Doç.Dr.

GÜLER DOĞAN AVERBEK


Eğitim Bilimleri Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Edirneli Nazmî Dîvânı: Transkripsiyonlu Metin-İnceleme

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

2003

2003

Yüksek Lisans

Tâ’ib Mehmed Çelebi ve Dîvânı

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Rusça

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Farsca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Codicological and Paleographical Aspects of Islamic Manuscripts

Diğer

Staatsbibliothek zu Berlin

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi Metinleri II

Lisans

Lisans

Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Doktora

Doktora

Klasik Türk Edebiyatında Yönelişler

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi IV

Lisans

Lisans

15. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Türk Edebiyatında Nesir

Lisans

Lisans

Eski Türk Edebiyatı I

Lisans

Lisans

13-14. Yüzyıllarda Klasik Türk Edebiyatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yazma Eser Bilgisi

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi I

Lisans

Lisans

Türk Sözlükçülüğü: Manzum Sözlükler

Tasarladığı Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yazma Eser Bilgisi

Doğan Averbek G.

Lisans

Lisans

Türk Sözlükçülüğü: Manzum Sözlükler

Doğan Averbek G.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Berlin Devlet Kütüphanesi’nde Bulunan Kataloglanmamış Türkçe Yazmalar Üzerine Tespitler

Doğan Averbek G.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.24, ss.1-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Biyografi Yazmada ve Muhitleri Belirlemede Takrizin Rolü: Emirî Örneği

Doğan Averbek G.

İnsan & Toplum, cilt.10, sa.1, ss.33-61, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

Türk Çocuklar İçin Yazılmış Fransızca Manzum Bir Sözlük: Miftâh-ı Lisân

Güleç İ. , Doğan Averbek G.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.53-80, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Anadolu Sahasında Müstakil Bir Tür Olarak Manzum Sözlükler (Tuhfeler)

Doğan Averbek G.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.62-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Araplara Türkçe Öğretmek Üzere Kaleme Alınan Tuhfe-i Fedayî Adlı Manzum Sözlük

DOĞAN AVERBEK G.

Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.93-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yozgatlı İhsan Efendi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Sahasındaki Faaliyetleri

DOĞAN AVERBEK G.

Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal Of Academic Literature], cilt.5, sa.10, ss.47-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası

DOĞAN AVERBEK G.

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.21, ss.85-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkçe-Arnavutça Manzum Sözlük Dürre-i Manzûme’nin Bilinmeyen İki Nüshası

DOĞAN AVERBEK G.

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, sa.12, ss.223-242, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

“İskender Hikâyesi” Fedayî’nin Mantıku’t-Tayr Tercümesine Nasıl Girdi?

DOĞAN AVERBEK G.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.29, ss.65-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi

GÜLEÇ İ. , DOĞAN AVERBEK G.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sa.18, ss.247-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Eser Sahibinin Tasarrufu mu, Müstensih Müdahalesi mi: Mantık-ı Esrâr Nüshaları Arasındaki Farklılıklar

DOĞAN AVERBEK G.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.63, ss.1-18, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Fedayî Mehmed Dede, Mantık-ı Esrâr Adlı Manzum Mantıku’t-Tayr Tercümesi ve Otograf Nüshası

DOĞAN AVERBEK G.

Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.1490-1506, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Edirneli Nazmî’nin Edebî Şahsiyeti ve Eserlerine Dair

DOĞAN AVERBEK G.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.14, ss.61-83, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ahmed Remzi (Akyürek) Dede’nin Nuhbe-i Vehbî ve Şerhi için Hazırladığı Üslûb-ı Mergûb Adlı Fihrist

Doğan Averbek G.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019 Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019, ss.301-317

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Leylâ vü Mecnûn, Hamdullâh Hamdî

Doğan Averbek G.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2020

2020

2020

Bitlisli Şükrî Dîvânı

Doğan Averbek G.

DBY Yayınları, İstanbul, 2020

2019

2019

Mantık-ı Esrâr, Fedayî Mehmed Dede

Doğan Averbek G.

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2019

2019

2019

Dîvân, Tâ'ib Mehmed Çelebi

Doğan Averbek G.

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2019

2019

2019

Tuhfe-i Fedayî

Doğan Averbek G.

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2019

2018

2018

Edirneli Nazmî Dîvânı’ndan Seçmeler

Doğan Averbek G.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2018

2017

2017

Hacı Bayram-ı Velî Soyundan Ahmed Nurî Baba ve Dîvânı

Doğan Averbek G.

Createspace Publishing Platform, California, 2017

2017

2017

Tâ'ib Mehmed Çelebi ve Dîvânı

Doğan Averbek G.

Createspace Publishing Platform, California, 2017

2017

2017

Edirneli Nazmî Dîvânı

Doğan Averbek G.

Createspace Publishing Platform, California, 2017 Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Turkophone: Türkçe Konuşanların Akademik Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2019 - 2020

2019 - 2020

Z Dergisi: Kültür Sanat Şehir, Mevsimlik Tematik Dergi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Society for Historical Lexicography and Lexicology

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2021

Ocak 2021

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

Turkophone: Türkçe Konuşanların Akademik Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-ESTAD

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

Türkiye Bilimler Akademisi

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Aralık 2019

Aralık 2019

Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

10th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL)

Çalışma Grubu

Leeuwarden-Hollanda

2019

2019

Uluslararası VII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

International Congress on Islamic Education

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu

Çalışma Grubu

Würzburg-Almanya

2018

2018

Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi

Katılımcı

Paris-Fransa

2018

2018

4. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

Çalışma Grubu

Kyyiv-Ukrayna

2018

2018

9th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL)

Çalışma Grubu

Genoa-İtalya

Jüri Üyelikleri

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Medeniyet Üniversitesi