Education Information

Education Information

 • 2015 - 2022 Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, Klinik Psikoloji, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Dogus University, Instıtute Of Socıal Scıences, Psikoloji, Klinik Psikoloji, Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Psychology, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Psikolojik Görüşmede Sanal Simülasyon Uygulaması: Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Öz-yeterlik, Kaygı ve Beceri Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme.

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, Klinik Psikoloji

 • 2015 Postgraduate

  Examining dark triad in interpersonal context: Their relationship with risk-taking, self-presentation and self-conscious emotions.

  Dogus University, Instıtute Of Socıal Scıences, Psikoloji, Klinik Psikoloji

Foreign Languages

 • C1 Advanced English