Dr.Öğr.Üyesi

GÜLER DOĞAN AVERBEK


EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Edirneli Nazmî Dîvânı: Transkripsiyonlu Metin-İnceleme

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

2003

2003

Yüksek Lisans

Tâ’ib Mehmed Çelebi ve Dîvânı

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Rusça

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Farsca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Diğer

Codicological and Paleographical Aspects of Islamic Manuscripts

Staatsbibliothek zu Berlin

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi II

Doktora

Doktora

Klasik Türk Edebiyatında Yönelişler

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi IV

Lisans

Lisans

15. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klasik Türk Edebiyatında Nesir

Lisans

Lisans

13-14. Yüzyıllarda Klasik Türk Edebiyatı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yazma Eser Bilgisi

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi I

Lisans

Lisans

Türk Sözlükçülüğü: Manzum Sözlükler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Araplara Türkçe Öğretmek Üzere Kaleme Alınan Tuhfe-i Fedayî Adlı Manzum Sözlük

DOĞAN AVERBEK G.

Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, cilt.2, ss.93-111, 2019
Link

2019

2019

Yozgatlı İhsan Efendi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Sahasındaki Faaliyetleri

DOĞAN AVERBEK G.

Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal Of Academic Literature], cilt.5, ss.47-74, 2019
Link

2018

2018

“İskender Hikâyesi” Fedayî’nin Mantıku’t-Tayr Tercümesine Nasıl Girdi?

DOĞAN AVERBEK G.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.65-78, 2018
Link

2018

2018

Türkçe-Arnavutça Manzum Sözlük Dürre-i Manzûme’nin Bilinmeyen İki Nüshası

DOĞAN AVERBEK G.

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, ss.223-242, 2018
Link

2018

2018

Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi

GÜLEÇ İ. , DOĞAN AVERBEK G.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.247-264, 2018
Link

2018

2018

Eser Sahibinin Tasarrufu mu, Müstensih Müdahalesi mi: Mantık-ı Esrâr Nüshaları Arasındaki Farklılıklar

DOĞAN AVERBEK G.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.1-18, 2018
Link

2017

2017

Fedayî Mehmed Dede, Mantık-ı Esrâr Adlı Manzum Mantıku’t-Tayr Tercümesi ve Otograf Nüshası

DOĞAN AVERBEK G.

Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi, cilt.6, ss.1490-1506, 2017
Link

2017

2017

Edirneli Nazmî’nin Edebî Şahsiyeti ve Eserlerine Dair

DOĞAN AVERBEK G.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.61-83, 2017
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ahmed Remzi (Akyürek) Dede’nin Nuhbe-i Vehbî ve Şerhi için Hazırladığı Üslûb-ı Mergûb Adlı Fihrist

Doğan Averbek G.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019 Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019, ss.301-317
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Tuhfe-i Fedayî

Doğan Averbek G.

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2019
Link

2018

2018

Edirneli Nazmî Dîvânı’ndan Seçmeler

Doğan Averbek G.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2018
Link

2017

2017

Hacı Bayram-ı Velî Soyundan Ahmed Nurî Baba ve Dîvânı

Doğan Averbek G.

Createspace Publishing Platform, California, 2017
Link

2017

2017

Tâ'ib Mehmed Çelebi ve Dîvânı

Doğan Averbek G.

Createspace Publishing Platform, California, 2017

2017

2017

Edirneli Nazmî Dîvânı

Doğan Averbek G.

Createspace Publishing Platform, California, 2017
Link

Desteklenen Projeler

2019 - 2020

2019 - 2020

Berlin Devlet Kütüphanesi'nde Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Doğan Averbek G. (Yürütücü)

2019 - 2019

2019 - 2019

Almanca Tuhfe/Deutsches Geschenk adlı Eserin Linguistik ve Edebî Açıdan Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DOĞAN AVERBEK G. (Yürütücü) , BİCHLMEİER H.

2018 - 2018

2018 - 2018

MANZUM SÖZLÜKLERİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DOĞAN AVERBEK G. (Yürütücü)

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Society for Historical Lexicography and Lexicology

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Haziran 2019

Haziran 2019

10th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL)

Leeuwarden

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Uluslararası VII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu

İstanbul

Nisan 2019

Nisan 2019

International Congress on Islamic Education

İstanbul

Kasım 2018

Kasım 2018

Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu

Würzburg

Ekim 2018

Ekim 2018

Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi

Paris

Ekim 2018

Ekim 2018

4. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

Kyyiv

Haziran 2018

Haziran 2018

9th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL)

Genoa

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi