Education Information

Education Information

  • 1995 - 2001 Doctorate

    Gazi University, Tıp Fakültesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji, Turkey

Dissertations

  • 2001 Doctorate

    Melatoninin Tiroid Hormonları, Serum Nitrat ve Karaciğer Süperoksit Dismutaz(SOD) Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

    Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri/ Fizyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English