Doç.Dr.

FÜSUN EKŞİ


Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilgileri

2006 - 2011

2006 - 2011

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Kişisel gelişim literatürünün eğitim ve danışma ihtiyacı açısından incelenmesi: Kuramsal analitik bir yaklaşım

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

2006

2006

Yüksek Lisans

Rehber öğretmenlerin okul iklimi algılarıyla kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma.

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitimin Psikolojik Temelleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

The Short Form of the Five-Factor Narcissism Inventory: Psychometric Equivalence of the Turkish Version

EKŞİ F.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, sa.4, ss.1061-1074, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2012

2012

Examination of Narcissistic Personality Traits' Predicting Level of Internet Addiction and Cyber Bullying through Path Analysis

Ekşi F.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.3, ss.1694-1706, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Problematic Technology Use and Well-Being in Adolescence: The Personal and Relational Effects of Technology

EKŞİ F. , Demirci I., Tanyeri H.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.7, sa.2, ss.107-123, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

The Mediating Role of Social Media Disorder in the Relationship of Experiential Avoidance with Psychological Symptoms

EKŞİ F.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.6, sa.3, ss.497-509, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Narcissism, Life Satisfaction, and Harmony: The Mediating Role of Self-Esteem and Self-Compassion

Demirci I., EKŞİ H., EKŞİ F.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.84, ss.159-176, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Internet Addiction in Young Adults in Turkey: Loneliness and Virtual-Environment Loneliness

ÜMMET D., EKŞİ F.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.3, sa.1, ss.40-53, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2015

2015

The Predictive Relationships between the Values of University Employees, Mobbing, and Organizational Commitment

Eksi F. , Dilmac M., Yaman E., Hamarta E.

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.8, sa.2, ss.311-322, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2013

2013

Bir Kişilerarası İletişim Problemi Olarak İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık: Psikolojik Danışma Açısından değerlendirilmesi

Ekşi F. , Ümmet D.

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.11, sa.25, ss.91-111, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Kişilerarası ilişkiler: Psikolojik danışmanlık ve halkla ilişkiler öğrencilerinin karşılaştırılması

Ekşi F.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.79-94, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Bireysel Değerler Envanteri’nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması

Ekşi F. , Asan T., Doğan A., Halil E.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, sa.27, ss.15-38, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

An investigation of functions of identity and interpersonal styles among communication faculty students

Ekşi F.

International Teacher Education Conference (ITEC 2014), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 05 Şubat 2014, cilt.1, sa.1, ss.1066-1071


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 23

h-indeksi (WOS): 1