Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Nesfatin-1 on Food Intake and Hyperglycemia.

Journal of the American College of Nutrition, cilt.39, ss.345-351, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beslenmenin İnsülin Direnci ve İnflamasyon Üzerine Etkisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.358-368, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Branched-Chain Amino Acids and Insulin Resistance

Current Research in Diabetes and Obesity Journal , cilt.12, sa.1, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Vitamin D on Obesity, Insulin Resistance and Type 2 Diabetes

Journal of Obesity and Overweight, cilt.5, ss.101-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nesfatin-1: An Anorexigenic Peptid

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.2, ss.223-229, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. Enerji ve besin ögeleri tüketiminininsülin direnci ve inflamasyon bulguları üzerine etkisi.

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.45, sa.3, ss.214-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsülin direnci olan hastalarınantropometrik ölçümleri ve biyokimyasal bulgularının değerlendirilmesi.

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.41, sa.2, ss.124-131, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prebiyotiklerin Obezite Üzerine Etkisi

1. Uluşlararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2020, ss.123

Mikrobiotanın Tip 2 Diyabet Üzerine Etkisi

INSAC - Natural and Health Sciences 2020 (INHS-2020), İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2020, ss.277

Obez Bireylerde D Vitamininin Önemi

3. Uluslararasi Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2020, ss.30-36

Kitap & Kitap Bölümleri

Type 2 Diabetes and Microbiota

Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editör, St. Kliment Ohidrski University Press, Sofija, ss.346-354, 2020

Obezite ve mikrobiota ilişkisi

Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.281-288, 2020

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA D VİTAMİNİ’NİN ÖNEMİ

Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları II, Tuncay ÖZGÜNEN, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.217-230, 2019 Creative Commons License

INFLAMMATION IN PATIENTS WITH INSULIN RESISTANCE

New Horizons in Health Sciences, Levent Albayrak,Özgür Açokgöz,Emre Gökçen, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.87-108, 2019

Relationship between Branched-Chain Amino Acids and Obesity, Insulin Resistance and Type-2 Diabetes

Recent Studies in Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Behire SANÇAR Bilal AK, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.29-35, 2019

D VİTAMİNİ’NİN OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

Beslenme ve Obezite, PROF. DR. ÇETİN YAMAN, Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.93-106, 2019

Role of Vitamins in Metabolic Regulation

Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova E, Shapekova NL, Ak B, Özcanaslan F , Editör, St. Kliment Ohridski University Sofia University Science Books, Sofia, ss.508-5013, 2018

The Relationship between Insulin Resistance, Obesity, and Inflammation

Recent Researches in Health Sciences, Shapekova N.L, Ozdemir L., AK B., Şenol V., Yıldız H., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Londra, ss.183-197, 2018

Gebelikte Beslenme

Sağlıklı Hamilelik, Furuncuoğlu Y., Editör, Akış Kitap, İstanbul, ss.187-193, 2010