Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Sosyoloji

  • Toplumsal Yapı ve Değişme

  • Dil ve Edebiyat

  • Batı Dilleri ve Edebiyatları

  • Rus Dili ve Edebiyatı