Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi , İktisat

 • 2011 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi , İktisat

 • 2016 - 2016Rektör

  Dicle Üniversitesi

 • 2011 - 2014Rektör Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2010 - 2013Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2011 - 2012Rektör Yardımcısı

  Kırklareli Üniversitesi

 • 2009 - 2011Dekan

  Kırklareli Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansYönetim Kültürü ve Ekonomi

 • Doktoraİslam İktisat Düşüncesi

 • Yüksek Lisansİslam İktisat Düşüncesine Giriş

 • Yüksek LisansKarşılaştırmalı İktisat Tarihi

 • DoktoraKarşılaştırmalı İktisadi Sistemler

 • Yüksek LisansKarşılaştırmalı iktisat Tarihi

 • Yüksek Lisansİslam İktisat Düşüncesine Giriş

Yönetilen Tezler

 • 18 ve 19 Yüzyıllarda, İstanbul'da Üretim ve Ticaretin Denetiminde İhtisap Kurumunun Yeri, ÇELİK G. , G.Binbir(Öğrenci), Doktora, 2012
 • 19. Yüzyılda Osmanlı Tuna'sında Ticaret, ÇELİK G. , G.Coşkun(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Tekirdağ Sancağında Tarımsal Yapı (1840-1914), ÇELİK G. , K.Göktepe(Öğrenci), Doktora, 2012
 • Antalya-Teke Sancağının Sosyo Ekonomik Yapısı (19. yüzyıl), ÇELİK G. , A.Doğan(Öğrenci), Doktora, 2012
 • 19. Yüzyıl Karadenizinde Yeni Bir Ticari Merkez Samsun, ÇELİK G. , F.Dığıroğlu(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Osmanlı Devleti-İspanya İktisadi İlişkileri (16-18.Yüzyıl), ÇELİK G. , F.Bal(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Soyutlanmış ülke ekonomisi: Model Ülke Filistin, ÇELİK G. , N.Söylemez(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Amerika Birleşik Devletleri’nin İktisadi Büyümesinde Devletin Rolü, ÇELİK G. , M.Lütfi(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Temettuat Defterlerine Göre Plevne Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı, ÇELİK G. , A.Haydar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Kanada’nın Ontario Eyaletinde Tarımsal Yapı (1867-1975), ÇELİK G. , M.Fatih(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Osmanlıdan Cumhuriyete Devlet Eli İle Milli Tüccar Oluşturma Politikaları, ÇELİK G. , M.Halis(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Temettuat Devfterlerine Göre Eğrigöz (Emet ve Hisarcık) Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı, ÇELİK G. , A.Batkitar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Almanya’nın ekonomi politikalarında Ortadoğu (1980-1914), ÇELİK G. , K.Talak(Öğrenci), Doktora, 2010
 • İran-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri (2001-2010), ÇELİK G. , A.Kansoy(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Osmanlı Basınında İktisadi Kavram ve Süreç Üzerine Yaklaşımlar (1860-1873), ÇELİK G. , K.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Ortadoğu ekonomilerinde Telekominikasyon Sektörü, ÇELİK G. , A.Özbek(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Endülüs Emevi Develeti’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031), ÇELİK G. , F.Bal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • 19. Yüzyılda Adapazarı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı, ÇELİK G. , F.Odabaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Türkiye’de Uygulanan İktisat Politikaları Çerçevesinde Malatya’nın Sosyo-Ekonomik Gelişimi, ÇELİK G. , K.Göktepe(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Temettuat Defterlerine Göre Silistre Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı, ÇELİK G. , S.Çağrı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Türkiye’de Tarım Destekleme Politikaları ve Çay Sektörü, ÇELİK G. , A.Başer(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Ortadoğu ülkelerinde savunma harcamalarının nedenleri, geleceği ve sosyo-ekonomik etkileri, ÇELİK G. , E.Çağrı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Safranbolu Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı (1840-41), ÇELİK G. , M.Zahit(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Türkiye ve Suriye’de devletin ekonomiye müdahalesi bağlamında tarım sektörü, ÇELİK G. , T.Ödemir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • İstanbul’un İktisadi Coğrafyası (20. Yüzyılın Başı), ÇELİK G. , B.demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Sosyo-Ekonomik Gelişim Sürecinde Suriye, ÇELİK G. , N.Tunalı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • 19. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Yönleri İle Çanakkale, ÇELİK G. , M.Büberci(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • (1844-45 tarihli temettüat defterleri çerçevesinde) Tanzimat dönemi Yozgat kasabasının sosyo- ekonomik yapısı, ÇELİK G. , A.Z.(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Türk İktisat Düşüncesinin Gelişiminde 'Fen Ve Sanat' Mecmuası İle 'Sanayi' Mecmuasının Yeri, ÇELİK G. , M.Şahinkoç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • 1939-1945 dönemi Türkiye İktisat Politikaları ve İstanbul ekonomisi, ÇELİK G. , M.Yücel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Son Dönem Osmanlı İktisat Düşüncesinde Birey (Ulum-U İktisadiye Ve İctimaiye Mecmuası İle İktisadiyat Mecmuası), ÇELİK G. , K.Göçer(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • 1930-1945 Döneminde .Türkiye İktisat Politikaları veİstanbul, ÇELİK G. , M.Yücel(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • İkinci Dünya Savaşı döneminde İstanbul'un sosyo ekonomik yapısı, ÇELİK G. , O.Gedik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Siyasal karar alma sürecinde ekonominin etkisi: Batı Türkistan ve Kafkasya’ da Basmacı hareketi, ÇELİK G. , M.Çiftçi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001