Prof.Dr.

GÜLFETTİN ÇELİK


SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

Eğitim Bilgileri

1990 - 1994

1990 - 1994

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1987 - 1989

1987 - 1989

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1983 - 1987

1983 - 1987

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1994

1994

Doktora

Sosyo-Ekonomik Sonuçları İle Osmanlı Türkiye’sine Göçler (1877-1912)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

1989

1989

Yüksek Lisans

Osmanlı Devleti Merkezi Hazine Bütçeleri (1748-1792)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Rektör

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Rektörlük

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi , İktisat

2016 - 2018

2016 - 2018

Denetleme Kurulu Üyesi/Başkanı

Yükseköğretim Kurulu

2016 - 2016

2016 - 2016

Rektör

Dicle Üniversitesi, Rektörlük

2011 - 2016

2011 - 2016

Bölüm Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

2011 - 2014

2011 - 2014

Rektör Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Dekan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Rektör Yardımcısı

Kırklareli Üniversitesi

2009 - 2011

2009 - 2011

Dekan

Kırklareli Üniversitesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye Toplumsal Sisteminde Vakıflar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim Kültürü ve Ekonomi

Doktora

Doktora

İslam İktisat Düşüncesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam İktisat Düşüncesine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Karşılaştırmalı İktisat Tarihi

Doktora

Doktora

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Karşılaştırmalı iktisat Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam İktisat Düşüncesine Giriş

Yönetilen Tezler

2012

2012

Doktora

19. Yüzyılda Osmanlı Tuna'sında Ticaret

ÇELİK G.

G.Coşkun(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Soyutlanmış ülke ekonomisi: Model Ülke Filistin

ÇELİK G.

N.Söylemez(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

İran-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri (2001-2010)

ÇELİK G.

A.Kansoy(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Ortadoğu ekonomilerinde Telekominikasyon Sektörü

ÇELİK G.

A.Özbek(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

19. Yüzyılda Adapazarı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı

ÇELİK G.

F.Odabaş(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Sosyo-Ekonomik Gelişim Sürecinde Suriye

ÇELİK G.

N.Tunalı(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

19. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Yönleri İle Çanakkale

ÇELİK G.

M.Büberci(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi (SOSYOPARK)

Çelik G.

Yükseköğretim Kurulu Dergisi, ss.39-43, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

2013

2013

Sofyalı Bâli Efendi Vakfı

Çelik G.

Annual of the Higher Islamic Istitute-Bulgaria, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

2011

2011

Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İlişkilerinde Belirleyici Bir Unsur Olarak 1977-1912 Dönemi Göçleri

Çelik G.

Adam Academy Journal of Social Sciences, cilt.1, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kapitalizm Kalvincilik ve Anadolu Müteşebbisi

Çelik G.

Eskiyeni, ss.34-37, 2010 (Hakemsiz Dergi)
Link

2009

2009

Osmanlı'da Nüfus ve İskan Politikaları

ÇELİK G.

Notlar, ss.1-112, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2009

2009

Türkiye'de Yerel-Yerinden Yönetim Uygulamaaı (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e)

ÇELİK G.

Kamuda Sosyal Politika, ss.20-24, 2009 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

19. Yüzyıl İkinci Yarısında Osmanlı Devletine Göçler Ve Kafkasya Muhacirleri

ÇELİK G.

Kafkasya Araştırma ve Analiz Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Yerel Yönetimlerde Sınırlı Devlet-Maksimum Sivil Toplum Uygulamasına Bir Örnek Olarak "Osmanlı Devleti"

Çelik G.

Sosyal Politikalar Dergisi/Journal of Social Policies, ss.58-63, 2007 (Hakemsiz Dergi)
Link

2005

2005

İstanbul Kaynak Suları (Teşkilatı ve İşleyişi)

Çelik G.

Türk Tarih Kongresi Dergisi , cilt.14, ss.791-825, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

2000

2000

Gebze’nin Sosyo-Ekonomik Gelişmesinde Yerel İdarelerin Rolü

Çelik G.

Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, cilt.15, ss.39-66, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

1999

1999

Sosyo-Ekonomik Gelişme Sürecinde Bir Kent Örneği: Gebze

Çelik G.

Marmara University Journal of the Faculty of Economic and Administrative Sciences, cilt.15, ss.505-566, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

1999

1999

Mali Bunalımın Bir Göstergesi Olarak 18. Yüzyıl İkinci Yarısı Bütçeleri

Çelik G.

Journal of Academic Studies,, ss.171-186, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Osmanlı Devleti'nin Nüfus ve İskan Poliikası

Çelik G.

Journal of Interdisciplinary Studies, ss.49-110, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

1998

1998

Osmanlı Döneminde Gebze (Sosyo-Ekonomik Bir Tahlil)

ÇELİK G.

İstanbul Araştırmaları Dergisi, ss.7-45, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Osmanlı İktisat Zihniyetinde Değişim

ÇELİK G.

İktisat ve İş Dünyası, ss.40-45, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Economic Aspirations and Subjective Wellbeing: Empirical Evidence from Turkey

ÇELİK G. , Demir N.

Global Business and Finance Research Conference, Melbourne, Avustralya, 25 Mayıs 2015

2014

2014

Kocaeli Yarımadasında Nüfus ve Yerleşim (15-19. Yüzyıllar)

ÇELİK G.

Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Semprozyumu, Kocaeli, Türkiye, 04 Nisan 2014, cilt.1, no.0, ss.447-464

2008

2008

Geleneksel Vakıf Kültüründe Su ve İstanbul Su Teşkilatı

ÇELİK G.

Vakıflar Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2008

2008

2008

Osmanlı Sisteminde Değişim Probleminin Bir Göstergesi Olarak 19. Yüzyıl Nüfus Hareketleri

ÇELİK G.

Köprüler Kurduk Balkanlara Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2008

2005

2005

İstanbul Su Teşkilatı ve Hukuku

ÇELİK G.

Türk Tarih Kurumu 14. Uluslararası Tarih Kongresi, Türkiye, 01 Ocak 2005

2005

2005

(19. Yüzyıl İkinci Yarısı) Üsküdar Sosyo Ekonomik Yapısında Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının Yeri

ÇELİK G.

Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

Osmanlı İktisat Tarihi

ÇELİK G.

Sosyal Yapı, Tabakoğlu Ahmet, Bilgin Arif, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.2-31, 2013

2011

2011

Ahilik

ÇELİK G.

Modern Dönemde Üretim-Paylaşım ve Tüketim Sürecinin Örgütlenmesi ve Ahilik Kurumunun Mirası, Çakır Baki, Gümüş İskender, Editör, Kırklareli Üniversitesi, İstanbul, ss.68-74, 2011

2008

2008

Ekonomik Kalkınma ve Değerler

ÇELİK G.

Kalkınmanın Gündemini Tartışmak, xxx x., Editör, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul, 2008

2007

2007

Suyu Arayan Kent İstanbul

ÇELİK G.

Osmanlı Su Teşkilatı ve Hukuku, xxx x., Editör, İbb İski Yayını, İstanbul, 2007

2007

2007

İstanbul’un Tarihi Su Yolları

ÇELİK G.

Su Tesislerinin Bakımı, Korunması ve Tamiri, xxx x., Editör, İbb İski Yayını, İstanbul, ss.13-48, 2007

2006

2006

Osmanlı Maliyesi-Kurumlar ve Bütçeler, C.1

ÇELİK G.

Osmanlı Merkez Maliye Büroları, XXX X., Editör, Osmanlı Bankası Yayını, İstanbul, 2006

2004

2004

(Sosyo – Ekonomik Bir İnceleme) GEBZE (20. Yüzyıl) C.2

ÇELİK G.

Gebze Belediyesi Yayını, Kocaeli, 2004

2003

2003

(Sosyo–Ekonomik Bir İnceleme) GEBZE C. 1

ÇELİK G.

Gebze Belediyesi Yayını, Kocaeli, 2003

2000

2000

İstanbul Suları: Hukuku ve Teşkilatı

ÇELİK G.

İbbkültür İşleri Daire Başkanlığı-İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2000

1999

1999

İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Tarım Tarihi C. 2

ÇELİK G.

Özetler bölümü, Ahmet Kal'a, Editör, İbb Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1999

1999

1999

İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Ticaret Tarihi C. 1

ÇELİK G.

Transkripsiyonlar, Ahmet Kal'a, Editör, İbb Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1999

1998

1998

Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye İle İlişkileri

ÇELİK G.

Balkan Ülkeleri ve Sosyo-Ekonomik Yapıları, XXX X., Editör, M.Ü. Ortadoğu Ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul, ss.221-280, 1998

Ansiklopedide Bölümler

2003

2003

Türkler Ansiklopedisi

ÇELİK G.

Yeni Türkiye Yayınları, ss.936-941, 2003

Desteklenen Projeler

2013 - 2015

2013 - 2015

Yaşam Felsefesi ve Yaşamdan Memnuniyet

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÇELİK G. (Yürütücü) , AYDİN N.

Patent

2014

2014

SOSYOPARK

Tescil Belgesi

İlk Tescil

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı

Başkan

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2016

Mayıs 2016

VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

İstanbul

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Osmanlı Tarih ve Kültürü Yaz Okulu

İstanbul

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Economic Aspirations and Subjective Wellbeing: Empirical Evidence from Turkey

Melourne

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Türkiye İşgücü Piyasasında Gençler ve Yükseköğrenim Çalıştayı

Kırklareli

Nisan 2015

Nisan 2015

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kentin Toplumsal İşlevi: Gebze Örneği

İzmit -Kocaeli

Ocak 2015

Ocak 2015

Ululslararası Öğrenciler Akademisi

İstanbul

Mayıs 2014

Mayıs 2014

"Vakıf-İktisat ve Sosyopark"

Konya

Nisan 2014

Nisan 2014

KOCAELİ YARIMADASINDA NÜFUS ve YERLEŞİM (XV-XIX. YÜZYILLAR)

İzmit

Şubat 2014

Şubat 2014

Modern Dönemde Klasikten Yararlanmak: Osmanlı Toplum Yapısı

İstanbul

Aralık 2013

Aralık 2013

Dünya Ekonomisinde Türkiye'nin Yeri

İstanbul

Aralık 2013

Aralık 2013

Eğitim ve Barış

İstanbul

Ekim 2013

Ekim 2013

Kamu Hizmetlerinde Etik

Sofya

Ekim 2013

Ekim 2013

Uluslararası İpek Yolu Kongresi ve 10.Adam Konferansı

İstanbul

Ağustos 2013

Ağustos 2013

"Sivil Toplum"

Kırcalı

Mayıs 2013

Mayıs 2013

İslam Ekonomisi ve Yönetişim Paneli

İstanbul

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Göç ve Eskişehir Sempozyumu

Eskişehir

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Balkan Ülkeleri Gençlik Çalıştayı

İstanbul

Kasım 2012

Kasım 2012

Ustalara Saygı:Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu

Sakarya

Ekim 2012

Ekim 2012

Yükseköğretim Sempozyumu

Aksaray

Eylül 2012

Eylül 2012

II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

Kırşehir

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Balkan Savaşlarının 100. Yılı

İstanbul

Nisan 2012

Nisan 2012

Kutlu Doğum Haftası Paneli

İstanbul

Nisan 2012

Nisan 2012

III. Gelibolu Sempozyumu

İstanbul - Çanakkale

Ocak 2012

Ocak 2012

Ekonomik Kriz ve Kapitalizm Konferansı

İstanbul

Aralık 2011

Aralık 2011

M.Ü. İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri

İstanbul

Ekim 2011

Ekim 2011

"Klasikten Moderne Kar Maksimizasyonu ve Çalışma İlişkileri"

İstanbul

Haziran 2011

Haziran 2011

9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Saray Bosna

Mayıs 2011

Mayıs 2011

The IV'th United Nations Conference on the Least Developed Countries

Mayıs 2011

Mayıs 2011

III. Uluslararası Balkan Kongresi

Tekirdağ

Mayıs 2011

Mayıs 2011

“Sivil Toplum ve Klasik Tecrübe”

Gebze/Kocaeil

Nisan 2011

Nisan 2011

İktisat Politikalarının Temel Belirleyicileri ve Osmanlı Tecrübesi

İstanbul

Aralık 2010

Aralık 2010

İktisadi Zihniyet ve Ahlak Sempozyumu

İstanbul

Temmuz 2010

Temmuz 2010

II. İktisat Tarihi Kongresi

Elazığ

Nisan 2010

Nisan 2010

Balkanlarda Türk Topluluklarının Rolü

Prizren

Temmuz 2009

Temmuz 2009

İstanbul Ticaret Odası Ahilik Paneli

İstanbul

Nisan 2009

Nisan 2009

Marka Şehir Gebze Paneli

İstanbul

Ekim 2008

Ekim 2008

Ekonomik Kalkınma ve Değerler Sempozyumu

İstanbul

Temmuz 2008

Temmuz 2008

Vakıflar Sempozyumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Organizasyonu

Temmuz 2007

Temmuz 2007

Küreselleşme Sürecinde Balkanlar Paneli

Gebze

Kasım 2006

Kasım 2006

Balkanlar’da İslam Medeniyeti 3. Milletlerarası Kongresi

İstanbul

Temmuz 2005

Temmuz 2005

Kalkınma Sürecinde Sosyo-Kültürel Boyut: Türkiye Örneği

Bakü

Ocak 2005

Ocak 2005

Bâlî Efendi Sempozyumu

Sofya

Şubat 2004

Şubat 2004

International Broderhood and Solidarity Assosiotion, İstanbul Uluslar arası Kardeşlik ve Dostluk Derneği “21. Yüzyılda Türkiye” Sempozyumu

İstanbul

Mayıs 2002

Mayıs 2002

Osmanlı Toplumsal Sistemi ve 19. Yüzyıl Nüfus Hareketleri Semineri

İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Belleten Dergisi

AHCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Adam Akademi

Hakemli Bilimsel DergiYayıncılık Etkinlikleri

2015 - 2016

2015 - 2016

Ekonomiden Hayata

Radyo Programı

Çelik G.