Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı

  Başkan

 • 2003 - Devam Ediyor

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mayıs 2016VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

  İstanbul

 • Ağustos 2015Osmanlı Tarih ve Kültürü Yaz Okulu

  İstanbul

 • Mayıs 2015Economic Aspirations and Subjective Wellbeing: Empirical Evidence from Turkey

  Melourne

 • Mayıs 2015Türkiye İşgücü Piyasasında Gençler ve Yükseköğrenim Çalıştayı

  Kırklareli

 • Nisan 2015Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kentin Toplumsal İşlevi: Gebze Örneği

  İzmit -Kocaeli

 • Ocak 2015Ululslararası Öğrenciler Akademisi

  İstanbul

 • Mayıs 2014"Vakıf-İktisat ve Sosyopark"

  Konya

 • Nisan 2014KOCAELİ YARIMADASINDA NÜFUS ve YERLEŞİM (XV-XIX. YÜZYILLAR)

  İzmit

 • Şubat 2014Modern Dönemde Klasikten Yararlanmak: Osmanlı Toplum Yapısı

  İstanbul

 • Aralık 2013Dünya Ekonomisinde Türkiye'nin Yeri

  İstanbul

 • Aralık 2013Eğitim ve Barış

  İstanbul

 • Ekim 2013Kamu Hizmetlerinde Etik

  Sofya

 • Ekim 2013Uluslararası İpek Yolu Kongresi ve 10.Adam Konferansı

  İstanbul

 • Ağustos 2013"Sivil Toplum"

  Kırcalı

 • Mayıs 2013İslam Ekonomisi ve Yönetişim Paneli

  İstanbul

 • Mayıs 2013Göç ve Eskişehir Sempozyumu

  Eskişehir

 • Mayıs 2013Balkan Ülkeleri Gençlik Çalıştayı

  İstanbul

 • Kasım 2012Ustalara Saygı:Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu

  Sakarya

 • Ekim 2012Yükseköğretim Sempozyumu

  Aksaray

 • Eylül 2012II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

  Kırşehir

 • Mayıs 2012Balkan Savaşlarının 100. Yılı

  İstanbul

 • Nisan 2012Kutlu Doğum Haftası Paneli

  İstanbul

 • Nisan 2012III. Gelibolu Sempozyumu

  İstanbul - Çanakkale

 • Ocak 2012Ekonomik Kriz ve Kapitalizm Konferansı

  İstanbul

 • Aralık 2011M.Ü. İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri

  İstanbul

 • Ekim 2011"Klasikten Moderne Kar Maksimizasyonu ve Çalışma İlişkileri"

  İstanbul

 • Haziran 20119. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

  Saray Bosna

 • Mayıs 2011The IV'th United Nations Conference on the Least Developed Countries

 • Mayıs 2011III. Uluslararası Balkan Kongresi

  Tekirdağ

 • Mayıs 2011“Sivil Toplum ve Klasik Tecrübe”

  Gebze/Kocaeil

 • Nisan 2011İktisat Politikalarının Temel Belirleyicileri ve Osmanlı Tecrübesi

  İstanbul

 • Aralık 2010İktisadi Zihniyet ve Ahlak Sempozyumu

  İstanbul

 • Temmuz 2010II. İktisat Tarihi Kongresi

  Elazığ

 • Nisan 2010Balkanlarda Türk Topluluklarının Rolü

  Prizren

 • Temmuz 2009İstanbul Ticaret Odası Ahilik Paneli

  İstanbul

 • Nisan 2009Marka Şehir Gebze Paneli

  İstanbul

 • Ekim 2008Ekonomik Kalkınma ve Değerler Sempozyumu

  İstanbul

 • Temmuz 2008Vakıflar Sempozyumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Organizasyonu

 • Temmuz 2007Küreselleşme Sürecinde Balkanlar Paneli

  Gebze

 • Kasım 2006Balkanlar’da İslam Medeniyeti 3. Milletlerarası Kongresi

  İstanbul

 • Temmuz 2005Kalkınma Sürecinde Sosyo-Kültürel Boyut: Türkiye Örneği

  Bakü

 • Ocak 2005Bâlî Efendi Sempozyumu

  Sofya

 • Şubat 2004International Broderhood and Solidarity Assosiotion, İstanbul Uluslar arası Kardeşlik ve Dostluk Derneği “21. Yüzyılda Türkiye” Sempozyumu

  İstanbul

 • Mayıs 2002Osmanlı Toplumsal Sistemi ve 19. Yüzyıl Nüfus Hareketleri Semineri

  İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

 • Ağustos 2014Belleten Dergisi

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2011Adam Akademi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Görsel Etkinlikler