Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Pseudosarcomatous Fibromyxoid Tumor of the Prostate

THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, vol.11, pp.1027-1030, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Multidisciplinary Approach in Diagnosis of Renal Sinus Fat Invasion in Renal Cell Cancer

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, vol.19, no.2, pp.80-84, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Tek merkezin testis tümörü tedavisi ile güncel kılavuzların değerlendirilmesi

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.28-31, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kasa invaze mesane kanserinde neo-adjuvan ve adjuvan kemoterapi

Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, no.7, pp.117-120, 2014 (Other Refereed National Journals)

Penil protezler

Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, no.6, pp.74-78, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The impact of Re-TUR pathology on survival in pT1 bladder tumors

27. Ulusal Üroloji Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 26 October 2018, pp.1

Real Life Results of mpMRI in Prostate Cancer

8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Georgia, 28 June 2018, pp.74-75

Renal biopsy for renal masses: A single-center experience

8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Georgia, 28 June 2018, pp.151

Surgical approach to adrenal masses and histopathological results

8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Georgia, 28 June 2018, pp.127

Patients with multiple urological cancer: Case Series

8th EurasianUro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Georgia, 28 June 2018, pp.133-134

The effect of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-lymphocyte ratio (PLR) on biochemical recurrence after radical prostatectomy

8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Georgia, 28 June 2018, pp.188-189

The oncological outcomes of adjuvant and salvage radiotherapy in prostate cancer: a single center experience

8th Eurasian Uro-oncology Congress, 28 June – 1 July 2018, Tiflis, Gürcistan, Tiflis, Georgia, 28 June 2018, pp.211-214

RIRS sonrası spontan double-J stent migrasyonuna sebep olan faktörler

5. Ürolithiasis Günleri, Uluslarası Katılımlı, İstanbul, Turkey, 01 December 2017, pp.68-69

Prognostic and clinicopathologic value of Ki-67 and Profilin-1 immunohistochemical expressions in primary pT1 urothelial bladder cancer

9 th EUROPEAN MULTIDISPLINARY MEETING ON UROLOGICAL CANCER, Barselona, Spain, 16 November 2017, vol.16, no.10, pp.2801

Küçük testis tümörlerinin tedavisinde testis koruyucu cerrahinin yeri

24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Turkey, 20 October 2015, pp.136-137

Genç hastada metastatik renal hücreli karsinom: olgu sunumu

6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, Baku, Azerbaijan, 29 January 2015, pp.77

Üç olgu eşliğinde ekstragonadal germ hücreli tümör

6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, Baku, Azerbaijan, 29 January 2015, pp.66

Mikrp-perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz

10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 01 April 2013, no.37, pp.59

Testis kanserinde tedavi: tek merkezin 10-yıllık deneyimi

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 02 May 2012, pp.111-112

Sexual dysfunction in women with hypothyroidism and subclinic hypothyroidism

24. European Association of Urology(EAU) Annual Congress, Sweden, 01 March 2009, vol.8, no.4, pp.174

Books & Book Chapters

Ürolojide Lazer Kullanımı

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2017

Böbrek tümörlerinde hedefe yönelik tedavi

in: Böbrek Kanseri Güncelleme, Asıf Yıldırım, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.197-204, 2016

Prostat Kanseri

in: TÜAK/Türkiye ESRU Asistan El Kitabı, Selçuk Sarıkaya, Ateş Kadıoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.25-43, 2015