Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OECD Ülkelerinde Vergi Takozunun Kadın ve Erkek İstihdamına Etkilerinin Panel Veri Yöntemi ile Analizi

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.1, pp.179-202, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Hizmeti Memnuniyeti: İstanbul Örneği

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.40, no.2, pp.347-369, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Tax Structure on Economic Growth in Developing Countries

35th International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.64-65 Sustainable Development

Türkiye'de Vergilerin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Eşik Regresyon Yöntemi ile Analizi

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 3 - 04 July 2021, pp.120-122 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yirminci Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar - VI

in: İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları, Özgür Saraç,Gamze Yıldız Şeren, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.515-538, 2022 Creative Commons License

Büyüme Dostu Vergileme

Gazi Kitabevi, Ankara, 2021

Vergi Takozunun İstihdam Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 3, Dr. A. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner,Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.49-86, 2021

Effects of COVID-19 on Turkish Higher Education

in: The Effects of the Global Pandemic Process on the Social and Economic Structure and Public Policies in Combating the Pandemic, Murat Demir,Ali Burak AKSUNGUR, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.91-124, 2021

Su Kaynakları ve Su Hizmetlerinin Kamu Ekonomisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Türkiye Örneği

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 2, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz,Dr. A. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.125-160, 2020

Beps Action Plan and the Current Case of Turkey

in: The Political Economy of Public Finance, Mustaf Çelen,Özkan Zülküfoğlu,Elzbiata Robak, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.165-215, 2017

The Evaluation of the Social Security Reform in Turkey in terms of Restoring the Actuarial Balance and Fighting Against Poverty

in: Institutions & Economic Policies Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection & Growth, İrem Berksoy,Kutlu Dane,Milenko Popovic), Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.19-40, 2017 Sustainable Development

Ülke Gruplarının Vergi Yapıları Arasındaki Farklılıklar ve Nedenleri

in: Political Economy of Taxation, Murat Aydın,S.Sami Tan, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.125-141, 2016

Türkiye'de Sosyal Harcamaların Gelişimi ve Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi

in: Institutions, Society, & Economic Development, M. Mustafa Erdoğdu,Adam Sofronijevic,Sevda Akar, Editor, IJOPEC PUBLICATION, İstanbul, pp.89-100, 2016 Sustainable Development