Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1995 - 2001Doktora

    Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2001Doktora

    Melatoninin Tiroid Hormonları, Serum Nitrat ve Karaciğer Süperoksit Dismutaz(SOD) Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

    Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri/ Fizyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstüİngilizce