Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Personelinin Bağımlılıkla Mücadele Politikaları Yaklaşımları

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce, Türkiye, 20 Aralık 2018

Mihail Aleksandroviç Şolohov'un Aynasında Savaşın Sureti: Durgun Akardı

I. Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplumu, İstanbul, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.43

Edebiyat ve Sinema Bağlamında S.A. Gerasimov'un "Durgun Don" Adlı Eseri

THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2016, no.2016, ss.719-725

A.P. Çehov'un Öykülerinde Melankolinin Yeri

NAVISALVIA: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2016, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 2016, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri

Düzce İli Bağımlılıkla Mücadelede Sağlık Personelinin Yaklaşımları: Tecrübe, Tespit ve Teklifler

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Ateş, H., Koçak, A. , Editör, Nobel, Ankara, ss.287-302, 2018

Güncel Çalışmalar Işığında Türkiye'de Alkol Bağımlılığı ve Bağımlılık Üzerine Bir Literatür Denemesi

Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Ateş H., Koçak A., Editör, Nobel, Ankara, ss.25-49, 2018