Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1994Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

 • 1987 - 1989Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

 • 1983 - 1987Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1994Doktora

  Sosyo-Ekonomik Sonuçları İle Osmanlı Türkiye’sine Göçler (1877-1912)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

 • 1989Yüksek Lisans

  Osmanlı Devleti Merkezi Hazine Bütçeleri (1748-1792)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi