Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de İyi ve Kötü İşler: Genç Çalışanlar Üzerinden Bir Analiz

Sosyoekonomi, vol.30, no.51, pp.427-447, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Factors Affecting Transition to Retirement in Turkey

Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.1, pp.100-118, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Gender Differences in Retirement Behaviours of the Elderly using Nonlinear Oaxaca Decomposition Methods

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.6, no.3, pp.170-183, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Labour Market Conditions of Youth Working Informally in Turkey

III. International Conference on Economics (EconTR2021), Ankara, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.24 Sustainable Development

An Analysis of Segmented Labour Market Theory on Young Employees in Turkey

Türkiye Ekonomi Kurumu 7th International Conference on Economics (IceTea2021), Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1-2 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Cinsiyete Göre Emeklilik Davranışları

20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.95-98

Quality of Employment in Turkey: An Application of Labour Market Segmentation Theory

5th International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF), Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 11 April 2019, pp.102

Partial Retirement Among Middle Aged and Older Workers in the UK

31th Annual Conference of the European Society for Population Economics (ESPE), Glasgow, United Kingdom, 14 - 17 June 2017, pp.1-60 Creative Commons License

Gender Differences in the Labour Force Participation of Turkey using Non-Linear Decomposition Methods

5th International Conference in Economics (EconAnadolu), Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.52 Sustainable Development

The Effect of Gender Discrimination in the Retirement Behaviour in Developed Countries: An Evidence from the UK

5th International Conference in Economics (EconAnadolu), Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.176 Sustainable Development

Gradual Retirement among Older Workers in the UK

10th Scottish Economic Society Conference, Perth, United Kingdom, 16 - 18 April 2013

Books & Book Chapters

Impact of Covid 19 Epidemic on Turkish Labor Markets

in: Studies on the Financial, Economic and Social Impacts of Covid 19 in Turkey, Doç. Dr. Abdulkadir Barut,Dr. Metin İlbasmış, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.159-176, 2022 Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye'de Cinsiyet Temellik Yoksulluk Analizi

in: Kadın ve Yoksulluk: Nedenleri, Görünüm Biçimleri ve Mücadele Yöntemleri Bağlamında Bütüncül Yaklaşım, Prof. Dr. Sevcan Güneş,Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.41-73, 2021 Sustainable Development

Emeklilik Kararlarındaki Cinsiyet Farklılığı: Birleşik Krallık Üzerine Ampirik Bir Analiz

in: Toplumsal Cinsiyet: Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar, Derya Altun,Huriye Toker, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.163-193, 2017 Sustainable Development