientific Congress