Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pseudosarcomatous Fibromyxoid Tumor of the Prostate

THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, cilt.11, ss.1027-1030, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Multidisciplinary Approach in Diagnosis of Renal Sinus Fat Invasion in Renal Cell Cancer

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, cilt.19, ss.80-84, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tek merkezin testis tümörü tedavisi ile güncel kılavuzların değerlendirilmesi

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ, cilt.12, ss.28-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kasa invaze mesane kanserinde neo-adjuvan ve adjuvan kemoterapi

Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, no.2, ss.117-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penil protezler

Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, no.2, ss.74-78, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The impact of Re-TUR pathology on survival in pT1 bladder tumors

27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2018, ss.1

Real Life Results of mpMRI in Prostate Cancer

8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.74-75

Renal biopsy for renal masses: A single-center experience

8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.151

Surgical approach to adrenal masses and histopathological results

8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.127

Patients with multiple urological cancer: Case Series

8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.133-134

The effect of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-lymphocyte ratio (PLR) on biochemical recurrence after radical prostatectomy

8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.188-189

The oncological outcomes of adjuvant and salvage radiotherapy in prostate cancer: a single center experience

8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Gürcistan, 28 Haziran 2018, ss.211-214

RIRS sonrası spontan double-J stent migrasyonuna sebep olan faktörler

5. Ürolithiasis Günleri, Uluslarası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 01 Aralık 2017, ss.68-69

Prognostic and clinicopathologic value of Ki-67 and Profilin-1 immunohistochemical expressions in primary pT1 urothelial bladder cancer

9 th EUROPEAN MULTIDISPLINARY MEETING ON UROLOGICAL CANCER, Barselona, İspanya, 16 Kasım 2017, cilt.16, no.10, ss.2801

Küçük testis tümörlerinin tedavisinde testis koruyucu cerrahinin yeri

24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 Ekim 2015, ss.136-137

Genç hastada metastatik renal hücreli karsinom: olgu sunumu

6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, Baku, Azerbaycan, 29 Ocak 2015, ss.77

Üç olgu eşliğinde ekstragonadal germ hücreli tümör

6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, Baku, Azerbaycan, 29 Ocak 2015, ss.66

Mikrp-perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz

10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Nisan 2013, no.37, ss.59

Testis kanserinde tedavi: tek merkezin 10-yıllık deneyimi

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 02 Mayıs 2012, ss.111-112

Sexual dysfunction in women with hypothyroidism and subclinic hypothyroidism

24. European Association of Urology(EAU) Annual Congress, İsveç, 01 Mart 2009, cilt.8, no.4, ss.174

Kitap & Kitap Bölümleri

Ürolojide Lazer Kullanımı

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2017

Böbrek tümörlerinde hedefe yönelik tedavi

Böbrek Kanseri Güncelleme, Asıf Yıldırım, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.197-204, 2016

Prostat Kanseri

TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Selçuk Sarıkaya, Ateş Kadıoğlu, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.25-43, 2015