Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASI SAĞLIK HIZMETI MEMNUNIYETI: İSTANBUL ÖRNEĞI

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.40, no.2, pp.347-369, 2018 (National Refreed University Journal)

Books & Book Chapters

VERGİ TAKOZUNUN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 3, Dr. A. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner,Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.49-86, 2021

Effects of COVID-19 on Turkish Higher Education

in: The Effects of the Global Pandemic Process on the Social and Economic Structure and Public Policies in Combating the Pandemic, Murat Demir,Ali Burak AKSUNGUR, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.50-80, 2021

SU KAYNAKLARI VE SU HİZMETLERİNİN KAMU EKONOMİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 2, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz,Dr. A. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.125-160, 2020

The Evaluation of the Social Security Reform in Turkey in terms of Restoring the Actuarial Balance and Fighting Against Poverty

in: Institutions & Economic Policies Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection & Growth, İrem Berksoy,Kutlu Dane,Milenko Popovic), Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.19-40, 2017

Beps Action Plan and the Current Case of Turkey

in: The Political Economy of Public Finance, Mustaf Çelen,Özkan Zülküfoğlu,Elzbiata Robak, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.169-185, 2017

Ülke Gruplarının Vergi Yapıları Arasındaki Farklılıklar ve Nedenleri

in: Political Economy of Taxation, Murat Aydın,S.Sami Tan, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.125-141, 2016

Türkiye'de Sosyal Harcamaların Gelişimi ve Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi

in: Institutions, Society, & Economic Development, M. Mustafa Erdoğdu,Adam Sofronijevic,Sevda Akar, Editor, IJOPEC PUBLICATION, İstanbul, pp.89-100, 2016