Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of Nesfatin-1 on Food Intake and Hyperglycemia.

Journal of the American College of Nutrition, vol.39, pp.345-351, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Efect of Nutrition on Insulin Resistance and Inflammation

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.358-368, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Branched-Chain Amino Acids and Insulin Resistance

Current Research in Diabetes and Obesity Journal , vol.12, no.1, pp.1-5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effects of Vitamin D on Obesity, Insulin Resistance and Type 2 Diabetes

Journal of Obesity and Overweight, vol.5, pp.101-109, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nesfatin-1: An Anorexigenic Peptid

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.2, pp.223-229, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

. Enerji ve besin ögeleri tüketiminininsülin direnci ve inflamasyon bulguları üzerine etkisi.

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.45, no.3, pp.214-224, 2017 (Other Refereed National Journals)

İnsülin direnci olan hastalarınantropometrik ölçümleri ve biyokimyasal bulgularının değerlendirilmesi.

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.41, no.2, pp.124-131, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prebiyotiklerin Obezite Üzerine Etkisi

1. Uluşlararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2020, pp.123

Mikrobiotanın Tip 2 Diyabet Üzerine Etkisi

INSAC - Natural and Health Sciences 2020 (INHS-2020), İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2020, pp.277

Obez Bireylerde D Vitamininin Önemi

3. Uluslararasi Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 April 2020, pp.30-36

Books & Book Chapters

Type 2 Diabetes and Microbiota

in: Advances in Health Sciences Research, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI,Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA,Bilal AK,Behire SANÇAR, Editor, St. Kliment Ohidrski University Press, Sofija, pp.346-354, 2020

Obezite ve mikrobiota ilişkisi

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.281-288, 2020

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA D VİTAMİNİ’NİN ÖNEMİ

in: Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları II, Tuncay ÖZGÜNEN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.217-230, 2019 Creative Commons License

INFLAMMATION IN PATIENTS WITH INSULIN RESISTANCE

in: New Horizons in Health Sciences, Levent Albayrak,Özgür Açokgöz,Emre Gökçen, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.87-108, 2019

Relationship between Branched-Chain Amino Acids and Obesity, Insulin Resistance and Type-2 Diabetes

in: Recent Studies in Health Sciences, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Behire SANÇAR Bilal AK, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.29-35, 2019

D VİTAMİNİ’NİN OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

in: Beslenme ve Obezite, PROF. DR. ÇETİN YAMAN, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.93-106, 2019

Role of Vitamins in Metabolic Regulation

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrova E, Shapekova NL, Ak B, Özcanaslan F , Editor, St. Kliment Ohridski University Sofia University Science Books, Sofia, pp.508-5013, 2018

The Relationship between Insulin Resistance, Obesity, and Inflammation

in: Recent Researches in Health Sciences, Shapekova N.L, Ozdemir L., AK B., Şenol V., Yıldız H., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Londra, pp.183-197, 2018

Gebelikte Beslenme

in: Sağlıklı Hamilelik, Furuncuoğlu Y., Editor, Akış Kitap, İstanbul, pp.187-193, 2010