Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bertolt Brecht’in “Sezuan’ın İyi İnsanı” Adlı Yapıtında “Ben”, “Öteki Ben”, “Yabansılaşma” ve “Öteki-Leş(Tir)Me”

GÜNÜMÜZ DİL-EDEBİYAT VE FİLOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA YENİLİKÇİ EĞİLİMLER: KURAM, YÖNTEM ve TEKNİKLER, Erzurum, Turkey, 15 - 16 October 2021, no.42021, pp.193-202

EDEBİYATTA DEĞİŞİM: TÜRK VE ALMAN EDEBİYATINDA DİJİTALLEŞME

XV. ULUSLARARASI TÜRK GERMANİSTİK KONGRESİ "Dijital Dönüşüm Sürecinde Dil ve Yazın", Edirne, Turkey, 30 September - 02 October 2021, pp.48

Elfriede Jelinek'in "Piyanist" Adlı Eserindeki Sembolik Şİddetin Göstergebilimsel Mekanları

VII. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 October 2018, pp.20

İki Dilli Çocuk Kitaplarında Kültürlerarasılık

II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Munich, Germany, 19 - 21 May 2016

Brecht'te Şiir

60. Ölüm Yıldönümünde Bertolt Brecht Paneli ve ”Antigone” Oyun Gösterimi, Ankara, Turkey, 28 April 2016

Exilidentität bei Bertolt Brecht

Migration Processes and Transmission of Identities, Tiflis, Georgia, 15 October 2015, pp.43-47

Parteilichkeitsdiskurs bei B. Brecht und N. Hikmet

International Conference Theorie und Praxis der Text und Diskursanalyse, Tbilisi, Georgia, 14 - 16 October 2015

Books & Book Chapters

Türk- Alman Olmanın Değişmeyen Hikayesi: Deniz Ohde ve "Yansımalar"

in: 60 Yıl Göç ve Türk - Alman İlişkileri, Meltem Ekti,Onur Yılmaz,Erkan Zengin, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.56-71, 2022

THOMAS BERNHARD’DA PESİMİZM VE TOPLUM ELEŞTİRİSİ

in: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 3 (SOSYAL BİLİMLER), BABACAN H,DUYMAZ A. Ş.,TEMİZER A., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.19-32, 2018

Nazım Hikmet ve Heinrich Heine'de Vatan İmgesi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, CAN C.,KİLİMCİ A., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.150-160, 2016