Doç.Dr.

FÜSUN EKŞİ


EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim Bilgileri

2006 - 2011

2006 - 2011

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Kişisel gelişim literatürünün eğitim ve danışma ihtiyacı açısından incelenmesi: Kuramsal analitik bir yaklaşım

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

2006

2006

Yüksek Lisans

Rehber öğretmenlerin okul iklimi algılarıyla kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma.

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitimin Psikolojik Temelleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetilen Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

Sosyal ağlar bağlamında kişilerarası iletişim sürecinde kendini açma

EKŞİ F.

S.MERVE(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Internet Addiction in Young Adults in Turkey: Loneliness and Virtual-Environment Loneliness

ÜMMET D., EKŞİ F.

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.3, ss.40-53, 2016 Özet

2011

2011

Kişilerarası ilişkiler: Psikolojik danışmanlık ve halkla ilişkiler öğrencilerinin karşılaştırılması

Ekşi F.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.79-94, 2011
Link

2008

2008

Bireysel Değerler Envanteri’nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması

Ekşi F. , Asan T., Doğan A., Halil E.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, ss.15-38, 2008
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

An investigation of functions of identity and interpersonal styles among communication faculty students

Ekşi F.

International Teacher Education Conference (ITEC 2014), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 05 Şubat 2014, cilt.1, no.1, ss.1066-1071
Link

Desteklenen Projeler

2018 - 2018

2018 - 2018

TALIS VERİLERİ İLE ÖĞRETMEN TOPLULUKLARI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EKŞİ F. (Yürütücü)

2017 - 2017

2017 - 2017

Karanlık ÜçlüKısa Formun SD3 Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EKŞİ F. (Yürütücü)

2015 - 2016

2015 - 2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEĞER YÖNELİMLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EKŞİ F. (Yürütücü)


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1