Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2023 - Continues Research Assistant

    Istanbul Medeniyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

  • 2020 - 2023 Research Assistant

    Istanbul Aydin University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Health Admınıstratıon

Managerial Experience

  • 2022 - 2023 Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

    Istanbul Aydin University, Faculty Of Health Scıences, Department Of Health Admınıstratıon

Courses

  • Undergraduate SKY462 Sağlık Yönetimi Mesleki Alan Uygulaması