Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Economic Aspirations and Subjective Wellbeing: Empirical Evidence from Turkey

Global Business and Finance Research Conference, Melbourne, Avustralya, 25 Mayıs 2015

Kocaeli Yarımadasında Nüfus ve Yerleşim (15-19. Yüzyıllar)

Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Semprozyumu, Kocaeli, Türkiye, 04 Nisan 2014, cilt.1, no.0, ss.447-464

Osmanlı Sisteminde Değişim Probleminin Bir Göstergesi Olarak 19. Yüzyıl Nüfus Hareketleri

Köprüler Kurduk Balkanlara Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2008

İstanbul Su Teşkilatı ve Hukuku

Türk Tarih Kurumu 14. Uluslararası Tarih Kongresi, Türkiye, 01 Ocak 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı İktisat Tarihi

Sosyal Yapı, Tabakoğlu Ahmet, Bilgin Arif, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.2-31, 2013

Ahilik

Modern Dönemde Üretim-Paylaşım ve Tüketim Sürecinin Örgütlenmesi ve Ahilik Kurumunun Mirası, Çakır Baki, Gümüş İskender, Editör, Kırklareli Üniversitesi, İstanbul, ss.68-74, 2011

Ekonomik Kalkınma ve Değerler

Kalkınmanın Gündemini Tartışmak, xxx x., Editör, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul, 2008

Suyu Arayan Kent İstanbul

Osmanlı Su Teşkilatı ve Hukuku, xxx x., Editör, İbb İski Yayını, İstanbul, 2007

İstanbul’un Tarihi Su Yolları

Su Tesislerinin Bakımı, Korunması ve Tamiri, xxx x., Editör, İbb İski Yayını, İstanbul, ss.13-48, 2007

Osmanlı Maliyesi-Kurumlar ve Bütçeler, C.1

Osmanlı Merkez Maliye Büroları, XXX X., Editör, Osmanlı Bankası Yayını, İstanbul, 2006

(Sosyo–Ekonomik Bir İnceleme) GEBZE C. 1

Gebze Belediyesi Yayını, Kocaeli, 2003

İstanbul Suları: Hukuku ve Teşkilatı

İbbkültür İşleri Daire Başkanlığı-İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2000

İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Tarım Tarihi C. 2

Özetler bölümü, Ahmet Kal'a, Editör, İbb Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1999

İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Ticaret Tarihi C. 1

Transkripsiyonlar, Ahmet Kal'a, Editör, İbb Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1999

Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye İle İlişkileri

Balkan Ülkeleri ve Sosyo-Ekonomik Yapıları, XXX X., Editör, M.Ü. Ortadoğu Ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul, ss.221-280, 1998

Ansiklopedide Bölümler

Türkler Ansiklopedisi

Yeni Türkiye Yayınları, ss.936-941, 2003