Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2017 - 2019Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aerobik Kapasite ile Okul Başarısı ve Bilişsel Performans Arasındaki İlişki

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    ANKARALI S. (Yürütücü) , Bayramlar Z., ÖZTÜRK G. , ANKARALI H.

  • 2015 - 2017Genç ve yaşlı sıçanlarda bellek oluşumu ve depolanmasının, zaman bağımlı olarak beynin farklı bölgelerinde DNA metilasyonu yönünden incelenmesi

    TÜBİTAK Projesi

    ÖZTÜRK G. (Yürütücü)