Prof.GÜLFETTİN ÇELİK


Faculty of Political Sciences, Economics

Economic History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic History and History of Economic Thought

Metrics

Publication

42

Project

4

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

34
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1990 - 1994

1990 - 1994

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat, Turkey

1987 - 1989

1987 - 1989

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat, Turkey

1983 - 1987

1983 - 1987

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

1994

1994

Doctorate

Sosyo-Ekonomik Sonuçları İle Osmanlı Türkiye’sine Göçler (1877-1912) Sustainable Development

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

1989

1989

Postgraduate

Osmanlı Devleti Merkezi Hazine Bütçeleri (1748-1792)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic History and History of Economic Thought

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Rector

Istanbul Medeniyet University, Rectorate

2016 - 2018

2016 - 2018

Audit Board Member Of Cohe/Presidert

Council of High Education

2016 - 2016

2016 - 2016

Rector

Dicle University, Rectorate

2011 - 2016

2011 - 2016

Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences, Economics

2011 - 2016

2011 - 2016

Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences, Economics

2011 - 2014

2011 - 2014

Vice Rector

Istanbul Medeniyet University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

2010 - 2013

2010 - 2013

Dean

Istanbul Medeniyet University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

2009 - 2010

2009 - 2010

Dean

Kirklareli University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs

2009 - 2010

2009 - 2010

Vice Rector

Kirklareli University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs

Non Academic Experience

2013 - 2016

2013 - 2016

Other Public Institution, Tübitak

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye Toplumsal Sisteminde Vakıflar

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Kültürü ve Ekonomi

Doctorate

Doctorate

İslam İktisat Düşüncesi

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisat Düşüncesine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Karşılaştırmalı İktisat Tarihi

Doctorate

Doctorate

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

Postgraduate

Postgraduate

Karşılaştırmalı iktisat Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisat Düşüncesine Giriş

Advising Theses

2012

2012

Doctorate

19. Yüzyılda Osmanlı Tuna'sında Ticaret

ÇELİK G.

G.Coşkun(Student)

2011

2011

Postgraduate

Soyutlanmış ülke ekonomisi: Model Ülke Filistin

ÇELİK G.

N.Söylemez(Student)

2005

2005

Postgraduate

Sosyo-Ekonomik Gelişim Sürecinde Suriye

ÇELİK G.

N.Tunalı(Student) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi (SOSYOPARK)

Çelik G.

Yükseköğretim Kurulu Dergisi, no.2, pp.39-43, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Sofyalı Bâli Efendi Vakfı

Çelik G.

Annual of the Higher Islamic Istitute-Bulgaria, no.5, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İlişkilerinde Belirleyici Bir Unsur Olarak 1977-1912 Dönemi Göçleri

Çelik G.

Adam Academy Journal of Social Sciences, vol.1, no.2, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Kapitalizm Kalvincilik ve Anadolu Müteşebbisi

Çelik G.

Eskiyeni, no.18, pp.34-37, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Osmanlı'da Nüfus ve İskan Politikaları

ÇELİK G.

Notlar, no.16, pp.1-112, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Türkiye'de Yerel-Yerinden Yönetim Uygulamaaı (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e)

ÇELİK G.

Kamuda Sosyal Politika, pp.20-24, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

19. Yüzyıl İkinci Yarısında Osmanlı Devletine Göçler Ve Kafkasya Muhacirleri

ÇELİK G.

Kafkasya Araştırma ve Analiz Dergisi, no.3, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Yerel Yönetimlerde Sınırlı Devlet-Maksimum Sivil Toplum Uygulamasına Bir Örnek Olarak "Osmanlı Devleti"

Çelik G.

Sosyal Politikalar Dergisi/Journal of Social Policies, no.2, pp.58-63, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

İstanbul Kaynak Suları (Teşkilatı ve İşleyişi)

Çelik G.

Türk Tarih Kongresi Dergisi , vol.14, pp.791-825, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Gebze’nin Sosyo-Ekonomik Gelişmesinde Yerel İdarelerin Rolü

Çelik G.

Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, vol.15, no.1, pp.39-66, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1999

1999

Sosyo-Ekonomik Gelişme Sürecinde Bir Kent Örneği: Gebze

Çelik G.

Marmara University Journal of the Faculty of Economic and Administrative Sciences, vol.15, no.1, pp.505-566, 1999 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1999

1999

Mali Bunalımın Bir Göstergesi Olarak 18. Yüzyıl İkinci Yarısı Bütçeleri

Çelik G.

Journal of Academic Studies,, no.2, pp.171-186, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Osmanlı Devleti'nin Nüfus ve İskan Poliikası

Çelik G.

Journal of Interdisciplinary Studies, no.6, pp.49-110, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Osmanlı Döneminde Gebze (Sosyo-Ekonomik Bir Tahlil)

ÇELİK G.

İstanbul Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.7-45, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1993

1993

Osmanlı İktisat Zihniyetinde Değişim

ÇELİK G.

İktisat ve İş Dünyası, no.14, pp.40-45, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Economic Aspirations and Subjective Wellbeing: Empirical Evidence from Turkey

Çelik G., Aydın N.

Global Business and Finance Research Conference, Melbourne, Australia, 25 May 2015

2014

2014

Kocaeli Yarımadasında Nüfus ve Yerleşim (15-19. Yüzyıllar)

ÇELİK G.

Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Semprozyumu, Kocaeli, Turkey, 04 April 2014, vol.1, no.0, pp.447-464

2008

2008

Geleneksel Vakıf Kültüründe Su ve İstanbul Su Teşkilatı

ÇELİK G.

Vakıflar Sempozyumu, Turkey, 01 January 2008

2008

2008

Osmanlı Sisteminde Değişim Probleminin Bir Göstergesi Olarak 19. Yüzyıl Nüfus Hareketleri

ÇELİK G.

Köprüler Kurduk Balkanlara Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 01 January 2008

2005

2005

İstanbul Su Teşkilatı ve Hukuku

ÇELİK G.

Türk Tarih Kurumu 14. Uluslararası Tarih Kongresi, Turkey, 01 January 2005

2005

2005

(19. Yüzyıl İkinci Yarısı) Üsküdar Sosyo Ekonomik Yapısında Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının Yeri

ÇELİK G.

Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu, Turkey, 01 January 2005 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Küresel Dünya Sisteminde Gebze

Çelik G.

Ege Yayınları, İstanbul, 2022 Sustainable Development

2013

2013

Sosyal Yapı

ÇELİK G.

in: Osmanlı İktisat Tarihi, Tabakoğlu Ahmet, Bilgin Arif, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-31, 2013

2011

2011

Modern Dönemde Üretim-Paylaşım ve Tüketim Sürecinin Örgütlenmesi ve Ahilik Kurumunun Mirası

ÇELİK G.

in: Ahilik, Çakır Baki, Gümüş İskender, Editor, Kırklareli Üniversitesi, İstanbul, pp.68-74, 2011

2008

2008

Kalkınmanın Gündemini Tartışmak

ÇELİK G.

in: Ekonomik Kalkınma ve Değerler, xxx x., Editor, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul, 2008

2007

2007

Osmanlı Su Teşkilatı ve Hukuku

ÇELİK G.

in: Suyu Arayan Kent İstanbul, xxx x., Editor, İbb İski Yayını, İstanbul, 2007

2007

2007

Su Tesislerinin Bakımı, Korunması ve Tamiri

ÇELİK G.

in: İstanbul’un Tarihi Su Yolları, xxx x., Editor, İbb İski Yayını, İstanbul, pp.13-48, 2007

2006

2006

Osmanlı Merkez Maliye Büroları

ÇELİK G.

in: Osmanlı Maliyesi-Kurumlar ve Bütçeler, C.1, XXX X., Editor, Osmanlı Bankası Yayını, İstanbul, 2006

2004

2004

(Sosyo – Ekonomik Bir İnceleme) GEBZE (20. Yüzyıl) C.2

ÇELİK G.

Gebze Belediyesi Yayını, Kocaeli, 2004

2003

2003

(Sosyo–Ekonomik Bir İnceleme) GEBZE C. 1

ÇELİK G.

Gebze Belediyesi Yayını, Kocaeli, 2003

2000

2000

İstanbul Suları: Hukuku ve Teşkilatı

ÇELİK G.

İbbkültür İşleri Daire Başkanlığı-İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2000

1999

1999

Özetler bölümü

ÇELİK G.

in: İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Tarım Tarihi C. 2, Ahmet Kal'a, Editor, İbb Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1999

1999

1999

Transkripsiyonlar

ÇELİK G.

in: İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Ticaret Tarihi C. 1, Ahmet Kal'a, Editor, İbb Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1999

1998

1998

Balkan Ülkeleri ve Sosyo-Ekonomik Yapıları

ÇELİK G.

in: Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye İle İlişkileri, XXX X., Editor, M.Ü. Ortadoğu Ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul, pp.221-280, 1998 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

Economic Development

Çelik G.

TÜBITAK Yayınları, pp.415-417, 2021

2003

2003

Türkler Ansiklopedisi

ÇELİK G.

Yeni Türkiye Yayınları, pp.936-941, 2003

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

Beş Boyutlu Gelecek

Development Agency

Çelik G., Bal F. (Executive), Aydıner A. S.

2017 - 2019

2017 - 2019

Türk Kızılayı Arşiv Projesi

Project Supported by Other Private Institutions

Bal F. (Executive), Çelik G., Mete Z., Genç H., Aydın B.

2013 - 2015

2013 - 2015

Yaşam Felsefesi ve Yaşamdan Memnuniyet

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇELİK G. (Executive), AYDİN N.

Patent

2022

2022

Global Civilization Index

Utility patents

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: 2022/137275 , Standard Registration Sustainable Development

2014

2014

SOSYOPARK

Trademark

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2013/02441 , Standard Registration Sustainable Development

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Member

2013 - Continues

2013 - Continues

İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı

Chairman

2003 - Continues

2003 - Continues

Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı

Member

Scientific Refereeing

August 2021

August 2021

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU

Journal Indexed in AHCI

December 2020

December 2020

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU

Journal Indexed in AHCI

May 2016

May 2016

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU

Journal Indexed in AHCI

August 2014

August 2014

Belleten Dergisi

Journal Indexed in AHCI

April 2011

April 2011

Adam Akademi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

Osmanlı Tarih ve Kültürü Yaz Okulu

Attendee

İstanbul -Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Economic Aspirations and Subjective Wellbeing: Empirical Evidence from Turkey

Attendee

Melourne -Australia

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Türkiye İşgücü Piyasasında Gençler ve Yükseköğrenim Çalıştayı

Attendee

Kırklareli-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kentin Toplumsal İşlevi: Gebze Örneği

Attendee

İzmit -Kocaeli-Turkey

01 January 2015 - 01 January 2015

01 January 2015 - 01 January 2015

Ululslararası Öğrenciler Akademisi

Attendee

İstanbul -Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

"Vakıf-İktisat ve Sosyopark"

Attendee

Konya -Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

KOCAELİ YARIMADASINDA NÜFUS ve YERLEŞİM (XV-XIX. YÜZYILLAR)

Attendee

İzmit-Turkey

01 February 2014 - 01 February 2014

01 February 2014 - 01 February 2014

Modern Dönemde Klasikten Yararlanmak: Osmanlı Toplum Yapısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

Eğitim ve Barış

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

Dünya Ekonomisinde Türkiye'nin Yeri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

Uluslararası İpek Yolu Kongresi ve 10.Adam Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

Kamu Hizmetlerinde Etik

Attendee

Sofya-Bulgaria

01 August 2013 - 01 August 2013

01 August 2013 - 01 August 2013

"Sivil Toplum"

Attendee

Kırcalı-Bulgaria

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

İslam Ekonomisi ve Yönetişim Paneli

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Balkan Ülkeleri Gençlik Çalıştayı

Attendee

İstanbul -Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Göç ve Eskişehir SempozyumuSustainable Development

Attendee

Eskişehir -Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

Ustalara Saygı:Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu

Attendee

Sakarya -Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

Yükseköğretim Sempozyumu

Attendee

Aksaray-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

Attendee

Kırşehir-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Balkan Savaşlarının 100. Yılı

Attendee

İstanbul -Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

Kutlu Doğum Haftası Paneli

Attendee

İstanbul -Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

III. Gelibolu Sempozyumu

Attendee

İstanbul - Çanakkale-Turkey

01 January 2012 - 01 January 2012

01 January 2012 - 01 January 2012

Ekonomik Kriz ve Kapitalizm Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2011 - 01 December 2011

01 December 2011 - 01 December 2011

M.Ü. İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

"Klasikten Moderne Kar Maksimizasyonu ve Çalışma İlişkileri"

Attendee

İstanbul -Turkey

01 June 2011 - 01 June 2011

01 June 2011 - 01 June 2011

9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Attendee

Saray Bosna-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

III. Uluslararası Balkan Kongresi

Attendee

Tekirdağ-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

The IV'th United Nations Conference on the Least Developed CountriesSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

“Sivil Toplum ve Klasik Tecrübe”

Attendee

Gebze/Kocaeil-Turkey

01 April 2011 - 01 April 2011

01 April 2011 - 01 April 2011

İktisat Politikalarının Temel Belirleyicileri ve Osmanlı Tecrübesi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2010 - 01 December 2010

01 December 2010 - 01 December 2010

İktisadi Zihniyet ve Ahlak Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

II. İktisat Tarihi Kongresi

Attendee

Elazığ-Turkey

01 April 2010 - 01 April 2010

01 April 2010 - 01 April 2010

Balkanlarda Türk Topluluklarının Rolü

Attendee

Prizren-Turkey

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

İstanbul Ticaret Odası Ahilik Paneli

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2009 - 01 April 2009

01 April 2009 - 01 April 2009

Marka Şehir Gebze Paneli

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2008 - 01 October 2008

01 October 2008 - 01 October 2008

Ekonomik Kalkınma ve Değerler Sempozyumu

Attendee

İstanbul -Turkey

01 July 2008 - 01 July 2008

01 July 2008 - 01 July 2008

Vakıflar Sempozyumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Organizasyonu

Attendee

-Turkey

01 July 2007 - 01 July 2007

01 July 2007 - 01 July 2007

Küreselleşme Sürecinde Balkanlar Paneli

Attendee

Gebze-Turkey

01 November 2006 - 01 November 2006

01 November 2006 - 01 November 2006

Balkanlar’da İslam Medeniyeti 3. Milletlerarası Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

Kalkınma Sürecinde Sosyo-Kültürel Boyut: Türkiye Örneği

Attendee

Bakü-Azerbaijan

01 January 2005 - 01 January 2005

01 January 2005 - 01 January 2005

Bâlî Efendi Sempozyumu

Attendee

Sofya-Bulgaria

01 February 2004 - 01 February 2004

01 February 2004 - 01 February 2004

International Broderhood and Solidarity Assosiotion, İstanbul Uluslar arası Kardeşlik ve Dostluk Derneği “21. Yüzyılda Türkiye” Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2002 - 01 May 2002

01 May 2002 - 01 May 2002

Osmanlı Toplumsal Sistemi ve 19. Yüzyıl Nüfus Hareketleri Semineri

Attendee

İstanbul-Turkey

Visual Activities

2015 - 2016

2015 - 2016

Ekonomiden Hayata

Radio Program

Çelik G.